GKIN Rijswijk, 5 oktober 2008

Matteüs 4:1-11

Jose Rivera was een bandiet, die veel banken beroofde in Texas. De bevolking huurde een cowboy die hem moest opsporen en pakken om het beroofde geld terug te krijgen. Na een lange zoektocht vond de cowboy uiteindelijk Jose Rivera bij een afgezonderde café in Mexico. Bent u Jose Rivera?, vroeg de cowboy. De man mompelde: “Geen Engels”. De cowboy vroeg een jonge man om te vertalen.
Het volgende gesprek was moeizaam. De cowboy sprak in het Engels en de jonge man vertaalde het in het Spaans. Jose Rivera antwoordde in het Spaans, en de jonge man herhaalde het antwoord in het Engels voor de cowboy. Tot slot waarschuwde de cowboy Jose Rivera dat hij twee keuzen had; eerste keus: hij moest vertellen waar de buit lag die hij had gestolen, waarna hij als een vrij man weg kon gaan. De tweede keus: de cowboy zou hem onmiddellijk neerschieten. De jonge man vertaalde het ultimatum.
Jose Rivera was stil en zei vervolgens tegen de jonge man: “Vertel hem om van het café weg te gaan. Na ander halve kilometer aan de rechterkant van de weg zal hij een put zien. Dichtbij de put staat een grote boom. Onder de boom ligt een grote kist, met alle juwelen en het grootste deel van het geld”. De jonge man keek naar de cowboy en opende zijn mond, en zei vervolgens: Jose Rivera zegt: ga weg en schiet!“ Geld bleek een grote verzoeking voor die jonge man.
Wij lezen in de bijbel dat Jezus verzocht werd door de duivel. Duivel (diabolos) betekent in het Grieks: verzoeker. Van de naam weten wij waar hij mee bezig is: mensen verzoeken. De duivel is geen psychologische gedachte van binnen, maar een reëel aanwezig figuur. De duivel of satan is de vijand van God. Hij wil Gods planning en bedoeling met ons leven verstoren en doen mislukken. Dat is het doel van de verzoeking. De eerste mens, Adam, onze voorvader heeft hij verzocht. Adam is gevallen, en sindsdien is de wereld niet meer zoals God eerst bedoelde. Geen paradijs meer, maar een gebroken wereld. Maar God zond Zijn Zoon Jezus, de laatste Adam (I Kor. 15:45) als een volledig mens naar deze wereld om heil te brengen. De duivel wist de missie van Jezus. Hij wilde Jezus laten vallen.

Eerste verzoeking
Direct na Zijn doop, ging Jezus naar de woestijn. Hij vastte daar 40 dagen, een geestelijke bezinning, een voorbereiding vóór zijn bediening. Net als Mozes en Elia in het OT. Iemand die 40 dagen zonder eten is, zal zeker heel zwak zijn en duizelig van ondervoeding. De honger was op dat ogenblik een allergevoeligst punt. De duivel zag dat en greep snel in: “Als U de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen”.

De duivel herhaalde de uitspraak van God de Vader bij de doop van Jezus: “Dit is mijn geliefde Zoon…” De duivel ontkent niet dat Jezus de Zoon van God is. Hij zaait wel twijfel. “Als U de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen”. Wij horen hier de echo van de verzoeking in het paradijs: “De vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog..” Deze eerste verzoeking gaat over de begeerte van het vlees (keinginan daging) (vgl. I Joh 2:16).

De duivel wilde Jezus verleiden zijn macht als Zoon van God te gebruiken voor eigen doeleinden i.p.v. gehoorzaamheid aan de Vader. “Bewijs het maar! Laat maar zien dat U de Zoon van God bent!”

Jezus antwoordde: “Er staat geschreven: ‘De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God (Deuteronomium 8:3).”’ Gehoorzaamheid aan de wil van God is belangrijker dan in eigen behoefte te voorzien. Jezus wist dat Zijn Vader voor Hem zou zorgen en in zijn behoefte zou voorzien op zijn tijd en op zijn manier.

Tweede verzoeking
De duivel gaf het niet op. De duivel nam Jezus mee naar de heilige stad Jeruzalem en plaatste Hem op het hoogste punt van de tempel. De duivel zag in het eerste antwoord van Jezus over Zijn vertrouwen in God de Vader. Nu ging de duivel zich daarop richten. Hij citeerde een bijbeltekst uit Psalm 91:11-12. Daar staat dat God Zijn kinderen zal behoeden. De duivel kan dus bijbelteksten gebruiken, maar hij rukt ze uit het verband en past ze onjuist toe. ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’

De duivel houdt niet op dagelijks dezelfde kunstgrepen te gebruiken! Hier lukt het niet, oké! Daar maar proberen! In de eerste verzoeking zegt de duivel: U moet bewijzen! In de tweede verzoeking: Laat God maar bewijzen dat U Zijn Zoon bent, dat Hij van U houdt.

Deze tweede verzoeking gaat over de begeerte der ogen (keinginan mata) (vgl. I Joh 2:16). Net als de verzoeking in het paradijs: “Je zult helemaal niet sterven! … je ogen zullen open gaan als je van die boom eet..” Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken’. (Deuteronomium 6:16)

Derde verzoeking
Nu viel het masker van de duivel af. Hij sprak zeer direct tot Jezus: Aanbid mij (erken mij als Here). In ruil daarvoor geef ik u wereldheerschappij, alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht.

Opnieuw horen we de echo van de verzoeking in het paradijs: “je zult gelijk worden aan God”. Deze derde verzoeking gaat over pronkzucht, trots en macht (keangkuhan hidup, kekuasaan) (vgl. I Joh 2:16).

In plaats van een lange bittere lijdensweg en kruisgang bood satan Jezus in één slag de wereldkroon aan. ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ (Deuteronomium 6:13). Net als de eerste men Adam werd de Here Jezus verzocht. De Here Jezus had de verzoeking doorstaan en overwonnen.

Onze verzoekingen
Geen mens is vrij van verzoekingen. Ook u/jij en ik niet. Of het nu gaat om de begeerte van het vlees (keinginan daging), de begeerte der ogen (keinginan mata), of pronkzucht, trots en macht. In elke verzoeking krijgen we een zeer aanlokkelijke kans: ‘Nu of nooit! Grijp de kans!’ De duivel weet onze gevoeligste punten. De een is gevoelig voor materiele verzoekingen, de ander voor seksuele verzoekingen. Daarnaast zijn er macht verzoekingen: bijvoorbeeld: anderen willen beheersen. Er zijn ook emotionele verzoekingen: ongeduld, snel boos, of lichtgeraakt. Verzoekingen in menselijke relaties: egocentrisme, hoogmoed, minachting. Al die verzoekingen willen Gods planning in ons leven verstoren.

Hoe overwin ik verzoekingen?
- Ontkent niet dat er verzoekingen zijn.
- Ken uw gevoelige/zwakke punten.
- De duivel wil ons laten vallen door de verzoekingen. Maar God gebruikt die als een examen voor ons, zodat ons karakter en geloof sterker worden.
- Blijf strijden. Houdt nooit op! Niet met onze eigen kracht, maar met de kracht van Gods Woord.
- Blijf gefocust op Jezus! Wees nooit ontmoedigd. Weet dat u nooit alleen bent. Jezus werd verzocht, zodat Hij ons kan helpen als wij verzocht worden. “Want de hogepriester die wij hebben (Jezus) is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde”. (Hebreeën 4:15). Wat is dat toch een troost en kracht voor mensen die weten dat ze van zichzelf zwak zijn. Samen met Jezus kunnen wij de verzoekingen overwinnen. Amen.