De synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft in haar vergadering op vrijdag 11 april jl. te Lunteren ingestemd met een associatieovereenkomst met de GKIN. In deze vergadering was een delegatie van het moderamen van de GKIN aanwezig bestaande uit: dr. R. Budiman, ds. S. Tjahjadi, ds. J. Linandi, Hauw Han, Iskandar Gandasasmita, Hans Tromer, Yanky Horsting en Eric Rumondor. De overeenkomst wordt vervolgens aan de classicale vergadering van de Protestantse Kerk voorgelegd, waarna het definitieve besluit in de synode vergadering van november a.s. genomen zal worden. Bent u geïnteresseerd in dat deel van de synode vergadering dat door de IKON via internet uitgezonden was, klik hier.

Deze foto's zijn gemaakt door de heer Ronald Bolwijn, afdeling communicatie en fondsenwerving van de Protestants Landelijk Dienstencentrum.

PKN2.JPGPKN1.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier de toespraak van dhr. Hauw Han.

De associatieovereekomst houdt onder meer in dat de Protestantse Kerk en de migrantenkerk elkaars ambten erkennen. Protestantse predikanten kunnen daardoor voorgaan in kerkdiensten van de migrantenkerk en omgekeerd. De Protestantse Kerk is in 2004 ontstaan uit de hereniging van drie kerken: De Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk.

Zie ook: www.pkn.nl of www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=12897