Uit het fonds Diaconia-Marturia geeft GKIN elk jaar financiële ondersteuning aan diverse projecten. Dit fonds bestaat uit de collecte opbrengst van de vijfde zondagsdiensten aangevuld met de collecte opbrengst van de landelijke GKIN kerstdienst

Image·

In december 2005 heeft GKIN via de christelijke Stichting Soekarti het project “Bromfietsen Wassen” in Solo ondersteund. Dit project is een initiatief van Stichting Soekarti, waarbij jongeren, die hun opleiding door deze stichting bekostigd worden, de gelegenheid krijgen om eigen inkomsten te kunnen genereren. Stichting Soekarti heeft deze activiteit gekozen omdat de benodigde papieren hiervoor makelijk te verkrijgen zijn en dit een lage investering vraagt met een relatief hoge opbrengst. Daarnaast is het niet onbelangrijk te noemen dat dit werk geen zwaar werk is voor de jonge leerlingen, die dit naast hun opleiding doen. Wilt u meer weten over deze stichting en/of dit project dan kunt u contact opnemen met:

Stichting Soekarti,

Brinckerinckstraat 104,

2531 VE  Den Haag,

Tel.: 070-3663885.