Welkom bij de GKIN

De Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) of Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk manifesteert zich sinds 7 juli 1985 als een kerk in Nederland met het doel het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en pastorale zorg te bieden, in het bijzonder aan onze broeders en zusters uit Indonesië, die een andere geloofsbeleving hebben dan de Nederlanders.

Het fundament van de GKIN is Jezus Christus, Heer en Hoofd der Kerk, zoals vervat in de bijbel - het Oude en Nieuwe testament - Gods woord.
 

Selamat Datang di GKIN

Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) didewasakan sebagai gereja di Negeri Belanda pada tanggal 7 Juli 1985 dan bertujuan untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus dan memberikan pelayanan pastoral, secara khusus kepada saudara-saudara kita dari Indonesia yang penghayatan imannya berbeda dari masyarakat Belanda.

Landasan GKIN adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja seperti tercantum dalam Alkitab - Perjanjian Lama dan Baru - yaitu Firman Allah.

 

Read more

GKIN eredienst bijwonen

De GKIN houdt wekelijkse- of tweewekelijkse kerkdiensten in de regio's Amstelveen, Rijswijk/Den Haag, Rotterdam/Dordrecht, Arnhem/Nijmegen en Tilburg.  

De erediensten in Amstelveen, Rotterdam en Nijmegen beginnen om 14.00 uur, in Den Haag, Arnhem en Dordrecht om 13.30 uur en in Tilburg om 10.00 uur (tijd en locatie kunnen wijzigen; zie preekrooster).

GKIN Agenda

  
GKIN.org:

Kebaktian di GKIN

GKIN mengadakan kebaktian tiap minggu atau dua minggu sekali di regio Amstelveen, Rijswijk/Den Haag, Rotterdam/Dordrecht, Arnhem/Nijmegen dan Tilburg.

Kebaktian di Amstelveen, Rotterdam dan Nijmegen dimulai jam 14:00, di Den Haag, Arnhem dan Dordrecht jam 13:30, dan di Tilburg jam 10:00 (jam dan lokasi bisa berubah; lihat jadwal khotbah).

U bent bezoeker nummer: Hit Counter by Digits

Gereja Kristen Indonesia Nederland - www.gkin.org