De financiele bijdrage van de GKIN voor de slachtoffers van de aardbeving in Yogyakarta en omgeving werd op dinsdag 27 juni 2006 persoonlijk in Jakarta overhandigd door de vice-voorzitter van de landelijke kerkenraad, de heer Iskandar Gandasasmita, aan ds. Kuntadi Sumadikarya, voorzitter GKI Sinode Wilayah Jawa Barat.

Image