Nieuws

Beste ouders en KND begeleiders,

Voel je je de laatste tijd moe en lusteloos? Samen zijn met kinderen geen leuke bezigheid meer is? Je emoties exploderen vaak en je voelt je hulpeloos? Is het gewoon stress of een symptoom van “Parental burn-out”?

Laten we erkennen wat burn-out bij ouders is, wat de symptomen zijn en hoe we het kunnen voorkomen en overwinnen door middel van KND-coaching die via zoom zal plaatsvinden:

Datum: Zaterdag, 19 maart 2022. Tijd: 10.00-12.00

O.l.v.: Santi Tjahjadi

Kebaktian fisik GKIN

Tijdens de persconferentie van 15 februari jl. is bekend gemaakt dat in Nederland op 25 februari a.s. bijna alle Covid 19-maatregelen komen te vervallen. In overeenstemming met het beleid van de overheid volgt de landelijke GKIN deze ontwikkeling.

Met ingang van 25 februari betekent dat voor onze kerkdiensten onder meer:

Op DV zaterdag 26 maart 2022 vindt er online toerusting plaats voor ouderlingen en activisten via Zoom en staat onder leiding van ds. Binsar Pakpahan in samenwerking met ds. S. Tjahjadi, ds. J. Linandi & ds. M. Winckler-Huliselan.

Thema:  “Geheeld om te helen/ Dipulihkan untuk memulihkan”

Tijd: 10.00u – 14.00u
 

Kothbah sehubungan dengan Actie kerkbalans 2022 (MKO GKIN)

Op 6 februari 2022 staan de fysieke regionale erediensten en de Online Landelijke Eredienst in het teken van ‘Actie kerkbalans 2022 (MKO GKIN)’.

Thema: “Samen geven voor de dienst van God/ Bersama memberi untuk pelayanan Allah” (II Kronieken 31:2-10).

De dienst van God heeft ruimte en middelen nodig van de gelovigen. Met vol enthousiasme heeft koning Hizkia het volk Israël aangespoord en zelf voorbeeld gegeven om vrijmoedig te geven. Wij die zoveel liefde, goedheid en genade van de Heer Jezus hebben ontvangen, willen ook leren om samen als Zijn gemeente te geven voor de dienst van Zijn kerk, zodat Gods Koninkrijk steeds verbreid mag worden.

Moge God ons door deze preek zegenen.