Op zaterdag 21 juni 2008 in de landelijke kerkenraadsvergadering in de Thomas kerk te Den Haag heeft de wisseling van het nieuwe Dagelijks Bestuur plaatsgevonden. Na een korte toespraak door de oud-voorzitter, de heer Hauw Han, waarin hij de kerkenraad heeft bedankt voor het gegeven vertrouwen, heeft hij de voorzitter hamer aan de nieuwe voorzitter, mevrouw Yanky Horsting overgedragen. Verder heeft de heer Hauw Han, de oud-scriba, de heer Hans Tromer, en de oud-vice-voorzitter, de heer Iskandar Gandasasmita, bedankt voor de goede samenwerking in de afgelopen 5 jaar. Hij wenste het nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur bestaande uit mevrouw Yanky Horsting (voorzitter), mevrouw Desiree Gandasasmita (vice-voorzitter) en de heer Eric Rumondor (scriba) heel veel succes en Gods zegen toe. Na de overdracht heeft mevrouw Yanky Horsting een aandenken aan de oud DB-leden gegeven, een hand met een parel in het midden, hetgeen symboliseert dat zij een parel in Gods hand zijn. Zij bedankte hen voor hun inzet en vroeg de kerkenraad namens het nieuwe Dagelijks Bestuur om haar vertrouwen en steun voor de komende periode. Voor de foto's van deze dag, klik hier.