"Sang Sutradara Kehidupan"

 

Bijbellezing: I Samuël 9:3-6; 15-21

Beste broeders en zusters geliefde door Heer Jezus,

Ik noem een paar namen of titels. Raad eens waar die titels van zijn:

1. Wintersonate,

2. Jewel in the Palace,

3. The Penthouse, en

4. Move to Heaven.

Kan iemand de vier titels goed raden? Wauw, als iemand het weet , dan moet hij of zij een fan, of zelfs een grote fan zijn van Koreaanse drama’s. (een verzameling titels van Koreaanse drama’s)

In de afgelopen decennia zijn Koreaanse drama's bijna over de hele wereld heel populair geworden, vooral onder moeders en meisjes. Ze kunnen zich heel erg laten meeslepen door de verhalen. Omdat zij het zo spannend vinden en niets willen missen, gaan er verhalen van moeders die vergeten te koken of pas heel laat naar bed gaan omdat zij die Koreaanse drama’s tot het einde willen zien. Het komt zelfs voor dat de vrouw haar man en kinderen verwaarloost omdat ze zo vaak naar Koreaanse dramafilms kijkt. Deze DraKor-fans worden soms zo meegesleept door de personages in het drama, dat zij hun gevoelens niet meer de baas zijn. Ze kunnen meehuilen en bij grappige scenes, lachen ze in zichzelf mee. De invloed is buitengewoon!

Broeders en zusters, waarom zijn Koreaanse drama’s voor velen zo pakkend en verslavend geworden? Ten eerste, omdat het scenario of de verhaallijn die wordt vertoond erg interessant is om naar te kijken of te volgen. Het thema is ontleend aan verhalen uit het dagelijks leven, maar verwerkt tot een drama dat interessant is om naar te kijken en te volgen. Het begint met verhalen over directeuren, leraren, kleermakers, visverkopers, restauranteigenaren, enzovoort.

Een tweede factor, naast de interessante en onvoorspelbare verhaallijn, is de succesvolle rollenvertolking door de Koreaanse acteurs en actrices. De acteurs en actrices kunnen hun respectievelijke rollen zo goed vertolken dat het publiek meegesleept kan wordt door het verhaal. Maar dames en heren, de meest bepalende factor voor het succes van een drama of film is de rol van de regisseur.

Inderdaad, de regisseur speelt niet in het drama. Zijn gezicht is niet zichtbaar door zijn rol achter de schermen. Maar het is de regisseur die volledig verantwoordelijk is voor het maken en het succes van een drama of film. Hij zorgt voor een dusdanige verhaallijn dat spannend is voor het publiek, en moeilijk te raden. Een goed verhaal of goede film, het kan de nieuwsgierigheid wekken van degenen die ernaar kijken. Het publiek kijkt uit naar de volgende scène: ‘wat komt hierna?’ De regisseur moet ook de acteurs of actrices selecteren die geschikt of passend zijn voor het drama of de film. Hij moet ze niet alleen kiezen maar ook hun spel vorm geven, zorgen dat hun acteren overeenkomt met de rol die zij spelen. Volgens de fans van Koreaanse drama’s zijn deze Koreaanse regisseurs ontzettend goed in hun werk met als gevolg dat het publiek het goede en levendige films vinden.

Geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus, geldt dit ook niet voor ons leven in deze wereld? Als gelovigen zijn we ervan overtuigd dat wat er gebeurt en ervaren in dit leven geen toeval is of dat het zo maar gebeurt, maar

dat er een regisseur is. Voor ons is God de Regisseur van het menselijk leven in deze wereld. Terwijl we allemaal slechts acteurs en actrices zijn in het levensdrama in deze wereld.

Onze passage uit 1 Samuël 9, is een voorbeeld van een verhaal uit de Bijbel dat toont dat God de regisseur van dit verhaal is. De context van deze passage is dat de Israëlieten aan Samuël hun verlangen laten blijken om een koning te hebben zoals de andere volkeren om hen heen. De Israëlieten hadden dringend een koning nodig om hen te leiden omdat ze zich bedreigt en onderdrukt voelden, en bang waren voor tegenstanders of vijand, nl. de Filistijnen.

Eigenlijk hadden de Israëlieten geen koning nodig omdat ze een theocratisch regeringssysteem aanhingen, waar de Here God hun Leider en Koning was. Maar ze wilden een koning zoals de andere volkeren. Broeders en zusters, we kunnen ons voorstellen hoe de Here God zich voelde toen de Israëlieten, Zijn uitverkoren volk, een andere koning wilden. Terwijl de Here God door zijn leiding al die tijd Zijn liefde en macht getoond had voor het volk Israël.

God had hen geholpen en bevrijd uit de meer dan 400 jaar overheersing in Egypte. God leidde hen ook toen ze de Rode Zee moesten oversteken. Maar ze vergaten al Gods goedheid en hulp. Nu durfden ze het leiderschap van hun Heer af te wijzen en wilden ze Hem vervangen door een andere koning.

Wat deed God toen Hij afgewezen werd? Het bleek dat God geduldig was. Hij was niet beledigd of boos. De grootsheid van Gods hart wordt gezien in 1 Samuël 8:7, waar staat: ‘Maar de Heer zei tegen Samuël: Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú niet verworpen, maar Míj hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn’. Wauw, geweldig vindt u niet? Dat is de barmhartigheid en liefde van de Here God voor zijn volk die nooit verandert, ook al wordt Hij afgewezen.

Maar broeders en zusters, wat interessant is uit onze passage is het verhaal wat de Heer God deed om Saul voor te bereiden en uit te kiezen, zodat hij zou kunnen worden aangesteld als de eerste koning van Israël. Als we kijken naar het eerste deel van onze Bijbellezing, namelijk de verzen 3-6, dan zien we dat het thema dat aan de orde komt er een is van de dagelijkse realiteit: het gaat over iemand die ezels verloor.

In vers 3 staat dat Kis, de vader van Saul, zijn ezelinnen verloor. In die tijd waren ezels waardevolle dieren, en dus vroeg Kis zijn zoon Saul om samen met een dienaar of knecht die ezelinnen te zoeken. Saul en zijn knecht deden hun best om de vermiste ezelinnen te vinden. Maar na 3 dagen zoeken hadden ze nog niets gevonden. Dit wordt 3 keer benadrukt in het vierde vers, "... vonden ze niet... nee... vonden ze niet" Hetgeen betekent dat de ezelinnen van zijn vader niet werden gevonden en echt verdwenen waren.

Geliefde broeders en zusters in Heer Jezus,

Wanneer we het verhaal tot op dit punt volgen, kunnen we concluderen dat het thema van deze passage het verlies van ezelinnen is. Maar eigenlijk is dat het niet, het gaat niet over verloren ezelinnen maar over het plan van God – de Regisseur - dat veel groter is, namelijk om Saul met Gods dienaar Samuël samen te brengen. God had een plan voor deze ontmoeting.

Hoe weten we dat het God is die optreedt als de regisseur van dit verhaal? We kunnen het opmaken uit de tweede lezing die begint bij vers 15. Er staat: ‘Een dag voor de komst van Saul had de Heer aan Samuël bekendgemaakt.’ Dit betekent dat God één dag voor de ontmoeting tegen Samuël had gezegd dat hij een man uit het land van Benjamin zou ontmoeten, die koning van de Israëlieten zou worden. Het is dus duidelijk dat achter de schermen God al had gehandeld.

In vers 16 wordt ook gezegd dat God zelf Saul naar Samuël stuurde. Het was God die deze ontmoeting had geregeld, ook al hadden ze elkaar voordien nog nooit ontmoet. Daarom, toen Samuël Saul ontmoette (vers 17), zei de Heer tegen hem: "Dit is nu de man over wie Ik je gezegd heb: hij zal mijn volk beteugelen’.

De ontmoeting tussen Saul en Samuël in dit verhaal is erg interessant, omdat deze twee mensen eigenlijk verschillende agenda's hebben. Saul deed moeite om Samuël te vinden om zo de vermiste ezelinnen van zijn

vader te vinden. Ondertussen kwam Samuël naar Saul omdat hij van God het bevel had gekregen de boodschap over te brengen dat hij als koning gezalfd zou worden. Dus broeders en zusters, Saul en Samuël in dit geval, zijn slechts acteurs die doen wat God – de Regisseur - had voorbereid of bepaald.

Geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus, het is ons duidelijk dat niet de verloren ezelinnen het hoofdthema is van deze passage, maar Gods plan om Saul tot de eerste koning van de Israëlieten te zalven. God - de Regisseur - gebruikte de gebeurtenissen rondom de verdwijning van de ezelinnen van Sauls vader om Saul en Samuël, Gods dienaar, bij elkaar te brengen.

Het was dus geen toeval dat Sauls vader zijn ezelinnen verloor. Het was ook geen toeval dat Saul met een van de knechten van zijn keuze op stap kon gaan. Het was geen toeval dat deze knecht informatie had over Samuël, de man van God. Al deze onderdelen werden georganiseerd door God, de Regisseur.

Daarom moeten we niet verbaasd zijn als Samuël in vers 20 aan Saul vertelt dat de ezelinnen van zijn vader, die al drie dagen vermist waren, waren gevonden. Hoe is dat mogelijk? Dit laat zien dat het niet gaat om de verloren ezelinnen, maar om Gods plan om Saul te kiezen als eerste koning van de Israëlieten.

Een ander interessant element uit deze passage: God koos de eerste koning van Israël niet uit de grootste stam maar uit de kleinste stam, namelijk de stam Benjamin. In feite kwam hij uit de onbelangrijkste familie van de stam Benjamin. (vers 21). Dit hadden we allemaal niet verwacht, dat God iemand zou kiezen om koning te worden, een zeer hoge en belangrijke positie voor Zijn uitverkoren volk, niet uit de grootste stam of een eervolle familie, maar uit de kleinste stam en de meest onbelangrijke familie. God kiest en kan mensen gebruiken die door de wereld als zwak en verachtelijk worden beschouwd om Zijn plannen uit te voeren.

Geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus, we moeten toegeven dat er veel onverwachts gebeurt in ons leven. Gebeurtenissen van vreugde en verdriet, succes of mislukking. Maar alle gebeurtenissen die we meemaken zijn geen toeval. Zoals Voltaire, een Franse schrijver en filosoof ooit zei: ‘Er zijn geen toevalligheden’ (Toeval bestaat niet). Als gelovigen geloven we ook dat alles wat God laat gebeuren, ook al begrijpen we het niet, evenals de rollen die we moeten spelen of uitvoeren, zeker passen in het prachtige plan van God - de Regisseur van dit leven.

Hij die alles heeft voorbereid en geregeld om Zijn plan te vervullen. We zijn allemaal slechts acteurs en actrices die door de Grote Regisseur worden gebruikt en vertrouwd om onze respectieve rollen oprecht en met heel ons hart te spelen, zodat de voorstelling van dit leven kan verlopen volgens het scenario dat door God is gepland.

Maar helaas spelen in werkelijkheid niet weinig acteurs en actrices in dit levensdrama niet de rollen die hen door de Grote Regisseur zijn toevertrouwd, of zij wijken af van het gegeven scenario. En nog zorgwekkender is dat zij geen rol willen spelen maar in plaats daarvan willen optreden als regisseur van dit leven. Wij mensen willen altijd proberen het leven te beheersen en onder controle te krijgen. Maar onthoud dat we slechts acteurs of actrices zijn, niet regisseurs van dit leven. Broeders en zusters, door onze perikoop van vandaag kunnen we leren:

1. Dat Gods plan – de Regisseur van het leven - veel groter en beter is dan onze menselijke plannen. Net als bij het kijken naar een voorstelling of film, zijn er scènes of afleveringen die we niet begrijpen of waarvan we de verhaallijn niet begrijpen. Maar uiteindelijk zullen we zien dat het allemaal deel uitmaakt van een mooi verhaal. In dit leven zijn er ook vele onderdelen van Gods plan die we niet begrijpen of niet zien. Maar we geloven dat God altijd een prachtig plan voor ons mensen heeft.

Geldt dat ook voor de huidige pandemie? Die nog steeds aan de gang is en veel slachtoffers maakt. Er zijn nog steeds veel mensen die zich afvragen: wat is Gods bedoeling of plan met deze pandemie? Door onze passages leren we dat er achter de verdwijning van de ezelinnen een veel groter en beter plan van God lag. Het is mogelijk dat de huidige pandemie gebruikt wordt voor Gods grotere en betere plannen voor de mensheid. In ieder geval worden wij mensen tijdens deze periode van pandemie eraan herinnerd om op te letten en te zoeken naar zaken die belangrijk zijn in dit leven - die eeuwig zijn, namelijk onze persoonlijke relatie met God, de Schepper.

2. Dat God een prachtig plan voor ieder van ons heeft. Misschien ervaren we op dit moment veel mislukkingen in ons leven. Maar het gaat niet om ons plan, maar om Gods plan. Net als Saul in onze passage, die leek gefaald te hebben in zijn leven omdat hij de verloren ezelinnen van zijn vader niet kon vinden. Maar God had eigenlijk andere plannen met Saul. Hij was door God voorbereid om een speciale missie uit te voeren, namelijk de Israëlieten te redden van de Filistijnen.

Evenzo met ons, als God ons nog steeds de kans geeft om in deze wereld te leven, betekent dit dat we nog steeds onafgemaakte taken hebben. God heeft nog steeds een plan voor ons leven. God wil ons leven gebruiken om deel uit te maken van Zijn plan, door middel van dagelijkse gebeurtenissen die we ervaren, zowel vreugde als verdriet, lichte of zware functies die we moeten vervullen. Geloof dat alles in Gods prachtige plan staat.

Geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus, laten we daarom, individueel of als kerk, onze respectieve rollen oprecht en van ganser harte vervullen volgens Gods plan om deze wereld te redden en te herstellen. Zodat de voorstelling van het leven in deze wereld kan eindigen met een happy end volgens het scenario van God - de Regisseur van het leven. God zegene ons allen.

AMEN