Om het werk van God te doen moeten we niet praten over trots of erkenning. Wij moeten ons zien als dienaar van God. Jezus heeft ooit het goede voorbeeld gegeven, toen hij de voeten van Zijn discipelen waste. 

U en ik en wij en de gemeenteleden zijn een grote familie. Familie van God, als wij samen zijn dan zijn we sterk. Het is niet belangrijk wie wat heeft gedaan, want wat wij allemaal aan het doen zijn is het werk van God. Hij weet wat voor contributie wij hebben gegeven, ieder van ons. Zoals in 1 Korintiërs 3 : 6-9 is beschreven. Als wij samen verbonden zijn in God kunnen wij licht naar onze omgeving uitstralen.

In deze editie kunt u de kersttoespraak van de voorzitter van GKIN, Paul The Gwan Tjaij, lezen. In het kader van het jaarthema 2013 “Bewustwording van GKIN als kerk” werd op 19 oktober jl. in de Marcuskerk te Den Haag een interactieve toerusting dag gehouden ... Lees meer.