U kunt de erediensten in ieder geval niet bijwonen als:

 1. U net terug komt uit een land waar code oranje of rood geldt, wij vragen u om 10 dagen thuis in quarantaine te blijven vanaf het moment van thuiskomst.
 2. U verkoudheidsklachten hebt, en/of koorts (38 graden en hoger)
 3. U een huisgenoot met deze klachten hebt of die bewezen COVID-19 positief is.
 4. U minder dan 24 uur klachtenvrij bent.

 

Aanmelding

U kunt de dienst alleen bijwonen indien u zich via reserveringsysteem heeft aangemeld. Na uw aanmelding krijgt u een bevestiging.

Indien er te veel aanmeldingen zijn, moeten wij helaas mensen teleurstellen. Zij komen dan op een wachtlijst te staan bij evt afmeldingen.

 

Algemene regels

 1. Draag een mondkapje (neem deze van huis mee). Tijdens de dienst mag u eventueel uw mondkapjes afdoen, omdat in de kerkzaal 1.5 meter afstand wordt gehouden. Maar na dienst wanneer u in de looppad gaat lopen, waar de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, moet u weer uw mondkapjes gebruiken.
 2. Geen handen schudden
 3. Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 4. Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  1. Dit geldt niet voor personen binnen een huishouden.
  2. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen1,5 meter afstand te houden tot elkaar
  3. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.
  4. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel ten opzichte van volwassenen (van 18 jaar en ouder). Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor jongeren.

 

Voor de dienst

1. Bij binnenkomst zal aan u gevraagd worden of u gezondheidsklachten, gerelateerd aan Covid-19, hebt.

Covid-19 vragenlijst:

 • Heeft u een aangetoonde Covid-19 infectie?
 • Heeft u op dit moment huisgenoten of gezinsleden met een aangetoonde Covid-19 infectie?
 • Heeft u op dit moment één of meerdere van de volgende symptomen : (neus)verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts (³38 oC )?
 • Heeft u op dit moment gezinsleden of huisgenoten met deze symptomen?
 • Heeft u kort geleden nog nauw contact gehad met een persoon die bewezen Covid-19 heeft?
 • Moet u volgens de GGD of RIVM in thuisisolatie verblijven?

Bij een bevestigend antwoord, gelieve dan niet eerst naar de kerk te komen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de kerkenraad.

2. Ook dient u uw handen te desinfecteren; bij de ingang staat daarvoor een pilaar met een desinfecterend middel.

3. Volg de aangegeven looproutes en aanwijzingen van de coördinatoren

4. Ga naar uw plaats via de aangeven looproute (eenrichtingsverkeer).

5. Neem uw jas mee naar uw plaats en hang de jas over uw eigen stoel (garderobe wordt niet gebruikt).

6. Ga thuis naar het toilet, gebruik toilet alleen bij hoge nood. Desinfecteer uw handen voor toiletbezoek, maak toilet na gebruik zelf schoon en desinfecteer uw handen.

 

Coördinatoren

Er zijn coördinatoren, te herkennen aan de gele BHV-hesje, die u aanwijzingen geven bij de voordeur van de kerk en bij de kerkzaal.

Volgt u die s.v.p. op. Zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van de kerk!

De voorste stoelen dienen als eerste bezet te worden, en de laatkomers kunnen achteraan aanschuiven

 

Tijdens de dienst

 1. Zingen in de dienst
door de gemeente is niet toegestaan. Wel toegestaan: twee songleaders. Met gepaste afstand van de gemeente (3 meter)
 2. Kindernevendienst/ crèche worden gehouden in de bovenzaal
 3. De begeleider zal 1,5 meter afstand houden van de kinderen
 4. Uw dankofferande kunt u geven via de QR code of in de boxes bij de ingang (graag in een envelop doen en bij binnenkomst neerleggen in de collecte box)

 

Na de dienst

 1. Na de dienst zal de coördinator de volgorde van verlaten aangeven.
 2. Verlaten van de kerkruimte mag alleen via de (nood)uitgangen
 3. Er is helaas geen koffie/ thee/ consumptie.
 4. Na de dienst dringend verzoek om het kerkgebouw direct te verlaten.

 

Let u op om ook buiten 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

 

Bovenstaande regels zullen voortdurend worden geëvalueerd en worden aangepast waar nodig.