Bijbellezing: Johannes 15: 12-15

Broeders en zusters die de Heer Jezus liefheeft,

Wat komt er bij u op als u het woord “leeuw” hoort of de afbeelding van een leeuw ziet?

Voelt u angst, bent u doodsbang of voelt u niks? Toch blijkt het dat er mensen zijn die een leeuw tot hun beste vriend maken. Sommigen vragen zich misschien af: zijn leeuwen geen wilde dieren en staan ​​ze niet bekend als de koning van de jungle? Hoe kun je dan met hen vrienden zijn? Als het een huisdier is, zoals een kat of een hond, dan begrijpen we dat we met hen vrienden kunnen zijn.  Maar een leeuw, is hij niet gevaarlijk voor mensen?

Er is een waargebeurd verhaal over vriendschap tussen een mens en een leeuw. Het verhaal was van 1969; er was een leeuwenwelp die illegaal werd gevangen en op de zwarte markt werd verkocht. Toen Anthony Broke en John Rendall deze leeuwenwelp zagen, kregen ze medelijden en ze besloten hem te kopen en voor hem te zorgen. De leeuwenwelp werd Christian genoemd. Er ontstond een vriendschap tussen hen. Anthony en John zorgden niet alleen voor Christian, maar deelden ook oprecht hun liefde. Ze konden vrijelijk spelen en stoeien met Christian, de leeuwenwelp.

Hun relatie werd echter verbroken toen Christian volwassen werd; toen moest hij terug naar zijn leefgebied. Het was erg moeilijk voor hen om gescheiden te zijn van Christian. Na een jaar hadden Anthony en John een heel sterk verlangen om Christian weer te zien. Maar dit was niet toegestaan ​​omdat Christian toen in een wilde en woeste leeuw veranderd zou zijn en hij ze niet meer zou herkennen.

Anthony en John wilden Christian echter toch zien. Ten slotte kregen ze hiervoor toestemming, maar ze gingen met begeleiding van officieren die klaar stonden ​​met wapens. Wat gebeurde er daarna? Laten we een fragment van hun vriendschapsverhaal bekijken. https://www.youtube.com/watch?v=vtv4gwT1cac

Broeders en zusters,

Het bleek dat Christian zijn meesters nog steeds herkende. Christian stelde zelfs zijn familie voor aan Anthony en John. Dat was het verhaal van echte vriendschap tussen een mens en een leeuw. Dit verhaal herinnert ons eraan dat wij, mensen, door God zijn geschapen als sociale wezens. Dat wil zeggen, we hebben de behoefte om met onze medemens om te gaan en vriendschappen aan te gaan.

Als we in dit leven vrienden hebben, zal het leven aangenamer en zinvoller zijn. Bij vrienden kunnen we ons hart uitstorten als we verdrietig of gelukkig zijn. Als we bang zijn en veel worstelingen hebben, kan een vriend ons bijstaan, ons een luisterend oor bieden en ons sterken. Volgens onderzoek in de psychoneuroimmunologie kunnen een glimlach, aanraking en een knuffel uit vriendschap onze immuniteit vergroten bij het afweren van verschillende psychische en lichamelijke ziekten.

Een goede vriend is meer dan een gewone kennis. Goede vrienden staan ons altijd bij, onder alle omstandigheden, of het nu goed of slecht is. Spreuken 17:17 zegt: “Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.

Te midden van deze voortdurende pandemie worden we allemaal eraan herinnerd en bewust gemaakt van het belang van relaties of vriendschappen in ons leven. Hoe blij zou het op dit moment zijn als we contact met een ander konden opnemen, gebeld konden worden of zelfs onze vrienden persoonlijk konden ontmoeten. Onze vrienden zijn echt een zegen of een geschenk van God. Helaas komt echte vriendschap steeds minder vaak voor. Er was een artikel waarin staat dat een vriend een gevaarlijke soort kon zijn.

Het volgende staat verder in het artikel: hoewel er een groeiende behoefte is aan echte vriendschap in de samenleving, en hierover meer literatuur en liedjes geschreven worden en films gemaakt worden, we zijn bijna de betekenis van echte vriendschap als een belangrijke dimensie van het menselijk leven in de wereld kwijtgeraakt.

Het is dus niet gemakkelijk om een ​​echte vriend te vinden of te hebben. Vrienden die we in ons leven kunnen vertrouwen en waarop we kunnen bouwen. Volgens de beroemde Griekse filosoof Aristoteles zijn er minstens 3 soorten vriendschap:

De eerste soort vriendschap heet “benevolentia”, vriendschap die gebaseerd is op wederzijds plezier en het verwachten van het goede in elkaar. Het principe is: als jij goed bent, ben ik ook goed; als je eerlijk bent, dan ben ik eerlijk. Dit type vriendschap vervaagt echter gemakkelijk en is niet blijvend. Waarom? Omdat als de ene voelt dat de ander niet langer goed doet of oneerlijk of teleurstellend is, dan verslechtert de relatie tussen hen en kunnen ze zelfs vijandig tegenover elkaar worden.

De tweede soort vriendschap heet “concupiscentia”, vriendschap die gebaseerd is op de baten of voordelen die van een van de partijen kunnen worden verwacht. Alleen als iemand iets van ons nodig heeft is die persoon bevriend met ons. Als die persoon geen enkel voordeel meer ziet dan geeft die persoon niet meer om ons. Misschien zijn we niet meer in hun kenniskring.

Als we een hoge functie bekleden of veel geld hebben dan willen mensen vaak bevriend met ons zijn. Ze beweren zelfs goede vrienden van ons te zijn. Maar als we niets meer hebben, vooral als we 'gevallen' zijn of in problemen zijn, zijn er dan nog mensen die vrienden met ons willen zijn? Die zijn dan echte vrienden. Er is een gezegde in het Engels: “A friend in need is a friend indeed”. (Vrienden in nood zijn echte vrienden).

De derde soort vriendschap heet “Amicitia”, vriendschap die gebaseerd is op oprechte liefde om goedheid, waarheid en schoonheid aan elke partij in te brengen. Echte vriendschap die oprecht en onzelfzuchtig is, in goede of slechte tijden. Deze soort vriendschap is volgens Aristoteles noodzakelijk voor het beschaafde menselijke leven in deze wereld, vooral in deze tijd.

Broeders en zusters die de Heer Jezus liefheeft,

Momenteel maken we moeilijke tijden door als gevolg van de pandemie van Covid-19. Deze pandemie heeft het patroon van het menselijk leven over de hele wereld veranderd. Er zijn veel problemen die zich voordoen als gevolg van deze situatie, waaronder:

1. Eenzaamheid

Tegenwoordig voelen veel mensen zich eenzaam of worstelen met eenzaamheid, in het bijzonder ouderen of senioren. Velen van hen kunnen het huis niet verlaten en kunnen ook niet bezocht worden door familie en vrienden. Evenzo met buitenlandse studenten die momenteel in Nederland studeren. In een moeilijke situatie als deze moeten ze kunnen overleven en voor zichzelf kunnen zorgen, ver weg van hun ouders en familieleden. Hoe zwaar en eenzaam is het.

2. Verlies van productiviteit

Als gevolg van deze pandemie zijn veel mensen hun baan of inkomen kwijtgeraakt. Ook raken steeds meer mensen ontmoedigd en verliezen ze hoop. Broeders en zusters, als mensen zijn we niet geschapen als “human doing” (mensen die doen) maar als “human being” (mens). Dit betekent dat we geen “machines” zijn die moeten blijven werken om na te streven wat we willen bereiken. We hebben liefde nodig.

3. Conflicten in relaties

De pandemische periode heeft tot conflicten geleid, vooral binnen gezinnen. Vóór de pandemie waren veel familieleden bezig met hun respectieve activiteiten, zodat ze elkaar zelden ontmoetten. Met deze pandemie zijn ze genoodzaakt vaak thuis te blijven waardoor ze elkaar vaker zien. Hierdoor worden de relaties kwetsbaar. Kleine zaken kunnen conflicten in het gezin veroorzaken.

4. Worsteling tegen angst

De huidige situatie zorgt er ook voor dat sommige mensen worstelen met en vechten tegen hun angst, zowel de angst die van buitenaf komt of uit eigen geest opkomt. Vooral degenen die een verleden hebben in het leven met zorgen en angst. Ze hebben moeite om in slaap te komen. Deze langdurige pandemie maakt hen moe en hulpeloos, vooral als ze proberen op eigen kracht hun angst in de ogen te kijken.

 

Broeders en zusters die de Heer Jezus liefheeft,

In deze moeilijke situatie zijn we dankbaar als gelovigen, omdat de God die we aanbidden en in wie we geloven, bestaat, en ons nooit zal verlaten. Hij is trouw en is met ons, ook in deze moeilijke tijden. Op dit moment kunnen we alleen op God rekenen om ons te helpen. Rijkdom, intelligentie, de positie of hoge functie die we hebben kunnen ons niet helpen.

In God is er altijd hoop en zijn er altijd antwoorden. In vers 14 van onze passage staat: “Jullie zijn mijn vrienden ...” Dat is buitengewoon! We zijn benoemd als en geroepen tot vrienden door onze Heer. Het betekent dat God Zichzelf met ons wil identificeren. We zijn zo kostbaar dat God dicht bij ons wil zijn. Als ware vriend kent God ook ons ​​bestaan.

We voelen ons momenteel eenzaam. Wij hebben het gevoel dat we onze productiviteit en vechtlust verliezen. Wij ervaren spanning in relaties en worstelen ook met angst. Onthoud dat er een ware vriend is. Een vriend die we kunnen vertrouwen en op wie we kunnen bouwen. Een vriend die jou en mij wil helpen. Die vriend is de Heer Jezus.

Als een ware vriend heeft de Heer Jezus zijn grote liefde voor ons al getoond. Hij is niet alleen bereid geweest om Zijn troon in de hemel te verlaten om naar de aarde te komen en ons lijden en worstelen te ervaren. Hij was ook bereid Zijn leven af ​​te leggen als verzoening van de zonde, en ons, zondaars die verachtelijk en onwaardig zijn, te redden.

Broeders en zusters,

Joseph Medicott Scriven, een jonge Ierse man geboren in 1819, was verloofd met zijn ideale meisje. Ze moesten een aantal jaren wachten om zich voor te bereiden op hun trouwdag. Echter, aan de vooravond van de trouwdag, overkwam de toekomstige vrouw van Scriven een tragedie. Zij verdronk en stierf.

Het verdriet was nog niet over, toen een volgende tragedie hem overkwam. Hij moest zijn droom van een carrière in het leger opgeven. Vanwege zijn zwakke gezondheidstoestand werd Scriven als ongeschikt verklaard omdat hij niet voldeed aan de vereisten.

Door al deze incidenten kon Scriven zijn verdriet niet bedwingen. Hij emigreerde toen naar Canada. Daar werd hij leraar voor mensen met een handicap. Hij nam ook de tijd om betrokken te zijn bij kerkelijke activiteiten, hij ging de armen dienen en de mensen in het ziekenhuis bezoeken.

In Canada ging Scriven een relatie aan met een meisje. Ze waren al van plan om te trouwen, maar tragedie trof Scriven opnieuw. Ook zijn tweede verloofde stierf plotseling na slechts een paar dagen ziek te zijn geweest.

Het meemaken van verschillende rouwgebeurtenissen, deed Scriven nadenken over zijn leven. Door al deze rouwgebeurtenissen heen, voelde en ontdekte hij dat de Heer Jezus een hechte en intieme vriend van hem was. Voor Scriven had de Heer Jezus altijd tijd om te luisteren en Hij begreep alles in zijn hart.

Jezus was zijn ware vriend in tijden van vreugde en verdriet. Toen hij werd verlaten door de mensen van wie hij hield. Toen mensen om hem heen tegenvielen. Hij voelde zich alleen, hij had geen vrienden. Toen bleek dat Jezus hem waarlijk benaderde en trouw dicht bij hem was.

Scriven schreef toen een gedicht dat hij naar zijn moeder stuurde die in Ierland woonde. Scriven kon zich het verdriet van zijn moeder goed indenken omdat hij het zelf had ervaren. Scriven worstelde dagenlang met de tekst. Ten slotte werd met deze tekst een lied geboren dat zo mooi en beroemd is over de hele wereld: “What a friend we have in Jezus

We zijn allemaal vrienden van Jezus. Wat kunnen we dan doen nadat we tot vrienden zijn gemaakt en door Jezus vrienden genoemd worden?

Kijk nog eens naar vers 14: “Jullie zijn Mijn vrienden, wanneer je doet wat Ik zeg.”. Wat is Gods bevel? “Dit is mijn gebod aan jullie: heb elkaar lief.” (Vers 17). De Heer Jezus wil dat wij, als Zijn vrienden, in Zijn liefde blijven en die liefde met onze naasten willen delen en in praktijk brengen. Hoe dieper en groter onze liefde voor God is, hoe meer we bekwaam gemaakt worden om onze naasten lief te hebben, inclusief mensen die we niet mogen, mensen die het niet met ons eens zijn, zelfs mensen die vijandig tegenover ons staan.

Broeders en zusters die de Heer Jezus liefheeft,

De kerk als gemeenschap is een platform waar vriendschap en broederschap worden ontwikkeld. Daarom is het niet genoeg om als christenen alleen de kerkdiensten bij te wonen. We moeten ook dienstbaar zijn. Als mede gemeenteleden moeten we vriendschappen sluiten en geestelijke vrienden worden in verdriet en blijdschap. Laten we, vooral in de huidige situatie, onze liefde voor een ander in praktijk brengen. De Heer Jezus, onze ware vriend, zal altijd bij ons zijn en ons vergezellen.

Heer Jezus zegene ons.

AMEN