Nieuws

Beste broeders en zusters in Christus,

Wij hadden gepland om per 6 september 2020 de erediensten van de GKIN weer op te starten. Hiertoe is er een landelijke werkgroep opgericht waarin alle regio’s vertegenwoordigd zijn, evenals het ministerium en het DB (Dagelijks Bestuur). Werkgroepleden hebben inmiddels meerdere malen met elkaar, met de verhurende kerken en met de regionale kerkenraden van de GKIN overlegd.

Al snel werd duidelijk dat de landelijke werkgroep slechts voor een deel richtlijnen kan maken die gelden voor alle regio’s. Dit komt door de grote regionale verschillen en omdat de Nederlandse en Belgische situatie niet stabiel of eenduidig is en er nog steeds nieuwe ontwikkelingen zijn (bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes en zingen).

Graag wil de KDM u het volgende aanreiken.

Door Covid-19 pandemie zijn er gemeenteleden in moeilijke omstandigheden geraakt. De KDM heeft daartoe het Fonds “Van gemeente, voor gemeente” opgestart. De gaven vanuit de gemeente bedroegen €2450,- De uitgaven die gedaan werden waren €3000,-.

De steun van de gemeente werd besteed aan bijdragen bijvoorbeeld voor studenten, ongedocumenteerden, en anderen.

De KDM heeft besloten om het fonds “Van gemeente, voor gemeente” niet alleen tijdens de Covid-19 pandemie open te stellen, maar permanent voort te zetten opdat gemeenteleden die onze steun nodig hebben een beroep mogen doen op dit fonds via de kerkenraad en/of predikanten opdat wij werkelijk een gemeente zijn die omkijkt naar onze broeders en zusters die dringend onze hulp nodig hebben.

Uw bijdrage is dus ALTIJD van harte welkom onder vermelding van fonds “Van gemeente voor gemeente” op rekeningnummer NL28INGB0008587314.

God zegen uw gaven.

Van De Gemeente, Voor De Gemeente -> klik hier

Dari Jemaat Untuk Jemaat -> click here

 
Beste broeders en zusters in Christus,
 
Tijdens de moderamenvergadering op 23 mei 2020 heeft het moderamen besloten om: 
  • de online landelijke erediensten tot 1 september 2020 te blijven verzorgen
  • vanaf 1 september 2020 de regionale erediensten op te starten