"Berhasil dalam pertandingan Iman"

 

Schriftlezing: Hebreeën 12: 1-3

 

Geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus.

De Olympische Spelen van Tokio 2020 zijn net afgelopen. In een tijd waarin de wereld met een pandemie worstelt die al meer dan 1 jaar duurt en ook in rouw is om het verlies van mensen die we kennen en liefhebben, zijn we dankbaar dat de Olympische Spelen in Tokio konden worden gehouden en veel mensen konden vermaken. Er waren veel interessante verhalen en gebeurtenissen van de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Een daarvan was het succes van het Indonesische damesdubbelpaar Greysia Polii en Apriyani Rahayu, die de gouden medaille voor badminton wonnen.

De overwinning van Greysia en Ayu was fenomenaal en om trots op te zijn, want sinds de introductie van badminton in de arena van de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona, ​​is Indonesië er altijd in geslaagd om een ​​gouden medaille te behalen in badminton, met uitzondering van het damesdubbel. Dus vóór de Olympische Spelen in Tokio was er nog nooit een Indonesisch badminton-damesdubbelpaar geweest dat de finale had gehaald en ook een gouden medaille had gewonnen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het Indonesische damesdubbelpaar een gouden medaille in de Olympische badmintonarena won.

Dit succes werd niet alleen met vreugde en vrolijkheid begroet door honderden miljoenen Indonesiërs, maar trok ook de aandacht van veel mensen en buitenlandse media. Vorige week hoorde ik op een Nederlandse radio over het succes van Greysia en Ayu. Hun overwinning werd overspoeld met verschillende prijzen en zou ook een speciaal geschenk zijn voor de 76e verjaardag van de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië. Deze overwinning is een troost en verenigt ook alle Indonesische mensen in deze moeilijke tijd.

We danken God voor de overwinning van Greysia en Ayu. Bij deze gelegenheid wil ik u meer vertellen over de strijd van Greysia Polii

Want het succes, dat zij behaalde, was niet gemakkelijk maar door een zeer harde strijd. Ze is een senior vrouwelijke atleet die niet meer jong is, verschillende verwondingen heeft opgelopen, was gediskwalificeerd op de Olympische Spelen van 2012 in Londen en nooit een partner had gehad om te spelen omdat haar partner ernstig geblesseerd was.

Natuurlijk is het voor Greysia niet makkelijk om badminton te blijven spelen en ook nog prestaties te kunnen leveren. Bovendien moest zij ook haar broer verliezen, nadat hij in december 2020 met Felix Djimin trouwde. Haar levensmotto is “Come back stronger”- Kom sterker terug. Dit motto van haar leven werd door Greysia in de praktijk gebracht in haar leven en haar badmintoncarrière. Als zij valt of faalt, geeft zij niet op, maar zij staat nog sterker op.Om de persoon van Greysia Polii te leren kennen, volgen we het interview dat werd afgenomen door Pastor José Carol van JPCC, waar Greysia haar eredienst volgt. (Greysia's levensgetuigenisvideo - www.youtube.com/watch?v=I6qkSz2c-VI)

Geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus,

De worstelingen en successen van Greysia en Ayu kunnen natuurlijk motiveren en als rolmodel dienen, niet alleen voor atleten maar ook voor ons, als christenen. Waarom? In het openingsvers en ook in onze passage eerder, worden we eraan herinnerd dat ons leven als christenen en discipelen van Christus in deze wereld is als die van atleten is die deelnemen aan een wedstrijd of competitie.

Welke wedstrijd of wedloop? Wedstrijd of geloofswedloop! Er staat zelfs in vers 1 van onze passage dat een wedloop verplicht is voor ons. Het betekent, of we het nu leuk vinden of niet, we een wedloop lopen van geloof. En deze geloofsstrijd vindt niet alleen meerdere keren plaats, maar gaat door zolang we in deze wereld leven.

Het is normaal dat iedereen die in een wedstrijd zit, wil slagen. We willen ook allemaal slagen in deze geloofsstrijd zoals die door de apostel Paulus werd ervaren: "Ik heb een goede strijd gestreden, ik heb de eindstreep gehaald en ik heb het geloof behouden". Maar we weten allemaal en realiseren ons dat deze geloofsstrijd die we moeten voeren, niet gemakkelijk is.

Waarom? Want de tegenstander die we onder ogen moeten zien is een zeer taaie tegenstander, namelijk de duivel. We moeten de macht van de duivel weerstaan. We weten en beseffen dat de macht van de duivel de kracht van ons mensen ver te boven gaat. Als we in deze geloofsstrijd alleen op onze eigen krachten en capaciteiten vertrouwen, zullen we onze tegenstanders niet het hoofd kunnen bieden. Daarom is het erg belangrijk om de methoden of tips te kennen, zodat we kunnen slagen in deze geloofswedstrijd.

Deze passage uit Hebreeën 12: 1-3 helpt ons te leren, wat we moeten voorbereiden en doen in deze geloofswedstrijd. Voordat we dat bespreken, is het interessant om op te merken wat er aan het begin van deze passage werd gezegd: "Omdat we veel getuigen hebben..." Het betekent dat ons leven als christenen door veel mensen wordt gezien of gadegeslagen. Er is een bijbelcommentator die zegt: „Een christen is als een hardloper in een druk stadion. Terwijl hij zichzelf oppept, kijkt het publiek naar hem. En de menigte die ernaar kijkt, zijn degenen die de kroon hadden gewonnen.”

Dus broeders en zusters, het christelijke leven moet oprecht en met heel je hart worden geleefd, zoals een atleet die aan een wedstrijd meedoet en al zijn capaciteiten, energie en geest inzet om te slagen in de competitie. Dus wat zijn de dingen waar we volgens de schrijver van Hebreeën op moeten letten?  

1. Het loslaten van de last. De eerste stap die we moeten voorbereiden en doen in deze strijd van het geloof, is om alle lasten en zonden die ons hinderen af ​​te leggen of los te laten. Net als in de sport, proberen we wanneer we willen concurreren, onnodige lasten of kleding uit te doen, zodat we ons volledig kunnen concentreren en vrij kunnen concurreren.

Evenzo met deze geloofsstrijd moeten wij als christenen en discipelen van Christus eerst de lasten en zonden afleggen die ons leven belemmeren. Als we in het verleden bitterheid of pijn hebben ervaren en er nog steeds mee worstelen, dan vragen we Gods hulp om vrede te kunnen sluiten met traumatische ervaringen uit het verleden en hersteld te worden en "door te gaan" met ons leven. Zodat onze levens door God gebruikt worden om een ​​levend getuigenis en een zegen voor deze wereld te zijn.

2. Concurreer ijverig. Het tweede is dat we moeten wedijveren of ijverig moeten concurreren. In de oorspronkelijke taal van dit vers, het Grieks, is het woord voor ‘ijverig: Hupomone, wat een houding van het hart betekent die standvastig is in het onder ogen zien van beproevingen of lijden. In een wedstrijd is het belangrijk om buitengewoon enthousiasme en doorzettingsvermogen te behouden. Zonder passie kunnen we niet sterk vechten, zonder doorzettingsvermogen komen we nooit vooruit. Inderdaad, in deze geloofsstrijd is het niet gemakkelijk. We hebben allemaal ups en downs meegemaakt in deze geloofsstrijd.

Broeders en zusters, de Olympische Spelen in Tokio leverden ook een buitengewoon verhaal op van de figuur van Sifan Hassan,

een vrouwelijke hardloper die Nederland vertegenwoordigde en 3 medailles (2 gouden en 1 bronzen) wist te winnen van de 3 hardloopevenementen waaraan ze deelnam. Sifan Hassan was voorheen een vluchteling die vanuit Ethiopië naar Nederland kwam. Tijdens de deelname aan de voorronde van de 1500 m viel Sifan Hasan en struikelde over de loper voor haar.

Maar Sifan, die niet opgaf, stond weer op en zette de race voort. Laten we eens kijken hoe haar doorzettingsvermogen loont. (Sifan Hassan-videoclip - www.youtube.com/watch?v=I6qkSz2c-VI). Geduld en standvastigheid zijn ook hard nodig om te slagen in de wedloop van het geloof.

 

3. Houd je focus op Jezus. In vers 2 staat: "Laten we het doen met onze ogen op Jezus gericht..." Broeders en zusters, in een hardloopwedstrijd, om succesvol te zijn, moeten atleten gefocust blijven op de eindstreep of de finishlijn. Als onze ogen naar links en naar rechts blijven kijken, is het geen hardloopwedstrijd, maar winkelen, kijk naar links en kijk naar rechts om erachter te komen waar er een grote korting is. In de strijd van het geloof is het heel belangrijk om onze ogen op Jezus te richten en gericht te houden. Jezus moet het doel en het middelpunt van ons leven zijn. Omdat Jezus de enige is op wie we in ons leven kunnen vertrouwen.

Niet weinig christenen die falen in de wedloop van het geloof omdat hun ogen niet op Jezus zijn gericht, maar op wereldse zaken of iets anders. Als in deze geloofsstrijd onze ogen op Jezus zijn gericht, wordt er gezegd dat we in het geloof zullen worden geleid. Dit betekent dat we in Hem zullen blijven geloven. Geloof in Christus zal brengen en leiden naar de eindstreep van ons leven, namelijk perfectie of leven in heerlijkheid met onze Heer.

4. Volg Jezus' voorbeeld. In vers 3 staat: "Gedenk Hem altijd..." Om succesvol te zijn in deze geloofsstrijd, moeten we niet alleen Jezus altijd gedenken, maar ook het voorbeeld van Jezus' leven volgen terwijl we in deze wereld zijn. Jezus, die vernedering negeerde, kwam in de wereld en vernederde zichzelf om een ​​mens te worden. Hij was bereid te lijden, gemarteld te worden, belachelijk gemaakt te worden en zelfs aan het kruis te sterven om de zonden van ons en deze wereld te dragen. Hij leefde ijverig en trouw aan Zijn roeping tot het einde van Zijn leven. Jezus wilde het allemaal doen vanwege Zijn grote liefde voor ons, de zondaars.

Broeders en zusters, als we kijken naar het voorbeeld van Jezus, die ijverig, trouw en vol liefde was in het uitvoeren van zijn roeping, zullen we gemotiveerd zijn, niet zwak zijn en niet ontmoedigd worden. En wat ons sterkt, de Heer Jezus is niet alleen een voorbeeld voor ons leven maar Hij is ook aanwezig om ons te begeleiden in deze geloofsstrijd zodat we die goed kunnen beëindigen.

Greysia Polii voelde ook de aanwezigheid en begeleiding van God. In dit interview met Greysia Polii zijn er een paar dingen die we kunnen navolgen:

  1. Greysia gelooft dat ze is geboren om veel mensen tot zegen te zijn.
  2. Wanneer zij faalt en op het punt staat op te geven, komt zij dichter bij God en gelooft zij dat haar taak nog niet af is. Zij ging door, hoewel veel mensen pessimistisch waren en zeiden dat het tijd was voor haar om op te geven en te stoppen met spelen.
  3. Haar definitie van succes in het leven is: voor veel mensen het licht te kunnen zijn, en niet voor jezelf.

Geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus,

Misschien is de strijd van het geloof die we moeten aangaan anders. Sommigen kampen met geloof bij ziekte, angst en depressie, het verlies van dierbaren of anderen worstelen met familieproblemen, onrecht en discriminatie. Laten we deze strijd van het geloof ijverig voortzetten en met onze ogen op God gericht, zodat het getuigenis van ons leven velen mag versterken en een licht mag laten schijnen. God zegene ons allemaal.

AMEN.