Zondag 2 december is het de eerste adventszondag van 2018 en is tevens het begin van het kerkelijk jaar.

Het kerkelijk jaar begint met het woord 'Advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen).

Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.  
 
De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter:
 1. Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden.
 2. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.
Zo leven wij in de Advent naar het kerstfeest toe tot einde van het jaar 2018, opdat Jezus, Immanuël, God met ons, ook in ons eigen leven geboren mag worden.
 
In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten. Bovendien verwachten we ook Zijn terugkomst. We leven tussen Zijn eerste en tweede komst. Dat geeft veel perspectief. Het leven heeft zin, omdat Jezus terugkomt en alle beloften zal vervullen.  Het jaarlijkse thema van GKIN 2018 luidt “Samen groeien als discipelen van Jezus Christus”. Wij willen als gemeente door deze Advent zondagen mee gaan groeien in de kerkelijke traditie zodat wij, als discipelen van Jezus Christus, op weg gaan naar Kerst niet beheerst worden door consumptieve houding van de wereld, maar dat ons leven wordt bepaald door het Woord en de belofte van de Heer, dat Hij naar ons toekomt in zijn Zoon Jezus Christus. 
De aangereikte Bijbelteksten en bezinningsvragen zullen ons hierin begeleiden.
 
Bezinning rondom Advent, Kerst en einde van het jaar 2018
 • 2 december: Lucas 1:5-25. Bezinningsvraag: Ziet u uit naar Kerst? Wat verwacht u van de adventsperiode?
 • 3 december: Genesis 17:15-22. Bezinningsvraag: Verlangt u er wel eens naar dat God ingrijpt? Zo ja, wanneer?
 • 4 december: Daniël 9:20-24. Bezinningsvraag: Waarmee zou u een nieuw begin willen maken en waarom?
 • 5 december: Rechters 13:1-7. Bezinningsvraag: Waar denkt u aan bij ‘toewijding aan God’?
 • 6 december: Maleachi 3:16-24. Bezinningsvraag: Tussen welke mensen in uw omgeving is verzoening nodig? En moet u nog iets goedmaken met iemand?
 • 7 december: Genesis 18:9-15. Bezinningsvraag: Twijfelt u wel eens aan Gods woord? Op welke momenten?
 • 8 december: Numeri 6:22-27. Bezinningsvraag: Voelt u zich weleens een gezegend mens? Herkent u dan iets van de woorden uit de priesterlijke zegen?
 • 9 december: 1 Samuel 1:1-11. Bezinningsvraag: Welke mensen tellen in onze maatschappij niet zo mee? Hoe zou God hen bij Zijn plannen betrekken?
 • 10 december: Lucas 1:26-38. Bezinningsvraag: Probeer u eens voor te stellen dat er een engel bij u op bezoek komt. Wat zou er dan door u heen gaan?
 • 11 december: Jesaja 41:10-14. Bezinningsvraag: Zijn er momenten dat u behoefte hebt aan iemand die zegt: ‘Wees niet bang’? Zo ja, wanneer?
 • 12 december: 2 Samuel 7:12-16. Bezinningsvraag:Welke verwachtingen heeft u voor de toekomst?
 • 13 december: Psalm 132:10-12. Bezinningsvraag: Wat vindt u van deze belofte?
 • 14 december: Genesis 1:1-5. Bezinningsvraag:Heeft u weleens iets gemerkt van de Heilige Geest? Zo ja, wat?
 • 15 december: Jesaja 9:1-6. Bezinningsvraag:Hoe laat u zien dat u op God vertrouwt?
 • 16 december: Psalm 91:1-12. Bezinningsvraag:Welke zin uit Psalm 91 spreekt u het meeste aan, en waarom?
 • 17 december: Lucas 1:39-56. Bezinningsvraag:Welke regel uit het lied van Maria blijft u het meest bij? Wat heeft die regel voor u met Kerst te maken?

 • 18 december: 1 Samuel 26:25. Bezinningsvraag:Herkent u dat, dat u ineens merkt: hier is iets heel speciaals aan de hand? Hoe reageert u op zo’n moment?

 • 19 december: Deuteronomium 28:1-8. Bezinningsvraag:Is er iemand die u zou willen zegenen? Zo ja, met welke woorden zou u dat dan willen doen?

 • 20 december: Genesis 29:31-35. Bezinningsvraag:Voor welke mensen heeft u te weinig aandacht? En door wie voelt u zich echt gezien?

 • 21 december: Deuteronomium 10:20-22. Bezinningsvraag:Waaraan denkt u bij de woorden ‘Gods grote daden?

 • 22 december:  Psalm 107:1-9 . Bezinningsvraag:Hoe gaat u om met armen en rijken? Zit daar verschil in?

 • 23 december: Genesis 12:1-3. Genesis 15:1-6. Bezinningsvraag:Ziet u iets van Gods barmhartigheid in uw leven? Zo ja, waar?

 • 24 december: Lucas 1: 57-66. Bezinningsvraag:Hoe bereidt u zich voor op Kerst?

 • 25 december: Lucas 2:1-20. Bezinningsvraag:Waarvoor zou u God willen loven en prijzen op deze Kerstdag?

 • 26 december: Matteüs1:18-25. Bezinningsvraag: Wat betekent ‘Immanuël’ voor u?

 • 27 december: Matteüs 2:1-12. Bezinningsvraag:Met wie zou u de vreugde van Kerst willen delen?

 • 28 december: Matteüs 2:13-23. Bezinningsvraag:Hoe gaat u om met vluchtelingen en verdrukten?

 • 29 december: Hebreeën 11:1-6. Bezinningsvraag:Wat betekent ‘geloof’ voor u?

 • 30 december: Openbaring 21:1-5. Bezinningsvraag:Verlangt u naar de vervulling van het Woord van onze Here Jezus: ‘Alles maak Ik nieuw’?

 • 31 december: Psalm 90. Bezinningsvraag:Hoe zou u het oude jaar willen afsluiten?