Naar aanleiding van de allesverwoestende aardbeving in Nepal heeft GKIN 2 extra collectes gehouden op zondag 10 en 17 mei 2015.
Deze extra collectes hebben in totaal €3.840,09 opgebracht. De Komisi Diakonia Marturia (KDM) heeft dit bedrag verder aangevuld tot € 4.200,00.
Het geld zal z.s.m. overgemaakt worden naar het Diaconaal Steunpunt tbv Nepal (www.diaconaalsteunpunt.nl/noodhulp-voor-nepal).

De Komisi Diakonia Marturia wil de gemeente bedanken voor haar gulle bijdrage en bidden dat deze bijdrage tot zegen zal zijn voor de slachtoffers in Nepal.

Hasil kolekte kedua untuk Nepal
 
Hasil dari kolekte kedua pada hari Minggu 10 dan 17 Mei yang akan disumbangkan untuk bencana alam di Nepal adalah sebesar €3.840,09. Komisi Diakoni Marturia (KDM) menambahkan sumbangan menjadi € 4.200,00.
Sumbangan ini akan secepatnya dikirim ke Diaconaal Steunpunt untuk Nepal.
 
KDM mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas kemurahan hati. Semoga Tuhan memberkati sumbangan ini agar dapat bermanfaat bagi korban di Nepal.