Op uitnodiging van de kerkenraad van de GKIN regio Rijswijk/Den Haag heeft de heer Gerlof Born, vice-voorzitter van de Doopsgezinde Zending, samen met zijn echtgenote Machteld, een bezoek gebracht aan de Thomas kerk te Den Haag. Na de dienst op zondag 25 november 2007 heeft de heer Born een presentatie gegeven over hoe de Doopsgezinde Zending (opgericht in 1847) de diaconie bedrijft.

Het is voor de regio Rijswijk/Den Haag interessant, omdat zij op dit moment bezig is een invulling te geven aan het Vijf Jaren Plan. Bij het selecteren van de projecten heeft de Doopsgezinde Zending een aantal criteria gehanteerd, te weten: kleinschalligheid centraal, wederkerigheid, gericht op jongeren/kwetsbare groepen, opzoeken van locale dynamiek, "community building" en "olie in de machine" en niet de motor.

IMG_37641.JPG

IMG_37691.JPG