Op zaterdag 19 oktober jl. organiseerde GKIN een toerustingsdag voor ouderlingen, activisten, commissieleden en alle geïnteresseerden.
Het thema was: "De kansen en uitdagingen van de kerken in Nederland"
De dag stond onder leiding van moderator dhr. Paul The Gwan Tjaij.
Dr Sjaak van 't Kruis (beleidssecretaris van de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland) en ds. Robert Calvert (predikant van Scots International Church Rotterdam, bestuurslid van SKIN) hebben inhoud gegeven aan de twee sessies, te weten:
  1. Context van Nederland anno 2013 
  2. Kansen en uitdagingen van migranten kerken in Nederland
 
Alles in het kader van het jaarthema 2013 "Bewustwording van GKIN als kerk".
 
Lees meer in de GKIN Nieuws editie januari 2014.
 
Voor de foto's van deze dag, klik hier.