Nieuws

Het Ministerium doet een oproep aan de gehele gemeente van de GKIN om in eenheid Gods aangezicht te zoeken en om samen Gods hulp te smeken in deze crisis. Laten wij daarom samen thuis meedoen met de ‘Landelijke Gebedsavond GKIN’, dat elke woensdag gehouden wordt om 19.30 uur, vanaf 1 april 2020.

UPDATE - 25 maart

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen zoals wij hebben kunnen vernemen in het nieuws zijn we opgeroepen om alle sociale contacten te vermijden indien deze niet noodzakelijk zijn tot 1 juni. Hierdoor zijn we genoodzaakt alle (fysieke) bijeenkomsten van GKIN te annuleren en door te gaan met de Online Landelijke Erediensten. 

Voorbereidingen voor de regionale Paasviering en bazaars begin juni zullen vervallen. Pastorale en diaconale taken aan gemeenteleden zullen telefonisch of via  video calling plaatsvinden.

Gezien de dagelijks ontwikkelingen wordt de website van GKIN regelmatig bijgewerkt met actuele berichtgeving en informatie over de online diensten / bijeenkomsten. 

Wij willen u vragen deze in de gaten te houden. 

Wij wensen u allen Gods onmisbare zegen toe in deze moeilijke tijd.

Vanwege het aflasten van alle samenkomsten en erediensten in alle regio's van GKIN, welke inmiddels is verlengd tot en met 5 April, wordt de toerusting die op zaterdag 21 maart in de kerkzaal van de Markuskerk is gepland, gewijzigd naar een live uitzending (streaming) via internet.

Het thema is: “DISCIPLESHIP 21 C”. Hoofdspreker van deze toerusting is Dra. Ria Pasaribu, directeur van Indonesian Care, een zendingsorganisatie die regelmatig samenwerkt met de grote kerken om de stedelijke gemeenschap te bedienen. Ook was zij voormalig directeur mobilisatie van Overseas Missionary Fellowship.    

Het programma ziet als volgt:

11.00 - 12.00 : presentatie (door Dra. Ria Pasaribu)

12.00 - 12.30 : vragen sessie

12.30 - 13.00 : pauze  

13.00 - 14.00 : presentatie

14.30 : vragen sessie & sluiting                        

GKIN Rijswijk-Den Haag nodigt u hierbij uit om deze toerusting te volgen via de livestreaming,

Bijgaand de weblink naar de livestreaming:

We hopen van harte op uw betrokkenheid.