UPDATE - 25 maart

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen zoals wij hebben kunnen vernemen in het nieuws zijn we opgeroepen om alle sociale contacten te vermijden indien deze niet noodzakelijk zijn tot 1 juni. Hierdoor zijn we genoodzaakt alle (fysieke) bijeenkomsten van GKIN te annuleren en door te gaan met de Online Landelijke Erediensten. 

Voorbereidingen voor de regionale Paasviering en bazaars begin juni zullen vervallen. Pastorale en diaconale taken aan gemeenteleden zullen telefonisch of via  video calling plaatsvinden.

Gezien de dagelijks ontwikkelingen wordt de website van GKIN regelmatig bijgewerkt met actuele berichtgeving en informatie over de online diensten / bijeenkomsten. 

Wij willen u vragen deze in de gaten te houden. 

Wij wensen u allen Gods onmisbare zegen toe in deze moeilijke tijd.

 

18 maart

Het is nu vier dagen geleden dat de kerkenraad na een grote worsteling heeft besloten om in alle regio’s van de GKIN alle zondagse erediensten en alle bijeenkomsten te laten vervallen tot 31 maart 2020. Inmiddels hebben de ontwikkelingen in Nederland dit beleid achterhaald. Wij conformeren ons aan de regels van de regering en vragen u nu om alle onnodige sociale contacten te vermijden tot 6 april 2020. Dit houdt in dat alleen een handjevol mensen namens GKIN bijeen zal komen om onze OLE (Online Landelijke Erediensten) of soortgelijke uitzendingen, mogelijk te maken. Alle andere, niet noodzakelijke bijeenkomsten van GKIN zullen vervallen tot 6 april 2020.

Dit houdt in dat ook kleine bijeenkomsten bijvoorbeeld ter voorbereiding op de paasviering (vergaderingen of kooroefeningen etc.) worden afgelast en dat onze ouderlingen en onze predikanten zoveel mogelijk de pastorale en diaconale taken aan gemeenteleden telefonisch of via multimedia zullen moeten uitvoeren. Dat we niet fysiek bijeen kunnen komen, wil niet zeggen dat de kerk er niet is. We kunnen het als Gods zegen zien dat de huidige techniek het mogelijk maakt om Gods woord te verspreiden ver buiten onze GKIN kerkmuren en zelfs de Nederlandse landsgrenzen. Desalniettemin zijn het onzekere en angstige tijden. Wij denken dan vooral aan de eenzamen, kwetsbaren en ouderen onder ons. Laten we als kerk blijven omzien naar elkaar binnen de mogelijkheden die we hebben. En laten we als gemeente deze tijd gebruiken voor geloofsverdieping in aanloop op het paasfeest.

Oproep Ministerium:

Laten we niet angstig zijn, maar het volle vertrouwen stellen op de Here Jezus. Denkend aan het Woord van God dat zegt: “De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag.” (Psalm 91:5-6)

Gezien de dagelijkse ontwikkelingen wordt de website van de GKIN regelmatig geupdated met actuele berichten. Wij vragen u deze in de gaten te blijven houden.

Namens de kerkenraad van de GKIN,

Theya Tjoe-Fat, vice-voorzitter van het dagelijks bestuur van de GKIN