Beste broeders en zusters in Christus,

Wij hadden gepland om per 6 september 2020 de erediensten van de GKIN weer op te starten. Hiertoe is er een landelijke werkgroep opgericht waarin alle regio’s vertegenwoordigd zijn, evenals het ministerium en het DB (Dagelijks Bestuur). Werkgroepleden hebben inmiddels meerdere malen met elkaar, met de verhurende kerken en met de regionale kerkenraden van de GKIN overlegd.

Al snel werd duidelijk dat de landelijke werkgroep slechts voor een deel richtlijnen kan maken die gelden voor alle regio’s. Dit komt door de grote regionale verschillen en omdat de Nederlandse en Belgische situatie niet stabiel of eenduidig is en er nog steeds nieuwe ontwikkelingen zijn (bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes en zingen).

Dus:

  1. Uitgangspunt is dat we ons als GKIN houden aan de landelijke richtlijnen van de RIVM- en dus meebewegen als deze veranderen.
  2. Waar geen consensus wordt bereikt, besluit de regionale kerkenraad – er zijn dus verschillen per regio

De huidige stand van zaken:

  1. ROTTERDAM / DORDRECHT zal NIET opstarten per 6 september, zal GEEN fysieke erediensten houden tot in elk geval 1 november. Of HSK Antwerpen opstart in september is nu nog niet bekend.
  2. Tot nader orde geldt voor alle fysieke erediensten van GKIN: ALLEEN DE VOORZANGERS ZINGEN
  3. Het maximum aantal bezoekers per fysieke bijeenkomst is verschillend per regio
  4. De Online Landelijke Erediensten (OLE) zullen voortgezet worden tot nader orde
  5. Geleidelijk aan zullen ook andere bijeenkomsten worden opgestart
  6. Een aantal regio’s is van plan om een reserveringssysteem te gaan gebruiken voor de zondagse eredienst
  7. Als u ziekteverschijnselen heeft mag u geen enkele activiteit of viering bijwonen (u wordt geweigerd)
  8. Als u hoort tot een risicogroep voor COVID-19 mag u de activiteit of viering bijwonen echter op eigen verantwoordelijkheid (u wordt niet geweigerd)

Weest u ervan verzekerd dat wij ons uiterste best zullen doen om het bijeen komen van de gemeente weer mogelijk te maken. Net als u zijn wij ons bewust van het belang hiervan en wij delen uw verlangen hiervoor.

Wij vragen uw vertrouwen en medewerking en niet te vergeten: uw gebeden!

Blijft u alstublieft de GKIN site in de gaten houden, maar ook de regionale communicatiekanalen. Op de tabbladen van de regio’s (klik hier) vindt u binnenkort de links hiernaartoe. Vooral in de week van 1 september tot en met 6 september zullen de regionale kerkenraden hun actuele informatie daar gaan uploaden.

In Christus verbonden,

Uw kerkenraad