"Pilihlah Yesus hari ini!"

II Koningen 18:1-8 en Johannes 15:9-14

Geliefde gemeente.

Drie jaar geleden was er groot nieuws uit Thailand. Twaalf tieners van een plaatselijke voetbalclub en hun coach gingen de grot Tham Luang in. Zij gingen er voor een uurtje een kijkje nemen in die grot, maar werden verrast door het stijgende waterpeil als gevolg van de moessonregens. Daardoor gingen zij steeds verder het complex in, tot zij op ruim een kilometer van de ingang vast kwamen te zitten. Het duurde negen dagen voordat speleologen en commando’s hen vonden. Zij werden daarna een voor een, in het gezelschap van twee professionele duikers, in drie dagen tijd naar buiten gebracht. Mensen wereldwijd waren blij en opgelucht toen de reddingsoperatie geslaagd was. Bij de reddingsoperatie kwam echter een Thaise Navy Seal om het leven.

Verdwalen kan gevaarlijk zijn. Zo is het in feite in het leven ook! Als je geen doel hebt, als je geen keuze maakt waar je op af wilt gaan, dan ga je dwalen. Hizkia is iemand die heel duidelijk een doel voor ogen had: ‘Daar is God, de God van Israël. Ik moet Hem niet uit het oog verliezen. Ik wil maar één ding: Hem vasthouden, dicht bij Hem in de buurt blijven en Hem volgen.’ Hizkia maakt dus de goede keuze! ‘Hij deed wat juist was in de ogen van de HERE.’

Vanuit die goede keuze van Hizkia kunnen we de volgende dingen leren: (1) hij maakt die keuze jong, (2) hij maakt die keuze radicaal, (3) hij maakt die keuze uit liefde tot God en (4) op die keuze rust zegen. 

1. Hizkia maakt al jong de goede keuze

Hizkia was jong.Hizkia was 25 toen hij koning werd. (Nog jong, toch? Wie is hier 25?). En vanaf het eerste moment diende Hizkia God. Dus die keuze voor God, die had Hizkia al véél eerder gemaakt, misschien al als kind of als tiener. In ieder geval al ruim voor hij 25 was.

Waarom? Waarom was Hizkia er zó van overtuigd dat hij God wilde dienen? Dat was zéker niet vanzelfsprekend. Zijn vader, Achaz, was één van de meest goddeloze koningen die Juda ooit gehad heeft. Juda, dat was het zuidelijke tweestammenrijk, met de hoofdstad Jeruzalem.

Wat deed Achaz, de vader van Hizkia? Achaz deed alles wat God verboden had. Hij offerde op elke hoek van de straat aan allerlei afgoden, maar de tempel van de HERE, de God van Israël, die liet hij eerst plunderen, alles van waarde werd weggehaald, toen liet hij de tempel ontheiligen, met een altaar voor een afgod, en tenslotte liet hij de tempel dichtspijkeren. Hizkia kreeg dus een slecht voorbeeld van zijn vader Achaz .

Achaz kwam politiek in de problemen, hij werd aangevallen door Israël, het noordelijke tienstammenrijk, en door Syrië. En wat deed Achaz dan? Riep hij in zijn nood tot God? Nee, dat deed hij niet, hij stuurde boodschappers naar de Assyriërs, een wereldmacht in die tijd. Assyrië wilde helpen! Assyrië veroverde Syrië en veroverde Israël. Maar Juda moest de prijs duur betalen. Er moesten grote hoeveelheden goud en zilver aan Assyrië worden betaald. Het land werd arm, de mensen werden flinterdun, het was één en al onderdrukking en onrecht. Vanuit het zuidwesten kwamen ook nog de Filistijnen opzetten, de ene stad na de andere werd geroofd, en Juda was zó verzwakt, het kon geen kant meer op. Dát is de situatie waarin Hizkia opgroeide, als kind. Een land in nood. Een land in verval. Maar weet je wat het ergste was? Dat vinden we in 2 Kronieken 28:3 ‘Ook ontstak hij ​(Achaz) offers​ in het ​Hinnomdal​ en verbrandde hij zijn zonen als ​offer​ volgens het gruwelijke gebruik van de volken die de HEER voor de Israëlieten had verdreven.

Als die kleine Hizkia te weten komt dat zijn broertje werd geofferd aan de god Moloch, wat deed dat met hem? Al jong moet er in Hizkia een verlangen zijn gaan groeien: ‘Dít wil ik niet! Ik wil God dienen! Alleen de God van Israël, YAHWEH, de ware God!’ Hizkia maakte de goede keuze, en dat deed hij al jong! En vandaag zegt God het ook tegen jou, als je jong bent: ‘Maak nú de keus!’ Stel het niet uit. Misschien zit je op de middelbare school of ben je bezig met je vervolgopleiding. God zegt: ‘Ik wil jouw God zijn! Kies voor Mij, met heel je hart!’

Héél veel belangrijke beslissingen in je leven vallen al vroeg, als je kind bent, of tiener. Wat je belangrijk vindt, waar je voor gáát! Welke vrienden je kiest, met wie je omgaat. Dat heeft enorm veel invloed op je. Sta je voor je eigen geloof, en voor je eigen beslissingen, of drijf je maar gewoon met de anderen mee? Hizkia kiest al jong voor God, en God zoekt jongeren die zich met hun hele hart aan Hem geven. Kinderen, tieners en jongeren zijn voor God heel belangrijk. In de Bijbel en ook in de geschiedenis zijn het vaak jonge mensen waar God doorheen werkt. Door jonge mensen in te schakelen maakt God een nieuw begin. Hier ook: via Hizkia komt er een hele opwekking op gang in het hele volk.

Als GKIN zijn wij dankbaar dat nu enkele jongeren van regio Den Haag en Amstelveen gezamenlijk online catechisatie volgen ter voorbereiding van hun belijdenis.

2. Hizkia maakt de keuze radicaal

Hizkia maakte de goede keuze. Hij deed het radicaal, dat is het tweede. II Koningen 18:4: ‘Hij verwijderde de ​offerplaatsen, verbrijzelde de ​gewijde stenen, haalde de ​Asjerapalen​ omver …’ Hizkia had ook kunnen denken: ‘Nou ja, mijn voorgangers, de andere koningen hebben dat toch ook toegelaten? Straks ben ik niet populair voor het volk. Straks gaan ze demonstreren of staken.’ Maar nee. Het gaat Hizkia niet om wat anderen over hem denken, maar hij wil de weg van God volgen. Door die radicale keuze van Hizkia, wordt de focus van het volk teruggebracht naar God.

Wij lezen ook verder: ‘… Hizkia sloeg de ​koperen slang​ die ​Mozes​ gemaakt had aan stukken.’ Ja, zelfs die koperen slang moest weg! Weet u nog het verhaal? De Israëlieten werden in de woestijn gebeten door giftige slangen vanwege hun opstand tegen God. Toen zei God tegen Mozes: ‘Mozes, maak een koperen slang, zet die op een stok, en zeg tegen de mensen: Als je gebeten bent, dan hoef je alleen maar naar die koperen slang te kijken, en je wordt beter! Je wordt gered!’ (Numeri 21:8).

Maar die koperen slang werd in de loop van de tijd een afgod. De mensen zijn gaan bidden voor die koperen slang. Hizkia wist dat. En ook al was die koperen slang zeven eeuwen oud, ook al was het een toonbeeld van eerbiedwaardigheid, gemaakt door Mozes, op bevel van God Zelf, Hizkia sloeg hem radicaal kapot! Wij zouden die slang allang als werelderfgoed bewaren. Hizkia zei: ‘Weg ermee, sla hem kapot!’ Heeft hij gelijk, of niet? Wat heb je aan een stuk antiek, als je ziel daardoor verloren gaat? Wat heb je aan bijvoorbeeld het verkrijgen van dat mooie antieke schilderij van je grootvader als erfenis, maar de familieverhoudingen zijn voorgoed kapot, en in je ziel heerst bitterheid naar de familie. 

Hizkia heeft heel duidelijk doorgehad: ‘Die slang was een middel, dat God gaf in een bepaalde situatie. Maar als het middel een doel op zichzelf wordt, dan gaat het mis!’ Als het middel niet meer verwijst naar God, maar de plaats van God gaat innemen, dan is het een afgod, en die moet weg! 

Die mensen hielden zich vast aan die koperen slang. Hizkia hield zich vast aan de HERE. En de vraag is: waar houdt jij je aan vast? Waar hou ik me aan vast?

3. Hizkia maakt de keuze uit liefde tot God

De goede keuze van Hizkia kwam niet zozeer vanuit zijn verstand of emotie. Nee. De goede keuze van Hizkia kwam vanuit zijn hechte band, zijn liefde tot God. Hij was vol van de liefde van God.

In onze tweede lezing lezen we dat de Here Jezus ons heeft liefgehad. Hij is de beste Vriend die je kan wensen. Ik moet denken aan een postkaart die mij raakt sinds mijn tienerjaren. Daar staan de volgende woorden: “Ik vroeg Jezus, ‘Hoeveel houdt U van mij? En Jezus antwoorde, ‘zoveel...’ En Hij spreidde Zijn armen en stierf.”

‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.’ Wil je weten wat liefde is, kijk dan naar Jezus. Wil je liefde ontvangen, ga dan naar Jezus.

De liefde van Jezus beantwoorden we met onze liefde. Zoals het lied ‘Mijn Jezus, ik hou van U’, uit Kidung Jemaat 382, die wij straks gaan zingen. Dit lied werd geschreven door William Ralph Featherston uit Canada in de 19de eeuw. William kwam op zijn zestiende levensjaar tot bewust geloof in Jezus en het is mogelijk dat hij op die leeftijd dit mooie lied schreef (al zijn er die aannemen dat hij het lied al als twaalfjarige heeft geschreven - dit zou aangeven dat hij al op jonge leeftijd serieus met het geloof bezig was). Het lied vertolkt de enorme vreugde die hij ervoer vanuit het bewustzijn vrijgekocht te zijn door het bloed van Jezus. Jezus was voor hem de Verlosser geworden van wie hij intens veel hield! Williams liefde tot Jezus, die hij koesterde van jongsaf aan, helpt ons ook onze liefde tot Jezus te uiten.

Mijn Jezus, ik hou van U,

ik noem U mijn Vriend.

Want U nam de straf op U

die ik had verdiend.

De grote Verlosser,

mijn Redder bent U;

'k Heb van U gehouden,

maar nooit zoveel als nu.

Geliefde gemeente. In het leven maken we keuzes. Elke dag opnieuw! Ook maken we keuzes in onze omgang met anderen. Is de liefde van Jezus de richtlijn van ons doen en laten? Kiezen we om lief te hebben zoals Jezus? Of kiezen we om ons te richten naar onze eigen gevoelens en belangen? Kiezen we om te vergeven? Of kiezen we om te blijven staan bij de fouten van anderen? Blijf in Jezus’ liefde! Draag de liefde van Jezus uit in je leven!

4. Op de keuze van Hizkia rust zegen!

Hizkia koos! Hij koos jong, hij koos radicaal, en hij koos vanuit zijn liefde tot de Heer. En op die keuze rustte zegen! Hizkia wilde dicht bij God blijven, en God bleef ook dicht bij hem. Vers 7: ‘De HEER stond hem bij, zodat ​Hizkia​ alles wat hij ondernam tot een goed einde bracht.’ Hizkia werd een groot koning. Een koning met visie. Een koning die leiderschap toonde. Een koning met moed, met durf. Die belofte van zegen wil de Heer ook aan ons geven. Vandaag worden we allemaal uitgedaagd, tieners, jongeren, volwassenen, senioren: welke keuze maakt u/ jij in het leven? Kies vandaag voor Jezus!

Amen.