In de afgelopen maanden werd een prekenserie ‘Onze Identiteit’ gehouden in alle regio’s van de GKIN, in het kader van het uitwerken van het jaarthema 2011 van de GKIN ‘Bewustwording van identiteit als Christen’.

In deze prekenserie werden de volgende thema’s behandeld: ‘Onze identiteit als priester’ (door ds. J. Linandi), ‘Onze identiteit als profeet’ (door ds. B. Pakpahan), ‘Onze identiteit als koning’ (door ds. S. Tjahjadi).

Het is ons verlangen dat we samen als gemeente onder Gods zegen onze identiteit (her-)ontdekken door deze prekenserie.

De bovengenoemde 3 preken, zowel in het Nederlands als in het Indonesisch, zijn onder "Overdenkingen-Preken" te vinden of klik hier.