Beste lezers,

Ons leven wordt gekenmerkt door de voortdurende veranderingen.

De Heer Jezus is aan het kruis gestorven om ons van onze zonden te verlossen en Hij is op de derde dag verrezen. Zijn overwinning over de macht van de dood brengt veranderingen bij ons. We vieren de overwinning om vervolgens Zijn kinderen te worden die verlost zijn van de macht van de zonde.
 
De door ds. Johannes Linandi geschreven overweging zal ons opnieuw herinneren aan de veranderingen tijdens het Pasengebeuren.
 
Ook in deze editie van GKIN Nieuws vindt er verandering plaats. GKIN Nieuws heeft een nieuwe opmaak, maar blijft het doel om als een communicatiemiddel tussen de regio’s van de GKIN te zijn vasthouden. Trouwe lezers van het GKIN Nieuws zullen de rubriek “GKIN Actief!” in deze editie niet aantreffen. De redactie vestigt de hoop op gemeenteleden die zich geroepen voelen en die de intentie hebben om hun bijdrage te leveren, zowel in de vorm van het schrijven van artikelen als inzenden van foto’s over de activiteiten in hun eigen regio. 
 
Er vindt ook wissel van de wacht plaats bij het opmaak-team van GKIN Nieuws. Broeder Erik Pogalin en broeder Peter van Duijn hebben hun estafettestokje overgedragen aan broeder Philip Tjahjadi, zuster Reynitha Panjaitan en zuster Elvina Budisantosa. Lees meer