Terjemahan Indonesia

Nieuw materiaal voor de Kindernevendienst. Dat behoeft natuurlijk een introductie voor u als gemeente. Sinds vele jaren heeft de GKIN voor de kindernevendienst het materiaal “Kind op zondag” gebruikt. Vanuit de begeleiders bleek echter de behoefte aan ander materiaal. Het vorige bestuur van de KND’s heeft toen in samenwerking met de begeleiders voor het materiaal “Parel” van stichting “Kinderwerk Timotheus” gekozen. Materiaal dat heel dicht aansluit op de belevingswereld van kinderen. Deze landelijke KND coaching werd georganiseerd door regio Rijswijk / Den Haag. Coaching is een Engels woord dat eigenlijk ook een Nederlands woord is geworden, hoewel het niet in de Vandale voorkomt.

Onze coach was mevrouw Jet Lucassen van stichting "Kinderwerk Timotheüs". De visie van deze stichting is uit Lucas 18:16: "Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet; Want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods". Op regio Arnhem/Nijmegen na, waren alle regio's ruim vertegenwoordigd. In totaal waren we met 40 leiders aanwezig...een geweldige opkomst! Anton Kusumadjaja, regelaar van deze coaching, had de leiding over de dag. Voordat we aan de coaching begonnen, maakte Lisa Wahyuwibowo zowel de geestelijke als lichamelijke spieren los met het zingen van opwekking 573 "U bent welkom", waarna het zingen van "walking with Jesus" ook de andere spieren losmaakte (zowel lachspieren als loop- en draaispieren).

Dominee Linandi opende daarna de dag met gebed. Verder was de regie van de dag in handen van de immer enthousiaste Jet Lucassen. In de ochtend lichtte zij toe hoe het leerproces van Kinderwerk Timotheüs in elkaar zit. In groepjes konden we over het leerproces van Timotheüs discussiëren. Het begint met luisteren (in de oude methoden was dit het voornaamste deel - de leiders vertellen en de kinderen luisteren). Stap 2 is het onderzoeken door de kinderen zelf. Kinderen moeten de boodschap op zich in kunnen laten werken. Hier moeten ze ook de tijd voor krijgen. De volgende fase is het "ontdekken". Dat moment komt als het kind zelf de betekenis ontdekt of het antwoord op een probleem vindt. De vierde stap is het Persoonlijk verwerken. Het leren toepassen van het geleerde in de eigen situatie. De Bijbel moet toepasbaar worden in het leven van nu. De laatste fase is het in de praktijk brengen. De bijbellessen moeten als doel hebben dat de kinderen geestelijk veranderen. Dat is de kroon op het leerproces. Na een plenaire behandeling van de stof was het tijd voor de innerlijke mens... een heerlijke maaltijd - nasi goreng / witte rijst en heerlijke groenten. Een compliment voor de organisators...

Nadat we voor onze innerlijke mens hadden gezorgd startten we het tweede deel met het zingen van "The Lord is my shepherd". In het middagdeel werd toegelicht hoe je de lesboeken het beste kunt gebruiken, waarbij ook een checklist werd uitgereikt. Verder kregen we nog vele tips over we kinderen kunnen boeien, interesseren in het verhaal. Heel veel eye-openers...creativiteit verricht echt wonderen! Deze leerzame dag werd afgesloten door Drs. Patricia Verhaar. Al met al kunnen we spreken van een zeer geslaagde dag. Enerzijds doordat bijna alle KND leiders bij elkaar waren en we echt één KND-GKIN vormden. Anderzijds door de leerzame coaching van Stichting Kinderwerk Timotheüs.

Peter van Duijn