Schriftlezing: 2 Timoteus 1:3-12
 
'Schaam je niet om van onze Heer te getuigen!'. Dit is het thema van de prekenserie 2019 die ik zal verkondigen gebaseerd op 2 Timoteus 1:3-12. We hebben het op een eenvoudige manier geoefend door middel van interviews door de kinderen en tieners van de Zondagsschool. Ik ben er van overtuigd dat u zich niet schaamde om over uw geloof te getuigen of wat de Heer in uw leven heeft gedaan door de vragen van de kinderen en tieners te beantwoorden. 
 
Als het gaat om dit thema, getuigenis, moest ik denken aan een man, een gemeente lid van regio Tilburg hier, die tijdens de drukte van de Bazaar hier twee jaar geleden, een stukje papier aan mij heeft gegeven. Er staat op dat papiertje deze woorden: ‘Dominee, ik heb mijn heil gevonden in de Heer via deze kerk, maar mijn vrienden hebben het nog niet gevonden en ze komen straks ook hier, in de Bazaar. Wilt u straks tijd maken om samen met ons te bidden? 
 
Er kwamen 6 senioren de consistorie binnen en 3 van hen kwamen met de rolator. Ik vond het bijzonder mooi en wat mij het meeste heeft geraakt was wat er op dat papiertje staat: Ik heb het heil in de Heer gevonden maar mijn vrienden hebben het nog niet gevonden. Deze oude man schamde zich niet om van Jezus te getuigen. Ook in de drukte van de Bazaar. Hoe vaak denken we aan het heil van andere mensen. Laten wij nu kijken naar de Schriftlezing.
 
Broeders en zusters, gemeente van de Heer,
Paulus schrijft deze woorden aan Timoteüs, vanuit de gevangenis in Rome, en hij heeft zorgen. Hij maakt zich geen zorgen over zichzelf, al zou hij daar alle reden toe hebben. Hij maakt zich zorgen om de taak en bediening van Timoteüs. Paulus noemt hem ‘mijn lieve zoon’. Ze hebben een bijzondere relatie. Paulus was de geestelijke vader van Timoteüs, omdat Timoteüs door hem de Heer Jezus heeft leren kennen. 
 
Hij zei: ‘Jij, Timoteüs, moet het vuur brandend houden van Gods gave, die je hebt gekregen'. Gods genadegave is als een vuur. Het brandt van binnen. Het is een geschenk van de Heilige Geest. En jij hebt de verantwoordelijkheid om het niet te laten uitdoven. Je moet ervoor zorgen dat het blijft branden. Deze woorden herinnerden mij aan de woorden van het lied: Api Injil. Het vuur van het Evangelie. Het gaat mij alleen om het refrein. Zullen we samen gaan zingen:
 
Refrein:
La biar api Injil tarus manyala
Manyala di katong pung hati
La biar akang pung cahaya
Tapancar trus dari Belanda
La dari dolo sampe Tuhan Yesus bale kombali
 
Vertaling: 
Laat het vuur of de fakkel van het evangelie
Blijft branden in onze harten
Laat zijn licht steeds uitstralen uit Nederland
Vanaf vroeger tot dat de Heer Jezus terugkomt.
 
 
Broeders en zusters, gemeente,
Laat het vuur van het evangelie in onszelf blijven branden. Wij zijn verantwoordelijk om het vuur niet te laten doven. Dat het evangelie door de GKIN blijft branden in het prediken van de boodschap van redding aan alle mensen. Weten en bewust over de betekenis van dit lied, moeten iets gaan doen. Laten wij leren van apostel Paulus.
 
Broeders en zusters,
Paulus zei in de verzen 7 en 8a: “God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde, en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen”.
 
God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven. Kennelijk voelt Paulus bij Timoteüs iets van terughoudendheid. Hij noemt dat hier behoorlijk scherp: lafhartigheid of lafheid. In de Indonesische Bijbel is dit vertaald met ‘angst’. Het gaat om verlegenheid, schroom, vreesachtigheid. Verderop verbindt Paulus dit woord met schaamte. Het is een chronische vorm van terughoudendheid waardoor iemand zich eigenlijk altijd wat terughoudt en verstopt. Deze angst overspoelt ook vaak Gods kinderen  om de boodschap van het evangelie te verspreiden en over onze Heer te getuigen. 
 
Hieronder zijn er een aantal redenen waarom men vreest om te getuigen:
 
Vertaling:
Waarom is men bang om te getuigen:
4 van 5 mensen die het evangelie willen verkondigen zijn er zeker van dat ze het niet kunnen.
1 van 3 mensen voelt dat ze geen vragen kunnen beantwoorden.
3 van 10 mensen zijn bang omdat degene die de goede boodschap zou ontvangen boos zou worden.
95 % van de christenen hebben nog nooit getuigd.
 
 
Uit de hierboven genoemde redenen is duidelijk dat christenen niet genoeg moed hebben om van Jezus Christus te getuigen. Er zijn mensen die er zo zeker van dat ze het niet kunnen. Ook zijn er mensen die voelen dat ze geen vragen kunnen beantwoorden. Weer anderen zijn bang dat als ze het Goede Nieuws gaan vertellen dat anderen boos zouden worden. We zijn ook verlegen of bang om te getuigen, omdat we wellicht de betekenis van het getuigen verkeerd begrijpen.
 
Broeders en zusters,
Getuigen is anders dan zieltjes winnen. Iemand zegt dat wij christenen zieltjes moeten winnen. Deze gedachte geeft veel 'stress' op voor de christenen en maakt het uiteindelijk bang om te getuigen. Als iemand tot geloof komt in Jezus Christus is dat het werk van de Heilige Geest en niet door ons. Wij worden gevraagd alleen om te getuigen. Verder is het Gods werk.
 
Velen van ons begrijpen dat getuigen is: ‘Prediken over Jezus, Bijbelverzen citeren, wonderlijke ervaringen of wonderdaden van de Heer vertellen’. Als wij het niet kunnen worden we bang, we zijn stil en denken: "Ik ben niet goed in praten"; ik weet niet veel over de Bijbel, ik heb geen grote wonder mee gemaakt in mijn leven om met anderen te delen. Sommigen beweren om een goede vriendschappelijke relatie met andere religies te onderhouden.
 
We mogen getuigen en het Goede Nieuws, het Heil van het evangelie vertellen omdat wij gesterkt worden door Gods Geest. Als wij ons laten leiden door God, dan kunnen wij het doen en geloven dat alles anders wordt, dan worden onze vrees en schaamte overwonnen – al voelen wij ze misschien nog steeds. Want de Heilige Geest geeft drie dingen, volgens Paulus: een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Laten wij de gedachten van apostel Paulus volgen.
 
Geliefde gemeente van onze Heer en die de Heer liefheeft,
  1. Allereerst geeft de Geest ons Gods kracht. Kracht is de energie, het leven, de beweging. De kracht in jezelf om de angst en schaamte te overwinnen. Het Griekse woord is dynamis, dynamiek. Van Dale heeft bij het woord dynamiek heel mooi staan: stuwkracht. En dat is denk ik ook precies waar Paulus aan denkt. De kracht van iemand die gedreven, gestuwd, gesterkt wordt door iets dat groter en sterker is dan hijzelf. Het is Geestkracht. Wees iemand die in zijn kracht staat, zegt Paulus. Niet een kracht die van jezelf komt. Maar die van boven komt en jou beweegt, bezielt en geïnspireerd. Deze kracht duwt ons om te getuigen.
  2. Liefde is het tweede wat de Geest geeft. Liefde voor de mensen om u heen. Want zonder liefde gaat het niet! Je kunt nog zo krachtig getuigen, als je een liefdeloos mens bent, stoot het alleen maar af. Liefde, dat is onmisbaar als je van de Heer wilt getuigen. Liefde: dat je die ander niet ziet als ‘bekeringsobject’, bot gezegd, maar als een mens van wie God houdt. Daardoor kunt u voor wie dan ook getuigen. Juist als je een ander zo leert zien, ga je ook verlangen dat die ander ook de Heer leert kennen. Maar liefde is breder. Het zal blijken in hoe je met die ander omgaat. Met echte aandacht en interesse, niet alleen pratend maar nog meer luisterend.
  3. En het laatste woord is ‘bezonnenheid’. Een mooi woord vind ik. Er zit iets in van wijsheid, zelfbeheersing en geduld.  LAI (Lembaga Alkitab Indonesia) vertaald met het woord ‘ketertiban / discipline.’ Om niet vreesachtig te zijn, hebben wij Gods bezonnenheid nodig. 
 
Het Griekse woord voor bezonnenheid is een oproep om gezonde gedachten te hebben, om gematigde gedachten en zelfbeheersing te hebben. Deze gezonde gedachten en zelfbeheersing kunnen alleen door God en Zijn Woord komen. En je kan het ook ontvangen als je discipline hebt. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? 
Dat je aanvoelt wat er wanneer past. Soms moet je wel eens zwijgen als een ander boos wordt of vloekt, soms juist niet. Bezonnenheid, dat is bijvoorbeeld ook dat je je niet helemaal laat meeslepen door enthousiasme. Kom je eens in een goed gesprek, dan is het tóch niet altijd wijs om meteen het hele evangelie over iemand uit te storten! 
 
Geliefde gemeente van de Heer en die de Heer liefheeft,
Tegenover een grondhouding van lafhartigheid geeft God ons dus een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. En deze drie elementen hebben elkaar ook echt nodig. Zonder kracht heeft onze bediening geen impact. Zonder liefde gaan we zo maar heersen en oordelen in plaats van dienen. En zonder bezonnenheid overschatten en overschreeuwen wij onszelf al snel en walsen wij over allerlei grenzen zomaar heen. Maar als we onze houding laten bepalen door kracht, liefde en bezonnenheid, daar kunnen we voor elkaar een enorme zegen zijn.  
 
Houd het vuur van het evangelie brandend. Geef Gods Geest ruimte. Je hebt de Geest ontvangen en je bent een getuige. Bid en vraag de Heer om hulp zodat je je niet hoeft te schamen om van de Heer te getuigen. Wees er zeker van en vertrouw er op dat God ons niet een geest van lafhartigheid geeft maar een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 
 
Verdiepingsvragen:
  1. Welke angsten weerhouden me ervan om Gods missie te vervullen? 
  2. Wat weerhoudt me ervan om het Goede Nieuws aan anderen te vertellen?
  3. Wie neem ik in gedachten om het Goede Nieuws over de redding van Christus vandaag te vertellen?