Het moderamen heeft op de ingelaste vergadering op 24 september 2021 besloten om het fysieke kerken binnen de GKIN te verruimen. Het schema daarvoor vindt u hier.  

De uitgangspunten waren de volgende: 

- weer zoveel mogelijk gemeente zijn met elkaar

- weer de erediensten in alle facetten beleven en God prijzen en aanbidden

- de richtlijnen van de regering en PKN volgen

- zoveel mogelijk eenduidigheid en helderheid 

- ook ruimte geven aan degenen die zich minder veilig voelen

- ook ruimte geven aan de regionale kerkenraad om vanwege de regionale situatie af te wijken

Deze nieuwe regels gelden vanaf zondag 3 oktober.

Met deze nieuwe regels zullen meer mensen welkom zijn in de kerk en mag er met gedempte stem gezongen worden door de gemeente.  In de kerkzaal blijft een deel ingericht met stoelen op 1,5 m. afstand van elkaar. Mocht u zich veilig voelen bij deze afstand kunt u hier plaats nemen.  Er zullen per regio wat kleine verschillen zijn, dit zal de regionale kerkenraad zelf via haar kanalen communiceren.  De regionale kerkenraad bepaalt ook of u zich nog moet aanmelden voor de eredienst.