Nieuws

Penyesuaian peraturan Covid-19

N.a.v. de persconferentie van 12 november 2021 jl. heeft GKIN een kleine aanpassing aangebracht in de regels van de fysieke eredienst van GKIN. 

De nieuwe regels gelden vanaf zondag 14 november 2021 en zijn hier te lezen.

Er zullen per regio wat kleine verschillen zijn. Dit zal door de regionale kerkenraad via haar kanalen gecommuniceerd worden.

De regionale kerkenraad bepaalt ook of u zich nog moet aanmelden voor de eredienst of niet.

"Gereja, tempat dimana terjadi penyembuhan dan pemulihan"

Het thema 2022: “De kerk waar genezing en heling plaatsvindt(Ministerium GKIN)   

Missie: De kerk is een plaats om te genezen en te helen van wildgroei, van scheefgroei, van trauma's, van vooroordelen, van wanhoop, van agressie, van conflicten, enz. Het evangelie is de kracht die de wonden ‘open legt’ en geneest, de kracht die de verwonden heelt.

Visie: Jezus de Geneesheer en de Heelmeester

"Ibadah Natal bersama 2021"

De Landelijke Kerstviering van de GKIN zal gehouden worden op zaterdag 18 december 2021 in de Lucaskerk te Tilburg, aanvang 14:00 uur.

Als gevolg van de 1,5 m afstandsregel is de capaciteit van de Lucaskerk beperkt tot 200 personen. Er zijn nu al ca. 200 aanmeldingen, dit betekent dat nieuwe aanmeldingen niet meer mogelijk zijn.

Alleen aangemelde gemeenteleden zijn welkom, hierop moeten we helaas controleren bij de deur om de veiligheid te borgen.
Zoals reeds vermeld zal de dienst ook online live worden uitgezonden (Online Landelijke Eredienst).

Zie flyer, voor meer info.

"De kerk waar genezing en heling plaatsvindt" - Jaarthema 2022

Het is half september. De zomervakantie is voorbij en gaandeweg wordt het weer drukker. Vanaf volgende week gelden er minder coronamaatregelen en komt er een einde aan de anderhalve-meter-samenleving.
 
Wat dit betekent voor het kerken in de GKIN is op het moment van dit schrijven nog niet bekend. Over een paar dagen zullen de moderamenleden (regiovoorzitters, dagelijks bestuur en onze drie predikanten) hierover een besluit nemen. Ongetwijfeld weer een belangrijke mijlpaal in de GKIN geschiedenis ... meer