In het kader van het uitwerken van het jaarthema GKIN 2024 “Intergenerationeel gemeenschapsleven binnen de GKIN”, zal het Ministerium van de GKIN een prekenserie houden met de volgende thema’s:

  • “Gemeente als Gods grote familie” (Matteüs 12:46-50), door ds. J. Linandi.
  • “Geloofservaringen delen tussen generaties” (II Timoteüs 1:5-10), door ds. S. Tjahjadi.
  • “Bouwen aan een intergenerationele bediening” (I Tessalonicenzen 5:12-24), door ds. S.M. Winckler- Huliselan.

De prekenserie vindt plaats op de volgende data:

  • Regio Amstelveen: 14 april (ds. J. Linandi, tevens OLE), 30 juni (ds. S. Tjahjadi).
  • Regio Arnhem/Nijmegen: 12 mei (ds. S. Tjahjadi), 2 juni (ds. J. Linandi), 16 juni (ds. S.M. Winckler-Huliselan).
  • Regio Rijswijk/Den Haag: 21 april (ds. S. Tjahjadi, tevens OLE), 28 april (ds. S.M. Winckler- Huliselan, tevens OLE).
  • Regio Rotterdam/Dordrecht: 21 april (ds. J. Linandi), 26 mei (ds. S. Tjahjadi), 9 juni (ds. S.M. Winckler-Huliselan).
  • Regio Tilburg: 23 juni (ds. S. Tjahjadi).
  • HSK Antwerpen: 26 mei (ds. J. Linandi), 23 juni (ds. S. Tjahjadi), 30 juni (ds. S.M. Winckler-Huliselan).

De ontbrekende data wordt nader bepaald.

Moge God ons allen zegenen door deze prekenserie. Gaarne uw voorbede.