Christenen staan met hun kerken en geloofsgemeenschappen voor de enorme uitdaging om in onze samenleving getuige te zijn van Jezus Christus. Het grensverkeer tussen kerken en geloofsgemeenschappen is enorm toegenomen. De Nationale Synode heeft daar sinds 2008 een grote bijdrage aan geleverd. Het is een forum waar mensen het diepste dat hen beweegt met elkaar kunnen delen (zie www.nationalesynode.nl).

Dit jaar komt op 5 november deze synode weer bijeen. Aan de hand van filmpjes van ongeveer 5 minuten laten de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen aan elkaar zien hoe het er in hun kerkdiensten toegaat. Voor onze gemeente gaat het om de sfeer die de GKIN binnen de Protestantse Kerk uitstraalt. Het opnemen van zo’n klein filmpje heeft op zondag 18 september 2016 in de kerkdienst in Den Haag plaatsgevonden.

We zijn dankbaar dat we een bijdrage kunnen leveren - aan het grote belang als christelijke minderheid in ons land present te zijn.