De landelijke kerstcollecte in regio Amstelveen van dd. 25 december jl. ten behoeve van Gereja Toraja Manas “Ebenhaezer” te Makassar heeft voorlopig het geweldig mooie bedrag van 3484,96 euro opgebracht. Dankzij uw gulle bijdrage kan mede voorzien worden in de aankoop van de grond, zodat zij hun kerk kunnen behouden.

Dank dat door uw gaven dit doel dichterbij mag komen voor hen. God zegene uw gaven. De KDM stelt voor het totale bedrag af te ronden tot 4000 euro. Binnenkort wordt u verslag uitgebracht over deze gave namens Gereja “Ebenheazer”.

 

Brief  van de Gereja Toraja Mamasa "Ebenhezer" dd. 10 januari 2015

Namens de Gereja Toraja Mamasa “Ebenheazer” te Makassar wordt aan de gemeente van de GKIN bijzondere dank uitgesproken voor de hartverwarmende gave van de landelijke kerstcollecte 2014 die afgerond werd op 4000 euro. Ds. Alexander Thomas meldt dat inmiddels ongeveer 230.000 euro is betaald aan de wettige erfgenamen van de grond. Voor het resterend bedrag ad  120.000 euro wordt gehoopt dat dit voor juli 2015 ingelost kan worden. Bijzonder is te melden dat de Gereja Katolik ter plaatse, hun broeders en zusters in het christelijk geloof een renteloze lening heeft verstrekt. Zo mogen wij zien dat wij als kerken in afhankelijkheid van elkaar God mogen dienen.

Om deze brief (in het Indonesisch) te lezen,  klik hier.