"Habis Gelap Terbitlah Terang"

 

Schriftllezing Jesaja 9:1-6; 2 Korintiers 4:4-6

 

Geliefde broeders en zusters in Christus,

We zijn dankbaar dat we dit jaar, hoewel we nog steeds worstelen met de pandemie, de kans krijgen om de verjaardag of komst van Christus in deze wereld te vieren. Broeders en zusters, er is een vraag: wat hebben mensen die geen geld hebben gemeen met mensen die veel geld hebben? Wil iemand dit proberen te beantwoorden?

Er is een interessant antwoord dat zegt dat "hun leven even saai is". Dit zei een van de personages in de Koreaanse dramaserie "Squid Game" die bij veel mensen erg populair is. Squid Game is een spel dat veel wordt gespeeld door jongeren en ook door kinderen.

Waarom gaf het personage zo'n antwoord? Dit is gebaseerd op de realiteit van zijn leven. Hij heeft zo'n grote rijkdom, maar vindt geen geluk in zijn leven. Als resultaat creëert het absurde genoegens. Dit is het onderliggende verhaal achter de opwinding van deze Koreaanse dramaserie. Binnen enkele weken na de release op een van de filmstreaming-apps trok de serie de aandacht van miljoenen kijkers.

Het begin van het verhaal vertelt over een groep mensen die wordt aangeboden om mee te doen aan een spel met een zeer grote prijs. Degenen die voor dit spel zijn uitgenodigd, zijn mensen die schulden hebben die ze in de echte wereld onmogelijk allemaal kunnen afbetalen, dus hun enige hoop is om aan het spel deel te nemen.

Met volle hoop op een geweldige prijs, die niet alleen al hun schulden kan afbetalen, maar ook al hun dromen kan kopen. In dat spel strijden de deelnemers om de levens van de vijanden te doden om de winnaar te worden. Want er is maar één winnaar.

Welnu, door een spel dat hoop geeft op zo'n enorme prijs, maakt het hen niet uit dat dit spel de 'slechte' kant van de mens onthult, zoals de filosoof Plautus zei dat mensen wolven zijn voor andere mensen.

Beste broeders en zusters in de Heer Jezus,

Het beeld van het personage van Squid Game, namelijk plezier in zijn leven vinden dat saai is, is een beeld van de mensheid in het algemeen die door de zonde is "beschadigd". Wat in deze serie wordt getoond, is een verhaal dat oprecht wil overbrengen hoe beschadigd het menselijk perspectief is op plezier of geluk, naar de medemens en vooral naar dit leven.

In de wereld van vandaag dromen veel mensen van een leven vol genoegens die ze willen bereiken als ze overvloedige bezittingen hebben. En als ze geen schat hebben, worden ze geacht geen waarde te hebben en verdienen ze te worden verwijderd, zoals in Squid Game. Dit is de realiteit van het leven die we tegenwoordig vaak tegenkomen.

Broeders en zusters, de kwestie die in deze serie Squid Game aan de orde komt, is eigenlijk een kwestie waar God zich al heel lang zorgen over maakt. In de Bijbel vinden we verhalen over hoeveel God geeft om het menselijk leven dat naar Zijn eigen beeld en gelijkenis is geschapen. Maar de mens is in zonde gevallen en verliest zo de ware identiteit en betekenis van het leven dat God met liefde en schoonheid heeft ontworpen.

Sinds de zondeval is het perspectief van de mens "verduisterd" of "verblind" door de zonde, zodat hij niet langer in staat is de waarde, het doel en de goedheid te zien die door God werden geopenbaard toen Hij de mens schiep. De kern of betekenis van het menselijk leven ligt eigenlijk in de verbinding of relatie met de Schepper, niet in eigendom of andere creaties.

Beste broeders en zusters van de Heer Jezus,

Het thema voor de kerst van dit jaar van GKIN is: " Door duisternis tot licht". Donker en licht zijn inderdaad natuurlijke fenomenen, gerelateerd aan tijd, dag en nacht. In het proces van de schepping van hemel en aarde scheidde God licht en duisternis, dag en nacht. Licht en donker zijn hier in de ware zin.

In de Bijbel worden de termen Donker en Licht echter ook gebruikt als een metafoor om goede en slechte daden te contrasteren. Licht wordt gebruikt als een metafoor voor leven en gerechtigheid, en duisternis vertegenwoordigt de daad van zonde of leven in zonde. Mensen die in zonde leven, zouden mensen zijn die in "duisternis" leven.

Als we het boek van de profeet Jesaja lezen, vooral hoofdstuk 59, blijkt dat de Israëlieten, Gods uitverkoren volk, de "duisternis" van het leven hebben ervaren, ook al hebben ze eigenlijk ogen. Let op wat de verzen 9-10 zeggen: "...we wachtten op het licht, maar alleen duisternis, wachtend op het licht, maar we wandelden in duisternis. We tastten als blinden aan de muren en tastten alsof we geen ogen hadden; we struikelen 's middags als in de schemering, zittend in het donker als de doden."

Waarom moesten de Israëlieten bestaan ​​in duisternis en de duisternis van het leven ervaren? Het bleek dat ze in opstand waren gekomen en ver van God vandaan leefden. Ze zijn veranderd en leven niet volgens Gods geboden. Broeders en zusters, wat doen ze als ze ver van God wonen? Er wordt gezegd dat ze misdaden begaan, afpersing en fraude beramen, hun harten en woorden bevatten leugens. Wet, gerechtigheid en waarheid worden niet langer afgedwongen in het menselijk leven. Mensen die oprecht en oprecht zijn, worden afgewezen of uitgesloten.

Onder deze omstandigheden is het normaal dat mensen boos worden en klagen, ze zijn hulpeloos en verliezen de hoop omdat er geen gerechtigheid is gekomen. Broeders en zusters, waar geen hoop is, daar is de duisternis het meest uitgesproken.

Door onze passage uit Jesaja 9:1-6 voorspelde de profeet Jesaja de komst van een verlosser die op een dag Gods volk naar vreugde, vrede, gerechtigheid en gerechtigheid zou leiden; die persoon is de Messias -- Jezus Christus, de Zoon van God.

In Jesaja 9:1 staat dat "de mensen die in duisternis wandelen, een groot licht hebben gezien..." dat de duisternis doordrong en de hele omgeving en individuen zowel fysiek als mentaal verlichtte, waardoor nieuw leven ontstond. Het is duidelijk dat wat wordt hier bedoeld wordt met groot licht, niet gewoon zonlicht, maar van God Zelf is.

Gods volk begrijpt dat licht van God komt, bij de schepping van het universum werd de zon niet op de eerste dag geschapen. In de chronologie van de schepping van het heelal werden de zon en de lichtgevende lichamen op de vierde dag geschapen. Dit laat zien dat God de bron van het licht is.

Het licht werd door Allah bevolen om deel uit te maken van het proces van het scheppen van de hemelen en de aarde. Het is hier dus duidelijk dat het niet de zon is die het licht "schept", omdat het licht van God komt. Hoewel in het proces later de zon een belangrijke rol speelde in het menselijk leven, als bron van licht, energie en ondersteuning van het leven van het universum.

Maar in wezen hebben we begrepen dat: God is de Eigenaar van het Leven, Hij is de Eigenaar van het licht. Ondertussen komt het donker niet als eerste voor, maar de donkere toestand bestaat, vanwege de afwezigheid van licht (de afwezigheid van licht). Dat licht is eeuwig, want het licht komt eigenlijk van God

Het door de profeet Jesaja geprofeteerde Licht is ons geboren, zijn naam wordt genoemd: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Dat is het "licht van grootheid", dat alle duisternis verdrijft. Als resultaat ontstaat er nieuw leven en grote vreugde. Gods volk verheugt zich voor God en dankt God die de bron van dat licht is.

Dit kan gebeuren omdat hun geest en hart "verlicht" zijn, zodat ze Gods waarheid kunnen "zien", en de nutteloosheid beseffen van hun eerdere zondige houding die werd geregeerd door duisternis. Wat in Jesaja 9:1 staat, is ervaren door de apostel Paulus.

In onze tweede passage spreekt Paulus over "uit de duisternis komt het licht" (2 Korintiërs 4:6). De woorden van Paulus in deze passage verwijzen terug naar het scheppingsverslag (Genesis 1:3) en ook naar Jesaja 9:1, met betrekking tot de duisternis die de hele natie bedekte, maar ze hadden een groot licht gezien.

De duivel probeert mensen te verblinden zodat ze verloren gaan en het licht van het evangelie over de heerlijkheid van Christus niet kunnen zien. Ze kennen Jezus Christus "die naar het beeld van God is" niet (2 Korintiërs 4:4). Maar er is een oproep om te weten wie Jezus is en om verlicht te worden door "de kennis van de heerlijkheid van God die gezien wordt in het aangezicht van Christus" (2 Korintiërs 4:6). Een oproep van de Schepper die zei: "Laat het licht uit de duisternis schijnen."

In het proces van zijn bekering was Paulus drie dagen in de situatie dat zijn ogen niet zagen of werden verblind door God. Hij had uit de eerste hand ervaren wat "door duisternis tot licht” betekende. Gelovigen, die de Heer Jezus volgen, hebben hun leven gered van de duisternis om kinderen van het licht te worden. God die licht brengt, die onze geest heeft verlicht wanneer we "wedergeboren" zijn, dat wil zeggen, wanneer we de Heer Jezus aanvaarden als onze persoonlijke Verlosser.

Als we gemaakt zijn als kinderen van het Licht, kunnen we dit Licht niet voor onszelf houden. Elke discipel van Christus heeft de plicht om Zijn Licht te verkondigen. Waarom zouden ze Christus prediken? Want alleen door het evangelie (goed nieuws) van de Heer Jezus, kan perspectief op de werkelijkheid worden gegeven.

Alleen door de Heer Jezus kunnen zondaars en verloren mensen tot God komen en hun weg naar een rechtvaardig leven vinden. De Here Jezus is het "ware Licht", die in de wereld kwam. In Jezus Christus ontdekken we wie God is en krijgen we de essentiële waarheden van het geestelijk leven, die de duisternis op aarde kunnen overwinnen.

In deze wereld die steeds donkerder wordt, lopen veel mensen in duisternis. Onlangs las ik een artikel waarin stond dat het aantal "Life Coaches" in Nederland sterk is toegenomen, meer dan 10 keer. In 2013 werd officieel vastgelegd dat er nog maar ongeveer 470 coaches waren, en in 2021 zullen dat er meer dan 5000 zijn. Hieruit blijkt dat steeds meer mensen in Nederland behoefte hebben aan begeleiding bij het inrichten van het leven.

Is dit niet een kans voor ons allemaal om Christus te leren kennen en Zijn liefde te tonen? Er zijn nog steeds veel mensen die in duisternis leven en de hoop verliezen. Ze voelen dat ze geen hoop meer hebben in dit leven, alles voelt donker. Bovendien is het al 20 maanden dat we allemaal in een onzekere situatie leven. Het is alsof we wandelen in een lange donkere steeg. We wachten op het licht of het licht van het leven.

Broeders en zusters, er is maar één hoop voor hen die in de greep van de duisternis zijn: dat is te hopen op het Licht dat gegeven is door de Heer Jezus, de bron van het licht van het menselijk leven, wiens verjaardag we vandaag samen vieren. Zij die Jezus geloven en volgen - het Licht, wandelen of leven niet meer in duisternis, maar leven in het Licht.

En wij als gemeenschap van gelovigen (kerk), zijn geroepen om een ​​licht voor deze wereld te zijn. We zijn geroepen om het licht en de boodschap van Gods redding te brengen aan alle volkeren die in duisternis zijn.

Jezus zei: “U bent het licht van de wereld. Laat uw licht schijnen voor de mensen, zodat ze uw goede werken kunnen zien en uw Vader in de hemel verheerlijken.” Laat ons door ons leven Zijn Licht op deze wereld schijnen. Vrolijk Kerstfeest. God zegene ons allemaal.

AMEN