Yangkie.jpgOp vrijdag 7 november 2008 werd tijdens de vergadering van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland de associatieovereenkomst tussen de GKIN en de PKN definitief vastgesteld.

 

Foto: Janet van Dijk (Bron: Kerkinformatie; nummer 165 - december 2008)

 

Hier kunt u de toespraak van de voorzitster van de GKIN, mevr. Y. Horsting-Ong, lezen.

 

Het volgende artikel is overgenomen van de PKN website: www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=14160

GKIN nieuw familielid van de PKN - VR 07 nov 2008 | 16.30

Tijdens de Generale Synode van de Protestanse Kerk in Nederland waren de afgevaardigden van de verschillende classes het in ieder geval op één gebied unaniem met elkaar eens: over het sluiten van een PKN-GKIN.jpgasociatieovereenkomst met de Gereja Kristen Indonesia Nederland. De Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) of Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk bestaat sinds 1985 als een kerkgemeenschap in ons land en stelt zich op voor de uit Indonesië komende Nederlanders, die vaak een andere geloofsbeleving hebben dan de Nederlanders. De Protestantse Kerk heeft in haar Kerkorde opgesteld dat zij zich wil richten op de oecumene en dat zij een eenheid, een gemeenschap en een samenwerking tussen de christelijke kerken wil bewerkstelligen. De Synode was het daar vrijdag unaniem mee eens. Geen enkele afgevaardigde van de classes stemde tegen het voorstel om een verregaande samenwerking tussen de twee christelijke stromingen aan te gaan. "De familie is met één lid uitgebreid," aldus preses Haasnoot, "de PKN heeft de GKIN dus niet opgeslokt"

Bron: IKON - E.J. Tillema