Nieuws

"Kebaktian GKIN hanya ONLINE"

Naar aanleiding van de aangekondigde lockdown op de persconferentie van zaterdag 18 december j.l. heeft het Dagelijks Bestuur van GKIN besloten om de fysieke kerkdiensten van zondag 19 december NIET door te laten gaan. 

Vanaf zondag 19 december, zullen tot nader order alleen diensten via OLE worden verzorgd. DIt is voor ons allen een grote teleurstelling, juist in deze tijd waarin we de komst van onze Here Jezus vieren.

We leggen ook deze situatie in Gods hand.

We houden u verder op de hoogte via deze website.

"Gereja, tempat dimana terjadi penyembuhan dan pemulihan"

Het thema 2022: “De kerk waar genezing en heling plaatsvindt(Ministerium GKIN)   

Missie: De kerk is een plaats om te genezen en te helen van wildgroei, van scheefgroei, van trauma's, van vooroordelen, van wanhoop, van agressie, van conflicten, enz. Het evangelie is de kracht die de wonden ‘open legt’ en geneest, de kracht die de verwonden heelt.

Visie: Jezus de Geneesheer en de Heelmeester

Penyesuaian peraturan Covid-19

N.a.v. de persconferentie van 12 november 2021 jl. heeft GKIN een kleine aanpassing aangebracht in de regels van de fysieke eredienst van GKIN. 

De nieuwe regels gelden vanaf zondag 14 november 2021 en zijn hier te lezen.

Er zullen per regio wat kleine verschillen zijn. Dit zal door de regionale kerkenraad via haar kanalen gecommuniceerd worden.

De regionale kerkenraad bepaalt ook of u zich nog moet aanmelden voor de eredienst of niet.

 

"De kerk waar genezing en heling plaatsvindt" - Jaarthema 2022

Het is half september. De zomervakantie is voorbij en gaandeweg wordt het weer drukker. Vanaf volgende week gelden er minder coronamaatregelen en komt er een einde aan de anderhalve-meter-samenleving.
 
Wat dit betekent voor het kerken in de GKIN is op het moment van dit schrijven nog niet bekend. Over een paar dagen zullen de moderamenleden (regiovoorzitters, dagelijks bestuur en onze drie predikanten) hierover een besluit nemen. Ongetwijfeld weer een belangrijke mijlpaal in de GKIN geschiedenis ... meer