Schriftlezing: Psalm 91:1-16

Geliefde broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus,
 
Psalm 91 staat eerste in de Psalm top Tien sinds de corona uitbraak in Nederland begin maart dit jaar. Deze Psalm  werden gedeeld op sociale media en via Whatsapp en wellicht heeft u ze ook gelezen. Ze staan ook afgedrukt op rouwkaarten, omdat de overledene zich bij God geborgen wist. 
 
Uit opgravingen van de Joden blijkt dat Joden de woorden uit Psalm 91 soms bij zich droegen als amulet tegen kwade krachten. Dat kun je negatief duiden als magie, maar ook positief als tastbare herinnering aan Gods Woord, die kracht geeft om te leven te midden van dodelijk gevaar.
Ook GKIN gebruikt een paar verzen van deze Psalm als houvast in deze crisis dat we er op mogen vertrouwen dat we veilig zijn bij God. Wat er ook gebeurt. En het is namelijk precies wat we nodig hebben. Want deze Psalm benoemt het gevaar dat er is - een epidemie die rondwaart – en de boodschap is helder: je mag schuilen bij God, de Allerhoogste. 
 
Geliefde gemeente van Jezus Christus,
Op deze eerste zondag van oktober willen wij deze Psalm overdenken en tot ons nemen met het doel ons tot een juist vertrouwen op God te brengen te midden van tijden van crisis en groot gevaar. God wil namelijk dat Zijn wedergeboren kinderen een zekere mate van veiligheid en zekerheid ervaren ondanks dat wij in een zeer onveilige wereld leven.
 
Deze Psalm wil ons leren dat Gods voorzienigheid ons niet per se uit tijden van crisis en groot gevaar zal redden maar dat Gods voorzienigheid ons door tijden van crisis en groot gevaar heen zal brengen; hetzij dat God ons hier op aarde zal beschermen, hetzij dat God ons naar ons eeuwig thuis zal brengen. 
 
Broeders en zusters,
U vraagt zich wellicht af waarom heb ik het thema ‘Gods voorzienigheid’ vertaald met Gods zorg, terwijl de letterlijke vertaling is echter ‘God voorziet’ uit het Latijnse woord ‘Providentia’. 
 
Providentia komt vanuit het werkwoord ‘pro-videre’ en het betekent  “voor-zien, vooruitzien, eerst van te voren zien gebeuren, en eerst daarom actie ondernemen en iets voorzien". God ziet vooruit hoe u en mijn leven zal zijn en ook hoe u en mijn levenseinde zal zijn. Hij ziet vooruit hoe het gaan zal in deze wereld. Hij voorziet ons levensbehoefte betekent dat Hij voor ons zorgt.  
 
Vanuit deze betekenis kan het woord providentia niet in een woord vertaald worden in het Indonesisch en Nederlands.  Daarom wordt dit vertaald met ‘Gods zorg’.  
 
We gaan het niet hebben over de vragen zoals: Als alles van tevoren bepaald is door God, wat kunnen mensen dan doen? Het is het lot, wat kan ik anders doen? Dit kunt u verder in de Bijbelstudie er over hebben en  wij focussen ons vandaag op Psalm 91. 
 
Geliefde broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus,
De Psalmist  geeft in onze lezing een verklaring van wie God is. Hij is de Allerhoogste, de Almachtige, de Ontzagwekkende. Hij begint niet met onze bescherming tegen gevaar of redding uit gevaar. Nee, het begint met God Zelf, met wie Hij is en waartoe Hij in staat is. M.a.w. de Psalmist begint met: ‘vergeet niet wie jouw God en Heer is!’. Zo begon Jezus bijv. ook het gebed ‘Onze Vader’. Hij begon bij God!.
 
God is de Allerhoogste, Hij is de Almachtige, Hij is de HEERE, en Hij is mijn God. Hiermee wil de psalmist ons geruststellen door het feit dat deze God onze schuilplaats is, een schaduw ter bescherming, onze toevlucht en burcht.
 
Elke keer wanneer wij kijken naar God, naar de eigenschappen van God, naar de aard van God, dan hoort dat ons gerust te stellen. Laten wij daarom in deze context, onze uitgangspunten niet zoeken en kijken vanuit het Covid-19 maar op Gods voorzienigheid. Wij kunnen er dus  verzekerd van zijn dat wanneer wij bij God, de Allerhoogste en de Almachtige verblijven/wonen, wij veilig zullen zijn.
 
Deze schuilplaats is in de grondtekst ook een geheime plaats en d.w.z. dat het door de vijanden niet te vinden is. M.a.w. degenen die daar verblijven mogen daar schuilen van het gevaar. Niets en niemand zal hen daar vinden. 
 
De Psalmist schrijft hier over iemand die daar verblijft, die daar woont, niet iemand die daar van tijd tot tijd op bezoek komt. Want als je gezeten bent, kan je weer opstaan en als je overnacht kan dat ook iets van tijdelijk aard zijn.
 
Broeders en zusters van Christus,
Als je woont in de schaduw van de Almachtige, dan zal Hij je  beschermen tegen de mogelijk dodende kracht van de middagzon in de dorre woestijn en ander gevaar.
Dan kan je vanuit het diepst van je hart en met de volle overtuiging zeggen tegen de HEER: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!
 
En als jij Yahweh, de HEERE, van harte jouw persoonlijke God kan noemen, en als jij standvastig en geheel op Hem vertrouwt, dan zal Hij jouw veiligheid zijn. Met andere woorden, de HEER, Yahweh, is onze veiligheid. Ik ben veilig in Hem!
 
Als je deze overtuiging van God hebt, en als je God op deze manier ziet en ervaart, dan zal je je ook gaan berusten in de voorzienigheid van God. En met de voorzienigheid van God bedoel ik dat de God van de Bijbel alles onder controle heeft, en dat jij en ik niets zal overkomen zonder dat God ervan af weet en zonder dat Hij het toelaat.
 
Als wij niet op de voorzienigheid van God vertrouwen, dan geloven wij niet dat God alles in ons leven onder Zijn controle heeft. En dan gaan wij uit eigen inzicht en uit eigen kracht dingen verzinnen hoe wij ons veilig en zeker kunnen gaan voelen in tijden van crisis en gevaar.
 
Geliefde broeders en zusters van de Heer,
Psalm 91 zegt ons niet dat we niet ziek zullen worden of dat het virus ons niet zal treffen. Dat kan ons allemaal overkomen. Maar als benauwdheid ons treft, dan zal God erbij zijn (Psalm 91:15). 
 
Wat ons kan overtuigen is dat die gevaren zijn dus dag en nacht rondom ons. En dag en nacht heb ik bewaring, beschutting en bescherming van de Heere nodig.
 
Zolang het nog ver bij je vandaan is en zolang je alleen nog maar in de social media leest dan kun je nog denken: Ja, het is heel erg. Maar als het nu dichtbij komt, dan hebben we Gods voorzienigheid nodig en de angst niet laten overheersen.
Als je niet in angst leeft, dan zal je vrede en rust in je hoofd en hart hebben. Dan zal je moedig zijn, dan zal je je geen zorgen maken over wat er gaande is, over wat er allemaal op je afkomt, en wat er eventueel zou kunnen gebeuren.
 
De Psalmist schrijft dat zo’n persoon niet vreest van dingen die hen in de nacht of overdag of in het donker of midden op de dag op hen afkomt. Met andere woorden zo’n persoon zal nergens voor vrezen. Dit betekent absoluut niet dat zo’n persoon onverschillig of roekeloos is. Zo’n persoon leeft simpelweg niet in angst. En volgt alle protocollen van de RIVM.
 
Vers 7-8 – “Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen.”
 
Dit is wel erg bijzonder en zeer geruststellend. Als er slechts één in tienduizend mensen is die dicht bij God verblijft, die God als zijn/haar toevlucht en burcht heeft gemaakt, dan zal God die ene beschermen. Zo persoonlijk is God! Zo dichtbij wil God bij de Zijne zijn.
 
Sterker nog, denk aan wat God voor ons heeft gedaan in Zijn Zoon Jezus Christus. Hij is het offerlam dat God voorziet voor onze zonden. Hij is onze Heiland en Verlosser. 
 
In de laatste drie verzen spreekt God in de eerste persoon en Hij zegt:
 
- Ik zal hem uithelpen
- Ik zal hem op een hoogte stellen
- Ik zal hem verhoren 
- Ik zal bij hem zijn in de benauwdheid 
- Ik zal hem verheerlijken
- Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen
- Ik zal hem Mijn heil doen zien
 
Zeven keer 'Ik zal!' Een volkomen, een goddelijk getal die God ons willen laten weten, laten horen, verzekerden.
 
Als God voor jou zorgt en als niets buitenom Zijn voorzienigheid gebeurt, dan ben jij niet een slachtoffer. Wat jou ook overkomt, hetzij een intense crisis, hetzij een langdurige lijdensweg, dan is het nooit door pech of ongeluk of door de kwaadaardige intenties van boze mensen. Want ook in die situatie zal God voor je zorgen.
 
Geliefde broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus,
In deze Psalm staat er geen naam op en het roept ons allen op om persoonlijke belijdenis uit te spreken. Want dit is niet alleen de geloofsbelijdenis van David of Mozes die dit lied schreef maar ook van u en mij. Durf jij voor jezelf uitspreken:  Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!
 
Amen.