Nieuws

 
Beste broeders en zusters in Christus,
 
Tijdens de moderamenvergadering op 23 mei 2020 heeft het moderamen besloten om: 
  • de online landelijke erediensten tot 1 september 2020 te blijven verzorgen
  • vanaf 1 september 2020 de regionale erediensten op te starten

Het Ministerium doet een oproep aan de gehele gemeente van de GKIN om in eenheid Gods aangezicht te zoeken en om samen Gods hulp te smeken in deze crisis. Laten wij daarom samen thuis meedoen met de ‘Landelijke Gebedsavond GKIN’, dat elke woensdag gehouden wordt om 19.30 uur, vanaf 1 april 2020.

UPDATE - 25 maart

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen zoals wij hebben kunnen vernemen in het nieuws zijn we opgeroepen om alle sociale contacten te vermijden indien deze niet noodzakelijk zijn tot 1 juni. Hierdoor zijn we genoodzaakt alle (fysieke) bijeenkomsten van GKIN te annuleren en door te gaan met de Online Landelijke Erediensten. 

Voorbereidingen voor de regionale Paasviering en bazaars begin juni zullen vervallen. Pastorale en diaconale taken aan gemeenteleden zullen telefonisch of via  video calling plaatsvinden.

Gezien de dagelijks ontwikkelingen wordt de website van GKIN regelmatig bijgewerkt met actuele berichtgeving en informatie over de online diensten / bijeenkomsten. 

Wij willen u vragen deze in de gaten te houden. 

Wij wensen u allen Gods onmisbare zegen toe in deze moeilijke tijd.