Op zondag 8 juni 2014 is het boek "Kostbaar in Gods ogen", een bloemlezing van preken en toespraken van wijlen dr. Rudy Budiman, gepresenteerd. Dit heuglijke feit vond plaats in de Heilige Geestkerk, Haagbeuklaan 3 te Amstelveen.
 
Dr. Rudy Budiman heeft als eerste predikant van Gereja Kristen Indonesia Nederland een grote rol gespeeld in de opbouw van deze kerk. De kerkenraad van GKIN wil met deze publicatie hem niet alleen met zijn gedachtenis eren en waarderen, maar vooral het "vuur van het Evangelie", zoals verwoord door dr. Rudy Budiman, brandende houden. Het boek is vanaf 15 juni 2014 in alle regio's verkrijgbaar.
 
Voor korte impressie van deze dag klik hier.