In de afgelopen Landelijke Kerkenraadsvergadering van 22 juni jl. heeft de kerkenraad het besluit bekrachtigd om een huissamenkomst te starten in Antwerpen (België). Er blijkt in België grote behoefte te bestaan aan een Indonesische christelijke kerk.

De huissamenkomst zal starten in de vorm van een pilot van 6 maanden en valt onder de verantwoording van regio Tilburg. Na 6 maanden vindt er een evaluatie plaats. In eerste instantie zal ds. Stanley Tjahjadi deze huissamenkomst leiden.

De eerste huissamenkomst-dienst is gehouden op 13 oktober 2013 in de“Heilige Drievuldigheid” kerk, Wapenstilstandlaan 55, B-2600 Berchem, Antwerpen om 15:00 u.

Foto van de eerste dienst in Antwerpen.