De afgelopen maanden is binnen de GKIN verschillende keren een collecte voor de diaconie gehouden. Dankzij de inzet van KDM in de regio Den Haag is een bedrag van €1000 geschonken aan Panti Anaka Cacat te Flores. Hiermede wordt bijgedragen aan het ontwikkelen van een inkomstenbron (eigen bedrijfje) zodat men in eigen levensonderhoud kan gaan voorzien. Een bedankbrief werd ontvangen. 
 
De Palmpasencollecte ad €1.503,45 werd ter bemoediging door de GKIN gemeente geschonken aan de Stichting regiokerk GKIN Amstelveen waarvoor door regio Amstelveen dank werd uitgesproken.
 
Op de volgende genoemde data wordt verwacht dat genoemde regio’s een diaconieproject naar voren brengen. 30 juli : Regio Rotterdam/Dordrecht - 29 oktober : Regio Amstelveen.
 
De KDM kan vooruitlopend behulpzaam zijn bij het vinden van een project.
 
Door regio Tilburg wordt een project voor varkensteelt op Nias aanvaard voor enkele jaren zodat in het levensonderhoud van een gemeente en haar predikant geholpen kan worden. Dit werd voorzien door bij te dragen in de opstart daarvan, door stallen te bouwen en varkens aan te schaffen. Het gaat om ds. Amonita Waruwu en de gemeente genaamd Lasala ligt in het centrum van Nias. Het ligt 30 km van de stad. Er is geen elektriciteit, internet, wegennet. De leefomstandigheden zijn zeer eenvoudig en de gemeente kan niet goed voorzien in het levensonderhoud van de jonge uitgezonden predikant die de gemeente desondanks dient. Wij mogen bijdragen om het uitzicht op de levensomstandigheden te verbeteren. Later zal een uitgebreid verslag worden gegeven.
 
De KDM steunt ook een studente theologie. Zie haar levensverhaal.
 
Levensverhaal van een STT  BNKP Sundermann student, op Nias
Naam: Yeni Mardalene Harefa
Geboorteplaats: Hilimbaruzo, Nias
Geboortedatum: 19 maart 1998
 
Ik ben tweede kind van vijf kinderen in mijn gezin. Ik heb een oudere broer , twee zusjes en een broertje. Mijn broer is al aantal jaren een opstap gedaan naar vaste land (Sumatra) om daar werk te vinden. Hij had alleen tweedejaars middelbare school gezeten. Hij heeft nooit geld voor onze scholing  opgestuurd, hoewel mijn zusjes van tweedejaars MBO, derdejaars middelbare school, en vierde klas basisschool geld hard nodig hebben.
 
Mijn vader is 4 jaar geleden overleden, toen ik nog op tweede klas Middelbare school. 
 
Na vier maanden, ging mijn moeder hertrouwd met een man uit Palembang, Sumatra. Zij ging naar vaste land om daar werk te vinden. Zij ging een keertje terug naar Nias, na een indringend verzoek van mijn oma. Zij bracht mijn broertje die toen nog heel klein was, en liet hem bij oma achter. Na dat bezoek, is mijn moeder nooit meer teruggekeerd bij ons, nooit heeft zij meer met ons gecommuniceerd en ook nooit geld opgestuurd.
 
Sinds die tijd, ben ik samen met mijn twee zusjes en broertje bij oma gebleven en zij bekostigt onze levensonderhoud. Zij is 78 jaar geworden. Onze levensonderhoud is afkomstig uit het weinige pensioen van oma die zij van wijlen opa heeft ontvangen, en de verkoop van zoete aardappelen groenten (voor varkensvoedsel).
 
Hoewel we leven met een minimaal inkomen, is mijn oma vastberaden om ons vieren goede scholing te laten krijgen. Zij is erg enthousiast toen ik mijn verlangen uitte  om op STT BNKP Sundermann te willen studeren.  Zij probeerde mijn college en internaatkosten te betalen, maar helaas het geld is vaak niet op tijd bij elkaar te krijgen. Behalve college en internaatgeld, kan ik ook mijn andere studiekosten niet betalen, zoals boeken, fotokopiëren, papier enz.
 
Ik weet zelfs niet tot wanneer mijn oma mijn studiekosten kan betalen. Ik kan alleen mijn zorgen bij God neerleggen en aan God vragen dat mijn oma gezond en lang blijft leven. Ondanks deze schrijnende toestand van mij en mijn familie, ben ik nooit wanhopig, en ben ik ervan overtuigd dat God, onze Heer uiteindelijk met een goede oplossing voor mij zal zorgen. Ik bid dat God elke dag zijn belofte niet vergeet en dat Hij mijn oma bij wil staan.
 
Het is mijn diepe verlangen om theologie te gaan studeren, en ik heb aan God beloofd om Hem heel mijn leven te dienen. Het is een verwezenlijken van mijn lange droom om in STT te gaan studeren. Ik ben er van overtuigd dat dit is niet zo maar mijn eigen verlangen is, maar Gods roeping om Hem te dienen. 
 
Yeni Mardalene Harefa (aangereikt door ds. N. Atmadja)
 
Versterking KDM:
De KDM is dankbaar dat ds. Marla Winckler-Huliselan namens de predikanten de KDM wil versterken en voor regio Arnhem/Nijmegen wil mw. Jeanne Wouters-Possumah de regio helpen informeren en stimuleren om de diaconie en marturia verder inhoud te geven.
 
De KDM is ook drukdoende om een nieuwe voorzitter te zoeken. Wij hopen u daarover binnen afzienbare tijd verder te informeren. Uw voorbede wordt gevraagd om ook hierin te voorzien.