"Hidup dari kekuatan Tuhan dalam ketidakberdayaanmu"

 

Schriftlezing: Jesaja 40:27-32

 

Geliefde gemeente van Christus, zusters en broeders,

1.

Hebt u, heb jij weleens last van gevoelens van machteloosheid? Een emotie die wij mensen liever niet hebben en al helemaal niet willen erkennen. Want machteloosheid neigt naar zwakheid en niemand van ons wil toch zwak zijn of als zwak gezien worden. Maar wat kunnen wij mensen ons vaak machteloos voelen in bepaalde situaties. Je hebt geen enkele invloed op wat er gebeurt.

Denk aan een ouder die zijn kind ziet lijden en hij/zij kan het lijden van het kind niet verzachten. Je staat aan de zijlijn en bent overgeleverd aan de omstandigheden. Of misschien heb jij nu een dierbare die ongeneselijk ziek is. Je staat machteloos en er is niks wat je voor hem/haar kunt doen.

Denk aan mensen die burn-out hebben of depressief zijn en die niet goed kunnen werken of leren. Jonge mensen die psychische problemen ondervinden door de situatie rondom Covid-19. Hoe machteloos ze zijn of zijn geweest.

Denk aan die onverwachte overstroming in het zuiden van Nederland, Limburg en de buurlanden, België en Duitsland.

Denk aan de ontwikkeling van Covid-19 in Indonesië die ons allemaal bang, bezorgd en machteloos maken. Elke dag zien we overlijdensberichten op sociale media en Whatsapp groepen waar soms twee of drie familieleden in korte tijd zijn overleden.

Ook woede om mensen daar die misbruik maken van deze situatie om geld te verdienen. Verdriet om je geliefde (n) die terug is (zijn) gegaan naar de Heer en machteloos toekijken en niets kan doen. Er loopt een onbekende emotie door je lijf in het diepe verdriet.  Als deze bovengenoemde dingen ondragelijk zijn dan vraag je je af: Waar is de hand van de Heer? Waar is God? Waar is Zijn macht?

2.

Zusters en broeders,

Zo heeft het volk Israël het ook ervaren. Ze zaten ontmoedigd nog in Babel en ze geven God de schuld terwijl ze meer vertrouwden op de koning van Assyrië, of Egypte in plaats van hun eigen God. Ze zeiden: ‘De Heer bekommert zich niet om ons, en heeft geen oog voor ons recht’. Machteloos, klagen en jammeren, dat deden ze in Babel.

Een mens kan zo ver komen dat ze de schuld geven aan de Heer. Sommigen zeggen, als er een God is waarom zorgt Die dan niet dat ik een comfortabel leven heb. Waarom maakt Hij het voor mij niet gemakkelijker?

Dan komt Jesaja, de evangelist van het Oude Testament, die een beetje boos was op hun houding. Waarom klaag je de Here aan. Jesaja wil dat het volk meer inzicht krijgt in wie God is. Weet je dan niet? Heb je niet gehoord? De Heer is er altijd. Jullie denken veel te menselijk over Hem.   

Met wie wil je God vergelijken? God is veel groter dan mensen en Hij is dezelfde, toen en nu. God is eeuwig. God is Schepper, Hij heeft alles en iedereen gemaakt.

Broeders en zusters,

Er zijn twee woorden in vers 29: kracht en macht en het  is oneindig groot.  Denk daar eens even over na: Gods sterkte, Gods kracht gebruikt Hij om de sterren hun plek te geven en ons melkwegstelsel. Het schijnt dat ons heelal een middellijn heeft van 46 miljard lichtjaar. Het zijn afstanden waar ik me niks meer bij voor kan stellen.

Jesaja zegt, leert deze dingen zien, zodat je kan zien dat God almachtig, alwetend is. Koning David zei in Psalm 8:4-5: ‘Als ik naar de hemel kijkt, naar de maan en de sterren, wie ben ik dan als mens’? David voelde zich erg klein in vergelijking met deze grote God.

Jesaja zegt verder: ‘denk even na wie God eigenlijk is: ‘Hij wordt niet moe of mat maar blijft altijd Dezelfde. Hij raakt niet uitgeput. Zijn kracht is onuitputtelijk. Bij Hem is geen beperking. Hij raakt nooit leeg, moe en uitgeput. Zelfs nu van u en van mij. Zijn inzicht is ondoorgrondelijk’. Hij weet oplossingen en kent wegen die ons onbekend zijn. Laten we Hem niet proberen te vaten met menselijke denken.

Mensen zeggen soms: Nu is de mat vol. Nu is de laatste druppel. Nu moet ik je niet meer, maar Gods geduld raakt nooit op. Hij wijst ons nooit af. Hij is nooit moe om ons het goede te geven en om ons te vergeven.

3.

Broeders en zusters,

Vind u het niet een geruststelling dat God nooit moe wordt van u en van mij, van ons? Persoonlijk vind ik het een geruststelling en een enorme troost. Want deze eeuwige God geeft kracht (vers 29).  Wie moe is, beurt Hij op, wie geen kracht heeft, maakt Hij sterk (vs.29). God is juist erop uit om machteloze mensen sterk te maken, op eigen benen te laten staan in verbondenheid met Hem.

Dat betekent dat God verantwoordelijkheid op zich neemt om wie machteloos is te versterken. Allen die machteloos zijn krijgen ruimte om zoveel verantwoordelijkheid op zich te nemen als hij of zij kan dragen. Niet meer maar ook niet minder. Zo worden mensen niet klem gezet in een te grote verantwoordelijkheid, maar ook niet machteloos gehouden.

Het is niet alleen ouderen die moe of uitgeput zijn bij intensieve activiteiten. Zelfs jonge mensen worden wel eens moe of mat, uitgeput. Gelukkig is nu vakantie periode maar wie is hier soms niet moe en uitgeput van school, werk, opvoeding van je kinderen, spanningen en conflicten tussen mensen of in het gezin, het kost allemaal energie. Ook je taak als predikanten, voorgangers, ouderling en activist, het kost energie. Net als alles, kan ook een job in de kerkenraad en in de commissie vermoeiend zijn en in sommige dingen dat je je zo machteloos voelt.

Broeders en zusters,

Hoe was het bij Jezus? Kende Hij ook het gevoel van machteloosheid? Jezus neemt onze machteloosheid op zich. Hij ondergaat het bewust. Daarmee haalt Hij het bij ons weg. Plaatsvervangend heeft Jezus onze machteloosheid ondergaan. Jezus had de kracht om de dood te overwinnen. Machteloos zijn we nog steeds als mensen, maar je mag delen in Jezus’ overwinning. Jezus wil je laten delen in zijn macht. Je mag achter Jezus gaan staan die de satan tegenhoudt. Zo bevrijdt Jezus ons van onze onmacht.

Terug naar Jesaja, het is een bemoediging om te lezen: ‘De Heer zorgt ervoor dat je niet moe wordt, niet uitgeput raakt. Wie Hem verwachten ontvangen kracht’ (vers 31). Hem verwachten betekent Hem vragen, onze zorgen en moeiten bij Hem te benoemen en op Hem te hopen. Hem verwachten betekent ook wachten op Hem, op Zijn tijd. Het is vaak een oefening in ons geloof.

Dan kunnen we opstijgen met vleugelen als van adelaars. Dit spreekt van een nieuwe kracht, nieuwe moed en nieuwe mogelijkheden die er tevoren niet waren. Verwacht de Heer en leven vanuit die kracht. Als je de kracht of de moed ontbreekt om een probleem aan te pakken of om verder te gaan in je problemen, verwacht de Heer. Hij wil in de situatie de kracht geven die we zelf niet kunnen opbrengen.

4.

Broeders en zusters, gemeente van Christus,

Ik denk dat velen van ons op dit moment weten hoe het is om machteloosheid te ervaren. Dat zijn momenten die je niet graag terugroept in je herinnering. Het zijn dieptepunten in je bestaan, toen iets ergs je overkwam. Ik weet nu niet wat bij u gaat maar voor mij is dit een meest nare gevoel dat je kan overkomen. Je brak onverwacht in woede en verdriet; je weet niet wat je moet doen. De machteloosheid die je voelde was ongekend. Je verloor jezelf voor een moment, de teleurstelling en machteloosheid borrelden omhoog, en je barste in tranen uit.

Laat je niet volledig meezuigen door deze gevoelens want een vermoeide ziel kan alleen verfrist worden als hij wordt aangeraakt door Gods aanwezigheid! Loop dan nooit weg van Zijn aanwezigheid!!!

Ga bidden en  vraagt of God jou machteloosheid weg wil nemen en je de kracht wil geven, zodat jij het juiste kan zeggen of doen in het leven.  Je mag naar Hem toe gaan. Je mag zeggen: Heer, ik ben lichamelijk gezond maar ik ben geestelijk zwak. Heer, ik kan U niet begrijpen maar ik wil Uw kracht ervaren. En Hij stuurt ons niet weg in ons gebed. Hij vergeeft, Hij reinigt en Hij vult ons met Zijn kracht.

Daarnaast, lees ook de Bijbel want hier staan zoveel mooie en bemoedigende teksten die je helpt om jou gevoelens van machteloosheid om te vormen in iets positiefs. En is het niet vaak zo, dat God je juist dan de Bijbel teksten laat lezen waarmee jij zelf tot troost en bemoediging kunt zijn. God is dé Enige God, die bij machte is om oneindig veel meer te doen dan wij mensen bidden of beseffen (Ef. 3:20-21).

Hij doet ons steeds weer verwonderen. Juist op de momenten waarop wij mensen niet meer in een wonder geloven, geeft Hij ons een wonder voor ogen. Soms o zo klein. De glimlacht van een zieke kind. De rust in hectische tijd. Juist zo iets simpels kan de machteloosheid die je diep van binnen ervaart wegnemen en je hoop aanwakkeren.

Blijft hoop houden want juist door je vast te klampen aan de Hoop kun je sterk blijven, niet met je eigen kracht maar door de kracht van de Heer.  

Broeders en zusters,

Hoe machteloos wij ons ook kunnen voelen op dit moment, hoe zwak, moe wij ook zijn, met behulp van bidden, Bijbel lezen en hoop geven, kunnen wij vol vertrouwen elke situatie aan. Maar let wel: Niet in eigen kracht maar enkel dankzij God de Almachtige. Daardoor wordt machteloosheid verandert in kracht, dankzij God dé Almachtige Vader! God daagt je uit:

Niet stil staan, maar loop, en dan merk je dat je niet moe wordt.

Ren, en merk dat je niet uitgeput raakt.

Sla je vleugels uit, en merk dat je vliegt met de kracht van Zijn vleugels.

Leef uit de kracht van de Heer in je machteloosheid.

Amen.