Beste broeders en zusters in Christus,
 
Tijdens de moderamenvergadering op 23 mei 2020 heeft het moderamen besloten om: 
 • de online landelijke erediensten tot 1 september 2020 te blijven verzorgen
 • vanaf 1 september 2020 de regionale erediensten op te starten
 
Een landelijke werkgroep wordt opgericht om de opstart van de regionale erediensten middels richtlijnen en een stappenplan voor te bereiden. 
 
Tevens:
 • wordt de lustrumviering voor het 35 jarige bestaan van de GKIN tot nader orde uitgesteld (was op 4 juli 2020 gepland);
 • wordt de landelijke kerstviering op 25 december middels een online landelijke eredienst gevierd.
 
Bovenstaande besluiten en beleid zijn in verband met de corona maatregelen van de Nederlandse overheid en onder de voorwaarde dat COVID-19 hiermee onder controle blijft. 
 
In de besluitvorming van het moderamen is van belang: 
 • dat GKIN een regionale kerk is (mensen moeten doorgaans verder reizen en wonen niet in de straat/wijk waar wordt gekerkt).
 • dat we beperkte beschikbaarheid hebben van onze 3 vaste predikanten (2 zijn op vakantie) en ook beperkte beschikbaarheid hebben van gastpredikanten tijdens de vakantieperiode juli en augustus.
 • dat er vele praktische zaken geregeld moeten worden op de kerklocaties. 
 • dat we 5 regio’s hebben, maar slechts 2 eigen kerkgebouwen.
 • dat wij een aanzienlijke groep gemeenteleden hebben die in de COVID-19 risicocategorie vallen. 
 
Dus hoewel we hebben meegewogen: 
 • Het verlangen van de gemeente om zo snel mogelijk weer samen te komen 
 • Dat de situatie naar verwachting tussen 1 juli en 1 september niet veel zal veranderen (het zal nog lang duren alvorens er weer “normaal” wordt gekerkt)
 
Toch is gekozen voor een lange en goede aanloop tot de regionale erediensten want: 
 • Het moet veilig, zorgvuldig gebeuren i.v.m. veel regelen en voorbereiden o.a. met 1,5 m afstand, niet zingen tijdens eredienst, bepalen wie wel/niet kan komen, etc. etc. (landelijke GKIN richtlijnen en stappenplan zijn noodzakelijk)
 • Gastpredikanten zijn nog niet ingeroosterd tot 1 september en i.v.m. vakantieperiode lukt het preekvoorzieners ook niet meer om hierin te voorzien. Daarnaast is er bij inzet gastpredikanten een verhoogd risico voor besmetting (i.v.m. reisbeweging en gebruik openbaar vervoer door gastpredikanten)
 • Regionaal is het niet mogelijk om een OLE te verzorgen als er een gewone dienst is (geen plek en tijd om de installatie voor een OLE op te zetten). Dit geldt voor RWDH en waarschijnlijk ook voor andere regio’s.
 
We zijn gezegend met een financieel groot positief resultaat over 2019 en zien dit als Gods voorzienigheid voor de financieel uitdagende tijd die nog gaat komen. Net als de 7 vette en de 7 magere jaren in het verhaal van Jozef.
 
We realiseren ons dat we veel van u als gemeente vragen. Namelijk vertrouwen en inzet om ondanks dit alles kerk te blijven. Zowel door het volgen van ons (online) aanbod, het samen te bidden, door het onderhouden van wederzijdse relaties en door het geven van uw financiële bijdragen (collecte, MKO en giften). 
 
We houden ons zelf vast aan Hem die betrouwbaar is gebleken en die eigenaar is van de kerk, namelijk onze Heiland en onze Heer. 
En wij geloven dat Hij ook in de toekomst trouw zal zijn en dat Hij datgene wat wij moeten doorstaan ten goede zal keren tot glorie van zijn Naam.
 
In Christus verbonden, 
 
Uw kerkenraad