Nieuws

Pelonggaran peraturan kebaktian fisik GKIN & Himbauan dari Ministerium

N.a.v. de persconferentie van dinsdag 25 januari 2022 heeft het moderamen besloten om het fysieke kerken binnen de GKIN te verruimen. Deze nieuwe regels gelden vanaf zondag 30 januari 2022 en zijn hier te lezen.

Het Ministerium doet een oproep aan de gemeenteleden en sympathisanten van de GKIN om deze verruiming te zien als een geschenk van God en tegelijk de uitnodiging om weer samen naar Zijn huis te komen voor de fysieke eredienst. Laten wij weer samen God en elkaar ontmoeten in de kerk. Zoals staat in Hebreeën 10:24-25: “Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van Zijn komst ziet naderen.”

Het is eind november. De coronamaatregelen zijn weer strenger geworden: de anderhalve meter regel is opnieuw van kracht waardoor het maximaal aantal kerkgangers is verminderd en we in de kerk weer mondkapjes gebruiken.

De samenleving is onrustig. Er is verdeeldheid over het onderwerp vaccinaties en daardoor ook over het voorgenomen 2G beleid van de overheid. Het coronatoegangsbewijs is niet van toepassing op kerkdiensten zodat binnen de GKIN geen polarisatie is als gevolg van dit onderwerp. Waar de kerkenraad wel mee worstelt is hoe wij het risico van besmetting tijdens de kerkdienst laag houden omdat zingen een wezenlijk onderdeel hiervan is en omdat fysieke samenkomsten noodzakelijk zijn om gemeente te zijn ...meer.

 

De Regionale Kerstdienst van regio Amstelveen wordt gehouden op DV zaterdag 25 december 2021.

Voorganger is ds. S.M. Winckler-Huliselan met het thema:

“De liefde van Christus die broederschap beweegt / Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan”.

Let op: de dienst  is 11:00 uur, in verband met de coronamaatregelen.

De Regionale Kerstdienst zal worden uitgezonden via Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=sygaS48kUDo