"God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden".

Prediker 3:11

Ieder mens heeft zijn/haar eigen plan. De GKIN had ook een plan om een opvolger van ds. Sasabone te zoeken. Ik kan me nog herinneren dat een werkgroep, die later de beroepingscommissie werd, voor de eerste keer bij elkaar was gekomen in september 2002 om een profielschets op te stellen. Daarna begonnen we met het zoeken van een predikant: via advertenties, netwerken, enz. Vervolgens waren er gesprekken met kandidaten. En zelfs waren er kennismakingsperioden met enkele kandidaten, zowel uit Nederland als uit Indonesië. Wij zagen bij elke stap een lichtpunt, maar elke keer verdween het weer. Wij hielden ons hart vast. Wij baden steeds van tijd tot tijd tot de Heer van de kerk, de Here Jezus.

Al onze gebeden zijn niet tevergeefs geweest. Wij zagen opnieuw een lichtpunt in de persoon van ds. Stanley Tjahjadi uit Bogor, Indonesië. In februari 2007 kwamen hij en zijn vrouw, Santi naar Nederland voor een kennismakingsperiode van 5 weken. In de kennismakingsperiode ervoeren ze de warmte van de gemeenschap in GKIN. In een bijeenkomst na de kerkdienst samen met de hele gemeente zei een ouderling: “Jullie zijn niet alleen. Wij zijn allen jullie familie”. Ds. Tjahjadi en Santi zagen ook duidelijk hoe de GKIN hen nodig had. In één van de correspondenties met ds. Tjahjadi schreef ik: “Het is hier precies zoals een stem die Paulus in een visioen hoorde van iemand uit Macedonië: Steek over en kom ons te hulp!” (Handelingen 16:9-10).

Al onze gebeden zijn niet tevergeefs geweest. Wij zagen opnieuw een lichtpunt in de persoon van ds. Stanley Tjahjadi uit Bogor, Indonesië. In februari 2007 kwamen hij en zijn vrouw, Santi naar Nederland voor een kennismakingsperiode van 5 weken. In de kennismakingsperiode ervoeren ze de warmte van de gemeenschap in GKIN. In een bijeenkomst na de kerkdienst samen met de hele gemeente zei een ouderling: “Jullie zijn niet alleen. Wij zijn allen jullie familie”. Ds. Tjahjadi en Santi zagen ook duidelijk hoe de GKIN hen nodig had. In één van de correspondenties met ds. Tjahjadi schreef ik: “Het is hier precies zoals een stem die Paulus in een visioen hoorde van iemand uit Macedonië: Steek over en kom ons te hulp!” (Handelingen 16:9-10).

Familie ds. Tjahjadi worstelde met Gods roeping voor hen in GKIN.
GKIN worstelde ook in gebeden en kerkenraadsvergaderingen over de beroeping van ds. Tjahjadi. Wij kwamen tot besluit om ds. Tjahjadi te beroepen. Na een paar weken waren we verheugd met zijn positieve antwoord. Uiteindelijk kwam fam. ds. Tjahjadi op 22 januari j.l. naar Nederland.

Wij weten nu dat wij niet de enige waren die plannen maakten. God was ook druk bezig. Wij mogen vandaag getuige zijn van Gods buitengewone daad. Wij ervaren en beamen wat Prediker zei: “God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven…”

God weet de beste tijd voor Zijn kinderen. Soms krijgen we niet meteen wat wij vragen. Wij moeten wachten. Leren om geduldig te zijn. Aan de ene kant is het heel spannend voor ons: “wanneer o, God?” Maar aan de andere kant is dat juist heel goed voor ons. Het versterkt en bevestigd ons geloof en afhankelijkheid van God. Onze relatie met Hem is veel intiemer geworden.

Deze gebedsverhoring moet zeker een bijzondere plaats in onze kerk innemen. Dat wij God hartelijk danken voor zijn goedheid en trouw. Ook voor ds. Tjahjadi en zijn gezin neemt deze gebedsverhoring zeker een onmisbare plaats in in hun leven.

Verder zie ik hierin een mooi punt. Als wij direct krijgen wat wij vragen, kunnen wij geneigd zijn om dat te zien als iets vanzelfsprekend. Maar, als wij voor een lange tijd eerst moeten wachten, zullen wij dat uiteindelijk meer waarderen. Dat wordt een kostbare geestelijke ervaring. En in moeilijke momenten kunnen wij altijd terugkomen naar dat moment, om nieuwe kracht van God te ontvangen.

23 jaar geleden op Gods tijd, gaf God in het hart van enkele mensen een visie. Die visie werd later verwezenlijkt door de oprichting van GKIN in Nederland. Het is Christus’ verlangen, dat zijn kerk, zijn lichaam groeit en vrucht draagt tot eer van Zijn naam. Het is daarom ons verlangen als kerk om te groeien in alle opzichten: groeien in geloof, groeien in de toerusting, groeien in relatie met elkaar als broeders en zusters in de gemeente, groeien in aantal gemeenteleden, groeien in onze bedieningen, zowel naar binnen als naar buiten. Groeien in evangelisatie en diaconale bediening. Groeien in samenwerking met verschillende kerken. Groeien in maatschappelijke betrokkenheid.

Elk land, elk plaats kent zijn eigen context en uitdaging. In Nederland leven we in een post-christelijk land. De ontkerkelijking blijft stijgen. De kerken raken leeg en worden afgebroken. De christenen worden naar de rand van de maatschappij geduwd. Drie weken geleden zagen wij dat duidelijk onder andere toen Minister President Balkenende geïnterviewd werd in een televisie uitzending van Hour of Power. Hij zei: “Zonder geloof kun je niet functioneren”. Een paar dagen later werd hij meteen fel bekritiseerd.
Verder zien we grote spanningen en kloven in de maatschappij. In deze context zijn wij kerk in Nederland. Dit is de plaats die God ons geeft, waar God ons roept. Juist in deze context zijn wij geroepen om het goede nieuws van Jezus Christus, de Heiland van deze wereld te verkondigen.

De context in Indonesië is anders dan in Nederland. Maar toch kan het kerkelijke leven uit Indonesië ons hier nieuw leven inblazen. Zoals ds. Budiman opmerkte bij de komst van ds. Tjahjadi: “Wij hopen dat de geloofsbeleving vanuit Indonesië ons hier verrijkt”.

Ds. Stanley Tjahjadi, vandaag wordt u bevestigd tot fulltime predikant van GKIN. Van harte gefeliciteerd! Ik wens u en uw gezin: Santi, Philip, en Darrell heel veel vreugde, wijsheid, en bovenal Gods leiding en rijke zegen toe in uw bediening en uw leven in Nederland! Gemeente van Jezus Christus. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. Laten wij daarom samen met ds. Tjahjadi hand in hand werken in Gods wijngaard tot eer van God alleen.

Amen.