Uit het blad Woord en Dienst - geschreven door Margot C. Berends

Woord&Dienst_foto_10_2010

Vijfentwintig jaar Indonesische kerk in Nederland, reden voor een feestje. Tijdens de lustrumviering blijkt de kerk een voorbeeld te zijn voor andere, jongere, migrantenkerken.

Een van de oudste migrantenkerken in Nederland vierde deze maand het vijfentwintigjarig bestaan: de Gereja Kristen Indonesia Nederland, kortweg GKIN. Uit het hele land kwamen leden naar Den Haag, waar ze een sprankelende lustrumdag hielden, met een kerkdienst, een forum en muziek. Als buitenstaander kun je je voorstellen dat de Indonesische cultuur-en geloofsgenoten elkaar in deze gemeenschap opzoeken.

Impressie van de lustrumdag
Wat viel op tijdens de lustrumdag van de GKIN?
De mensen. Mooie mensen, kleurige kleren, verzorgd uiterlijk, een lust voor het oog. Evenveel jongeren als ouderen. Veel getalenteerde mensen, waardig, welbespraakt en muzikaal.
De kerkdienst. Tamelijk lang, een evangelische inslag, geleid door verschillende predikanten van Indonesische komaf. Alles is tweetalig ..... klik hier om het hele artikel te lezen.
 
Voor de korte impressie van deze lustrumdag, klik hier.