Schriftlezing: 1 Petrus 2:1-10
 
Geliefde gemeente van onze Heer Jezus christus,
Het jaarthema GKIN 2017 luidt: ‘Groeien als discipelen van Christus’. Met dit thema hoopt de GKIN als kerk van de Heer er mee bezig haar roeping in deze wereld en de samenleving inhoud en vorm te geven. Wij hopen en bidden dat alle gemeente leden en sympatisanten van de GKIN daarin mogen groeien als discipelen van Jezus Christus en als kerk van de Heer en daardoor een zegen te zijn voor de samenleving.
Groeien in geloof als discipelen van Christus vraagt erom dat we die groei ergens aan kunnen meten. De groei is niet alleen van binnen maar ook van buiten te zien en te meten.
Het is geen zaak van alleen ons gevoel. Buiten ons gevoel om is er een duidelijke maatstaf om dat te meten. Dat is een kennen en leven volgens het Woord van God zelf. Daarbij gaat het erom dat we verbonden zijn in en met Christus leven. Zonder die verbondenheid aan Christus is er geen groei mogelijk. Jezus maakt dat zelf heel duidelijk in Johannes 15: “Blijf in Mij, dan blijf ik in jullie. Vers 4 en 5 hebben wij gelezen als tekst voor levensvernieuwing, verbonden zijn met Christus betekent dat wij door Hem en Zijn Woord laten opvoeden.
 
Broeders en zusters,
De vraag is hoe kunnen wij groeien als discipelen van Jezus? Dit is tevens een van de thema’s van de Prekenserie 2017. Om deze vraag te beantwoorden gaan wij ons verdiepen in de praktische handeling van apostel Petrus in onze lezing 1 Petrus 2:1-10. 
In vers 1a staat: ontdoe je dus van alles wat slecht is. Ik neem de vertaling van de “Bijbel in gewone taal” want dit is voor mij duidelijker: Doe geen slechte dingen meer, Lieg niet langer, wees niet schijnheilig of jaloers, en roddel niet.
 
Laten wij Gods Woord in deze tekst leren te begrijpen. Wellicht is het goed om je jezelf af te vragen: Zijn er slechte dingen die ik doe op dit moment? Ben ik op dit moment aan het liegen tegen mijn man of vrouw, kind of ouders? En ben ik schijnheilig? De ene keer doe ik me heel goed voor: “Kijk mij eens, ik ben integer, ik ben een goed mens. Ik zorg goed voor mijn omgeving”. Maar ondertussen, als het nodig is, als het niet opvalt, dan ben ik opeens iemand anders. Van mijn mooie woorden komt opeens weinig terecht. Ben ik jaloers op die ander die populair is, aandacht krijgt, invloed heeft – meer dan ik? Op die ander die het beter voor elkaar heeft, het beter doet, dan ik? en was ik gisteren of afgelopen week achter iemands rug om bewust kwade dingen over haar of hem spreken? Deze dingen zijn slecht voor het nieuwe leven en voor heilig leven. Het maakt dat leven kapot. Petrus zegt dit tegen christenen. Het is dus nodig om dit tegen hen te zeggen. Wij lezen dit als Gods woord ook tegen ons. God vindt het nodig dat het ook tegen ons wordt gezegd. Want deze dingen zijn inderdaad niet gezond voor de groei van ons geloof en de gemeenschap.
 
De vraag is hoe zorg je dan dat je niet meer gaat liegen, dat je niet schijnheilig hoeft te doen, dat je niet meer jaloers hoeft te zijn en niet meer gaat roddelen? Hoe doe je dat dan? Is er een training of cursus die ons van deze dingen kan verlossen?

Broeders en zusters,
Er zijn inderdaad cursussen of trainingen om het af te leren maar de allerbelangrijkste is openstaan voor het Woord van de Heer. Wij, als discipelen van Jezus, kunnen meer gaan groeien als wij na gaan denken en kritisch zijn over onszelf en hoe wij leven in het hier en nu. Als je gelooft zonder na te denken of je refleceert niet over je eigen geloof dan geloof je actief zonder reflexief te zijn. Als je op jezelf reflecteert ontdek je tot verwondering dat God het geloof in je werkt.
 
Denk daarom na over deze woorden en trekt deze woorden, een voor een naar je hart. Waarom doe ik deze slechte dingen? Wat is de reden dat ik lieg? Wat maakt mij dat ik schijnheilig bent? Op wie ben ik jaloers, Wat is de reden dat ik jaloers ben op iemand? En wat is de kracht van het roddelen dat ik mijn mond niet kan tegenhouden om mee te doen aan roddelcircuit in mijn omgeving of op mijn werk of in Gods gemeente?   
Door deze dingen naar je hart te trekken en deze vragen te beantwoorden kom je tot je ware zelf, je eigen ik waar God is met zijn Geest, die je stap voor stap zal helpen om jezelf beter te leren kennen. Daar in je ware zelf, je eigen ik, groeit langzamerhand je bewustzijn, want de Heilige Geest werkt daar. Je bewustzijn is het werk van de Heilige Geest en die help je om te beseffen wat de reden is dat je iets doet.
Het lijkt alsof Petrus ons wilt zeggen: Deze dingen moet je eerst goed overdenken. Afleggen of ontdoen van al die slechte dingen betekent dat je die dingen van jezelf afdoet of afwerpt.
Net als een kledingstuk, oude kleding gooi je het weg en je trekt je nieuwe kleding aan omdat je jouw oude kleding niet meer mooi vindt maar je weet dat je ze eerst aan had.
En je moet het willen. Zo is het ook met deze slechte praktijken. Je kan deze slechte dingen weggooien of ze van je afzetten als je weet en beseft dat je ze aanhad. Petrus zegt, je moet het eerst van je wegzetten, achter je laten.
 
Er zijn cursussen en trainingen maar bidden is ook een weg om het goede te doen. Bidden is oefenen op de geestelijke weg. Bidden met verlangen dat God je kan vernieuwen. En als het nog niet lukt om het in de praktijk te brengen ga dan nog harder bidden en vraag het aan de Heer want Hij kan alles wat onmogelijk is mogelijk maken. Groeien kan dus niet zonder bidden. En als je bidt moet je ook gaan geloven dat God je kan helpen.
 
Petrus roept ons aan in vers 1 om de weg van het kwaad achter ons te laten en kom, zoek en verlang naar het goede die bij de Heer te zien en te proeven is.

Broeders en zusters,
Het tweede punt wat Petrus ons aanspoort is verlangen naar de zuivere melk van het Woord. Verlangen om naar de woorden van God te horen. Voordat wij naar Petrus gaan kijken, kijken wij eerst naar Psalm 1. Wij beginnen bij het Woord. Psalm 1 schets de mens die groeit en vrucht draagt voor God, als iemand die Zijn wet dag en nacht overdenkt.
Dat is de kern van geestelijke groei. Het Woord van God is het middel waardoor God tot ons spreekt. Petrus roept christenen op om als pasgeboren zuigelingen te verlangen naar de zuivere melk van het Woord van God om daardoor op te groeien (vers 2).
 
Op andere plekken in de Bijbel wordt het beeld van de moedermelk gebruikt om aan te geven dat de gemeente nog niet toe is aan het vaste voedsel. Zo is het hier niet bedoeld. Hier gaat het alleen maar om het verlangen. Zoals een kind verlangt naar zijn/haar moeder, zo verlangt een kind van God naar het Woord van God. Net zo, moeten jullie ernaar verlangen om de woorden van God te horen. Dan kan jullie geloof groeien en dan worden jullie gered. De zuigbehoefte van een baby is groot. Je wordt door de Bijbel zelf naar God getrokken.
Het kind proeft in de moedermelk de goedheid van de moeder. Zo proeft een kind van God Zijn goedheid in Zijn woord.
 
Petrus wijst hier op een vers uit het Oude Testament. Psalm 34: 9 ‘Proef en zie dat de Heer goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.’ Hier gaat het dus om het proeven dat de Here goed is. Daar ligt voor ons mijninziens wel een punt. Proeven heeft natuurlijk alles te maken met ervaren. Gods goedheid wordt merkbaar, tastbaar, voelbaar.
 
Echte liefde tot Christus vraagt om diepere kennis van God en van Zijn Woord. Daar wil je je echt voor inzetten. Ook dat leert de Geest ons in het Woord. Het gaat er om dat we het Woord van God al meer in zijn geheel, in al zijn verbanden gaan begrijpen. Als wij meer en meer de rijkdom van God en Zijn Woord leren kennen leren wij ook zien wat echt goed en verkeerd is. Wij krijgen daardoor ook een dieper inzicht in de geheimen van Gods Koninkrijk.

Broeders en zusters,
Het derde punt wat Petrus ons aanroept om te groeien als discipelen van Jezus is dat wij komen tot de Levende Steen en onszelf als levende steen te gebruiken om de geestelijke tempel te bouwen.  Komt u voor het eerst of opnieuw tot de heer, proef het, net als Petrus ooit deed, dat Hij barmhartig is en genadig. Hij is het enige betrouwbare fundament van je leven, Hij is voor jou de bron van eeuwigdurend leven en onbeperkt geluk. Blijf niet zitten waar je zit. Keer je om, kom tot Jezus en geef je aan Hem. Als we het over de kerk, gemeenschap Gods hebben, dan is dit de kern, het centrum. Dit is waar kerk-zijn begint. Bij komen tot Jezus. Breng al je problemen en zorgen bij Hem. Stort je hart uit bij Hem. Rust bij Hem uit. Laat je door Hem schoonwassen. Hij geeft je nieuwe levensenergie, een nieuw perspectief. Kerk-zijn is van de Heer. Bij Hem ben je veilig.Maar daar eindigt het niet. Want als je je aan Hem geeft, die de Levende Steen is, word je ook zelf als een levende steen door God aangesloten op de grote levende hoeksteen, Christus. En vorm je samen met hem en met alle andere levende stenen een geestelijk huis, de kerk, de gemeente. En dat is ook in de gemeente belangrijk om te zien en vast te houden: dat we elkaar nodig hebben om te groeien. Dat is een bijbelse gedachte. God heeft bedacht dat al die verschillende mensen bij elkaar sámen groeien.
We groeien samen met jong en met oud. We groeien samen als beginnelingen en gevorderden. We groeien samen als rijken en armen. We groeien samen als singles en getrouwden. We groeien samen als denkers en doeners. We groeien samen als nieuwkomers en oudgedienden. Want het gaat erom dat het een lichaam is. Alle verschillende onderdelen, al die verschillende leden hebben elkaar nodig want wij groeien samen.

Broederse n zusters,
Laten wij actief en reflexief geloven zodat wij meer en meer bewustzijn krijgen over onze rol als discipelen van Christus. De goedheid van God mogen we uitdragen. We hopen toe te groeien naar een meer getuigend aanwezig zijn in de samenleving. We hopen op en bidden dat we mogen groeien als leerlingen van Jezus Christus en als kerk van onze Heer! Van harte gefeliciteerd met de groei als dicipelen van Jezus! 
Amen.

Verdiepingsvragen:
  1. Om te groeien hebben wij sterke wortel nodig. Vind u dat u genoeg geworteld bent in de Heer?
  2. Hoe kunt u als persoon en gemeente lid groeien als discipel van Jezus? Wat  zou u kunnen doen?
  3. Wat zou u doen om de weg van het kwaad achter u te laten en het goede te zoeken die bij de Heer te proeven is?
  4. Benoem de goedheid van de Heer in uw persoonlijk leven. Geeft dit voldoende redenen om u als levende steen uzelf aan Hem te geven om de gemeente GKIN te bouwen?