"Doa Bersama" 

Het Ministerium doet een oproep aan de gehele gemeente van de GKIN om in eenheid Gods aangezicht te zoeken en om samen Gods hulp te smeken in deze crisis.

Laten wij daarom samen thuis meedoen met de ‘Landelijke Gebedsavond GKIN’, dat elke woensdag gehouden wordt om 19.30 uur, vanaf 2 juni 2021.

 

1. Dank God voor Zijn onvoorwaardelijke liefde in Zijn Zoon Jezus Christus. Dank God voor Zijn trouw aan Zijn schepselen. Hij laat nooit los het werk van Zijn handen. 

2. Bid om Gods ontferming en barmhartigheid voor de mensheid opdat de covid-19 pandemie snel voorbij gaat. Bid voor landen die op dit moment zwaar getroffen zijn door deze pandemie. 

3. Bescheidenheid, openheid, alertheid en daadkracht van regeringsleiders van de wereld om samen te kunnen werken aan oplossingen. Bid in het bijzonder voor de overheid van Nederland, België en Indonesië.

4. Herstel voor alle covid-19 patiënten in de wereld, m.n. in Nederland, België en Indonesië.

5. Kracht voor de gezinnen van covid-19 patiënten. Troost voor de rouwenden in deze tijd. 

6. Gods bescherming en zegen voor de artsen, verpleegkundigen, en alle andere mensen die aan de frontlinie hard bezig zijn met het behandelen van covid-19 patiënten.

7. Bid in het bijzonder voor onze gemeenteleden die werken in de zorg. Bid om Gods bescherming en dat zij tot zegen zijn voor mensen die ze bedienen.

8. Bid om Gods zegen voor vaccinatiebeleid en uitvoering. 

9. Inspanningen van de regering om deze pandemie in te perken door het invoeren van maatregelen en dat de maatschappij ook bijdraagt door bewustwording en discipline in het navolgen van deze  maatregelen zoals social distancing, quarantaine, enz.  

10. Gods bescherming voor de kwetsbare groepen in deze crisis, zoals ouderen en (chronische) zieken.

11. Bid voor mensen die financieel zwaar getroffen zijn door deze crisis.

12. Voor mensen die zich gespannen voelen of zelfs angstig of depressief zijn vanwege deze crisis. Bid om Gods rust en vrede.

13. Voor kinderen en jongeren in deze pandemie: dat het goed gaat met hen in hun ontwikkeling en in hun studie.

14. Voor de Online Landelijke Eredienst (OLE) van GKIN, fysieke erediensten in verschillende regio’s, en andere (online) kerkelijke activiteiten.

15. Bid dat wij als gemeente in deze tijd juist mogen focussen op de geloofsgroei (door Bijbelstudie, KTB, etc.) en in het omzien naar elkaar (zowel persoonlijk als via de KDM). Bid dat de kerkelijke activiteiten doorgang vinden.

16. Bid voor de predikanten en ouderlingen van de GKIN in hun rol als herders van de gemeente in deze crisis.

17. Bid voor de kerkleiders in Nederland, België, Indonesië en overal in de wereld.

18. Speciale gebeden voor zieke leden van de GKIN gemeenschap: …..

19. Specifieke gebeden voor uw regio: …….

20. Persoonlijke gebedspunten: …….

(eindigend met gezamenlijk het Onze Vader).