Komisi Diakonia Marturia (KDM) heeft besloten de extra collecte van zondag 30 oktober (5e zondagscollecte) te besteden aan het Rode Kruis met als bestemming Haïti in verband met de nood die is ontstaan na de orkaan Matthew.
Wij bevelen deze extra collecte van harte bij u aan en hopen op uw bereidwilligheid.
 
Gaarne uw voorbede voor de nood in dit land.