Naar aanleiding van onstane vluchtelingenproblematiek hebben Komisi Diaconia Marturia en het moderamen besloten om op zondag 18 oktober 2015 (voor regio's Arnhem-Nijmegen en Rotterdam-Dordrecht) en voor alle vijf regio's op zondag 25 oktober 2015 een extra collecte te houden. De opbrengst van deze extra collecte wordt gegeven aan stichting Kerk in Actie voor Vluchtelingen.

Zie www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-vluchtelingen voor meer informatie over dit hulptraject.

Gaarne uw voorbede voor deze collecte en de hulp aan de vluchtelingen.

 
Dalam rangka masalah pengungsi yang sekarang ini menjadi bahan pembicaraan, komisi Komisi Diaconia Marturia dan moderamen telah memutuskan untuk mengadakan kantong persembahan tambahan di kebaktian pada hari Minggu 25 Oktober 2015. Hasil dari kantong persembahan akan diberikan kepada yayasan Kerk in Actie voor Vluchtelingen.
 
Mohon bantuan doa jemaat untuk persembahan ini dan pertolongan kepada para pengungsi.