Nieuws

Het moderamen heeft op de ingelaste vergadering op 24 september 2021 besloten om het fysieke kerken binnen de GKIN te verruimen. Het schema daarvoor vindt u hier.  

De uitgangspunten waren de volgende: 

- weer zoveel mogelijk gemeente zijn met elkaar

- weer de erediensten in alle facetten beleven en God prijzen en aanbidden

"Doa Bersama" 

Het Ministerium doet een oproep aan de gehele gemeente van de GKIN om in eenheid Gods aangezicht te zoeken en om samen Gods hulp te smeken in deze crisis.

Laten wij daarom samen thuis meedoen met de ‘Landelijke Gebedsavond GKIN’, dat elke woensdag gehouden wordt om 19.30 uur, vanaf 10 oktober 2021.

 

Dagboek van de Vice-voorzitter

Ik moest laatst denken aan het stuk wat ik schreef vlak na mijn aantreden als vice-voorzitter, toen ik GKIN vergeleek met een schip en me afvroeg of GKIN in 2021 nog zou bestaan. Het maakt nederig om te zien hoe in retrospect het schip is gevaren en welke stormen ze heeft getrotseerd. Maar nog nederiger om te zien hoe God ons door de stormen heen heeft geleid, want ja, GKIN bestaat en is in essentie onaangetast gebleven. We hebben ons kunnen houden aan onze missie en visie.

Het is nu eind juni en we zijn dus alweer halverwege het jaar 2021 ... meer

Dagboek van de Vice-voorzitter

Het is eind maart en ik ben alweer twee jaar in functie als vice-voorzitter. Het afgelopen jaar is een jaar geweest met vele eerste keren. In de vorige GKIN editie heb ik dit in vogelvlucht beschreven in m’n kersttoespraak.

We zijn nu enige maanden verder en bevinden ons nog steeds in de lockdown vanwege de wereldwijde Covid 19 pandemie ... meer