Nieuws

"Kebaktian GKIN hanya ONLINE"

Naar aanleiding van de aangekondigde lockdown op de persconferentie van zaterdag 18 december j.l. heeft het Dagelijks Bestuur van GKIN besloten om de fysieke kerkdiensten van zondag 19 december NIET door te laten gaan. 

Vanaf zondag 19 december, zullen tot nader order alleen diensten via OLE worden verzorgd. DIt is voor ons allen een grote teleurstelling, juist in deze tijd waarin we de komst van onze Here Jezus vieren.

We leggen ook deze situatie in Gods hand.

We houden u verder op de hoogte via deze website.

"De kerk waar genezing en heling plaatsvindt" - Jaarthema 2022

Het is half september. De zomervakantie is voorbij en gaandeweg wordt het weer drukker. Vanaf volgende week gelden er minder coronamaatregelen en komt er een einde aan de anderhalve-meter-samenleving.
 
Wat dit betekent voor het kerken in de GKIN is op het moment van dit schrijven nog niet bekend. Over een paar dagen zullen de moderamenleden (regiovoorzitters, dagelijks bestuur en onze drie predikanten) hierover een besluit nemen. Ongetwijfeld weer een belangrijke mijlpaal in de GKIN geschiedenis ... meer
 

"Gereja, tempat dimana terjadi penyembuhan dan pemulihan"

Het thema 2022: “De kerk waar genezing en heling plaatsvindt(Ministerium GKIN)   

Missie: De kerk is een plaats om te genezen en te helen van wildgroei, van scheefgroei, van trauma's, van vooroordelen, van wanhoop, van agressie, van conflicten, enz. Het evangelie is de kracht die de wonden ‘open legt’ en geneest, de kracht die de verwonden heelt.

Visie: Jezus de Geneesheer en de Heelmeester

Het moderamen heeft op de ingelaste vergadering op 24 september 2021 besloten om het fysieke kerken binnen de GKIN te verruimen. Het schema daarvoor vindt u hier.  

De uitgangspunten waren de volgende: 

- weer zoveel mogelijk gemeente zijn met elkaar

- weer de erediensten in alle facetten beleven en God prijzen en aanbidden