Johannes 3:1-8, 14-16

Geliefde gemeente, beste familie en vrienden.  Laten we eerst kijken naar enkele fotos van jaren geleden waar de catechisanten op staan.

 

 

Kunt u vinden waar ze staan? En kunnen jullie jezelf vinden?

Als wij kijken naar de oude foto’s, dan zeggen velen: ‘wat gaat de tijd toch zo snel.’ Zo’n gedachten hebbben we allemaal: bij jullie zelf die vandaag belijdenis afleggen, bij de gemeente die jullie vanaf vroeger hebben meegemaakt, bij familie en bij vrienden. Zeker jullie ouders kunnen ook nog verder terug denken aan toen jullie geboren werden. Een bijzondere gebeurtenis die je nooit zal vergeten. Een blij en feestelijk moment! 

Vandaag gaan wij het hebben over opnieuw geboren worden of wedergeboorte. In het Nieuwe Testament staat geloofsbelijdenis nooit los van wedergeboorte en een oprechte geloof in Jezus Christus (vgl. Romeinen 10:9-11).

Nikodemus is een hooggeplaatste Jood, een Farizeeër, lid van de Hoge Raad, het Sanhedrin. Hij is ook nog professor in de Theologie. Een belangrijk persoon met zoveel kennis dus. Nikodemus gaat ’s nachts naar Jezus toe. Waarom ’s nachts? Misschien omdat hij bang was dat zijn collega’s hem met Jezus in gesprek zouden zien.’ Want veel Joodse leiders moesten niets van Jezus hebben.

Nikodemus neemt in ieder geval de moeite om bij Jezus te komen. Nikodemus is zoekende. Maar hij blijf niet thuis zitten met zijn vragen. Nee. Hij komt naar Jezus met zijn vragen.

Net als de catechisanten die vandaag belijdenis doen. Jullie kwamen trouw naar de catechisatie van februari tot september. In totaal 17 ontmoetingen, waaronder 7 ontmoetingen online via skype. 2-2,5 uur per keer. Jullie kwamen ook met veel vragen. Voor mij was het zeer uitdagend en ook leerzaam. Ik moest niet alleen les geven, maar ook tegelijk samen met jullie leerling zijn van Jezus door die catechisatie avonden.

Nikodemus heeft groot respect voor Jezus. Hij noemt Jezus: ‘Rabbi’, dat wil zeggen: ‘Meester’, terwijl hij zelf professor is. Dat is mooi. Maar waar het hier echt om gaat is dat Jezus niet het respect of bewondering vraagt aan de mensen. Wat Jezus vraag is: open je hart voor Mij!

Laten we verder kijken naar vers 2. Met zijn vraag hier zei Nikodemus als het ware tegen Jezus: ‘Meester, U bent een bijzonder mens, een begenadigd leraar, dat zien wij wel in … maar… we kunnen U niet plaatsen! Wat moeten we nou van U denken? Wie bent U?’

Het antwoord van Jezus is dan meteen heel radicaal. ‘Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het Koninkrijk van God zien. Nikodemus, als je inzicht wilt hebben in de dingen van Gods Koninkrijk, als je daar zicht op wilt hebben, als je wilt zien hoe het werkt in Gods rijk, dan kan dat alleen als je opnieuw geboren bent. Je kunt dus ook alleen begrijpen wie Ik ben, als je opnieuw geboren bent. Dan kun je Mij plaatsen, dan heb je het juiste zicht op Mij!’

‘Opnieuw geboren worden’. Dat kan ook vertaald worden: ‘van boven geboren worden’. Zoals ieder mens allereerst ‘van beneden’ is geboren, als mens op aarde, om te kunnen leven op aarde, zo moet ieder mens de geboorte ‘van bovenaf’ (van God) oftewel de wedergeboorte meemaken om te kunnen leven in Gods Koninkrijk.

Jezus sprak verder over ‘geboren uit water en Geest’. Wedergeboorte, opnieuw geboren worden betekent dus: de Heilige Geest komt in je leven, je wordt gereinigd, helemaal schoongewassen, en de doop (water) is daar een uitwendig teken van. Voor jullie catechisanten, als kinderen van gelovigen, vanwege Gods verbond met jullie ouders, kregen jullie de doop als ‘voorschot’ toen jullie nog klein waren. Maar wedergeboorte door de Geest, de geestelijke wedergeboorte blijft noodzakkelijk. Tijdens de belijdenis van je geloof wordt dit bevestigd. Als jullie tijdens de belijdenis, door het werk van de Heilige Geest, Jezus Christus belijden als Heer en Verlosser, tot eer van God de Vader.

Hoe heeft de Heilige Geest gewerkt in ons leven, in jullie leven? Het is net als de wind die je niet kan zien, maar je hoort hem wel, je ervaart het, en en je ziet zijn effect in je leven. Bij de ene persoon kan de Geest op bovennatuurijke wijze werken. Denk aan Paulus die op weg naar Damascus ineens radicaal verandert. Van vervolger naar verkondiger. Bij de ander kan de Geest op natuurlijke wijze werken. Denk aan Timoteüs die van kindsbeen af geleidelijk in de dingen van het geloof is grootgebracht. Timoteüs  kon zeggen: ‘Ik heb Jezus altijd lief gehad vanaf kleinsaf’. Het belangrijkste is niet ‘hoe’ de Geest werkt, maar ‘dat’ de Geest werkt! Wij zullen daar straks meer van horen in jullie getuigenissen!

Maar hoe kun je opnieuw geboren worden?Dit is de kernvraag van Nikodemus (vers 9). Hoe werkt dat dan? Jezus legt het uit. Nou, (vers 14), zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet Jezus, de Mensenzoon verhoogd worden aan het kruis, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Dus dat is het antwoord! Als je in geloof je vertrouwen op Jezus vestigt, als je leert door de knieën te gaan voor Hem, dan opent zich het eeuwige leven voor je. Dan ga je als het ware Gods Koninkrijk binnen. Dan begint er een nieuw leven. Dat is opnieuw geboren worden!

Het beeld van ‘opnieuw geboren worden’, dat Jezus het zo noemt, dat is zo’n geweldig bemoedigend beeld. Waarom? Ik noem u vier dingen.

Ten eerste: opnieuw geboren zijn, dat betekent dat je hele leven vernieuwd is.Als je God leert kennen, als je op de knieën gaat voor Jezus, dan is dat niet maar een beetje plastische chirurgie, nee, je bent een compleet nieuw mens! II Korintiërs 5:17 ‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.’ En dat nieuwe, dat is ook elke keer wéér nieuw! Een startpunt en tegelijk een levenslang proces!

Totale vernieuwing. Dat raakt dus alle aspecten van je leven. Dat raakt je studie, je werk, je denkwijze, je levenswijze, je levensdoel, en ook de manier waarop je met de anderen omgaat, met je familie, met je vrienden. Alles. Een nieuwe schepping.

Om iets nieuws te ontvangen, moeten wij ook bereid zijn om bepaalde dingen (het oude leven) los te laten. Net als een vlinder die de cocon moet loslaten om te kunnen vliegen als nieuwe schepping. Een vraag ter bezinning is: ‘Wat moet je loslaten? En wat moet je juist vastpakken?’

Opnieuw geboren worden, daar zit nog een tweede bemoediging in: als je geboren wordt, dan heb je ouders. Je kunt niet geboren worden zonder ouders! Opnieuw geboren worden, weet je wat dat betekent? Dat over jouw leven heen een Vader staat gebogen, die jou teder in Zijn armen neemt.

De Hemelse Vader die zegt: ‘Mijn zoon, mijn dochter, je bent van Mij!’ Ik zorg voor je! Ik bescherm je. Ik ben om je heen. Ik laat je nooit los.

Bij Mij mag je altijd komen zoals je bent. Ook met je zwakheid en falen. Met je fouten en zonden. Als je dat oprecht belijdt, zal Ik je vergeven door het offer van Mijn Zoon Jezus aan het kruis. 

Als Hemelse Vader, heb Ik een mooi plan met je leven! Jeremia 29:11 ‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Je noemt niet iedereen vader, toch? Zeker niet een onbekende. Maar als je iemand vader noemt, dan heb je een relatie met die persoon. God, onze Hemelse Vader wil ook dat wij persoonlijk de relatie met Hem steeds opbouwen.

En dan de derde bemoediging: je wordt opnieuw geboren om te groeien tot volwassenheid.

Jullie, de catechisanten zijn hard aan het groeien. Vergelijk maar met die oude fotos die ik aan het begin liet zien. Vergelijk maar met oude fotos thuis. Tijdens de catechisatie vroeg ik ooit: ‘Wie denkt vaak aan eten?’ Toen antwoorde iemand: ‘Ik denk altijd aan eten.’ Dat is positief, toch? Als je dat zegt, betekent het dat je graag wil groeien. Toen ik tiener was in Indonesië, kenden velen mij ook als een grote eter.

Ook in je geloof heb je voeding nodig! De belijdenis vandaag is niet het eindpunt, maar een startpunt. Vandaag mag je opnieuw geboren worden, maar vergeet niet om te groeien. Vergeet niet om goed te eten! Lees dagelijks de Bijbel als geestelijk voedsel! Bouw je relatie op met God in het gebed! Kom ’s zondags trouw naar de kerk. Doe mee met tieners-jongeren activiteiten in de kerk. Vertel aan anderen wie Jezus is en wat Hij voor jou betekent! Leef je geloof! Draag het geloof uit! Verberg het niet! Neem deel aan de bedieningen in de kerk. Wees getuige van Jezus in en door je leven! Wees geen passieve christen, maar een actieve! Blijf niet alleen een baby, maar groei naar volwassenheid!

Tijdens de catechisatie hadden jullie veel vragen. Ik noteerde jullie voornaamste vragen en jullie gingen op zoek naar antwoorden op jullie eigen vragen. In de laatste twee ontmoetingen, gaven jullie je presentatie als eindopdracht. En dat is natuurlijk naast de wekelijkse opdrachten die jullie trouw hebben ingeleverd. Jullie presentaties waren allemaal heel interessant. De onderwerpen zijn ook boeiend en actueel. Ik zal ze noemen. ‘Als niet-christenen goed leven, gaan ze dan naar de hemel of niet?’ (door Abigail), ‘Christelijke Muziek: toen en nu’ (door Amanda), ‘Zonden’ (door Lorenzo), ‘Betrouwbaarheid van de Bijbel’ (door Mika), ‘Christendom in de wereld’ (door Ryan), ‘Geloof en wetenschap’ (door Tiara), ‘Waarom lijden we ondanks dat God bestaat?’ (door Paulus), ‘Bij welke stroming hoort de GKIN?’ (door Samuël).

Jullie zijn leergierig. Ga zo door! Blijf verdiepen in het geloof. Houd het vuur brandend! Blijf groeien!

En dan tenslotte de vierde bemoediging. Opnieuw geboren zijn, dat wil zeggen: je zal voor eeuwig leven bij God in Zijn Hemels huis. 

Zoals Jezus in vers 16 zegt, een vers dat vaak genoemd is als het hart van het evangelie: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Het eeuwige leven begint echter hier en nu. En het zal in de toekomst in alle volheid geopenbaard worden. Ons leven hier op aarde zal op een gegeven moment eindigen, maar door de opstanding van Jezus uit de dood, heeft de dood niet het laatste woord. Wij zullen opgewekt worden uit de dood. Wij zullen de Here Jezus oog in oog ontmoeten in Zijn Hemels huis! Wij zullen leven tot in eeuwigheid! Wees daarom niet bang in het leven, in welke omstandigheden wij ons ook verkeren, want het beste moet nog komen!

Beste catechisanten. Gefeliciteerd met jullie belijdenis! Wees blij, want vandaag is een feest waard! Neem deze boodschap mee in jullie nieuwe leven! God zegene jullie!

Geliefde gemeente, beste familie en vrienden. Misschien hebt u zoveel bereikt in uw leven, net als Nikodemus. Misschien hebt u zekerheden in het leven opgebouwd: studie, veel kennis, carriëre, bezittingen, goed leven. Dat is mooi. Goddank! Maar vandaag zegt Jezus tegen u, jou: boven alles heb je Mij nodig! Laat Mij binnen komen in je leven! Aanvaard Mij als Heer en Verlosser! Dan zul je meemaken wat het is om opnieuw geboren te worden!

Amen.