Gemeente, grote dankbaarheid mag er zijn dat aan het Adoptie Dessa Programma zich al 44 deelnemers verbonden hebben op dit moment en nog één toezeggingen gestand gedaan moet worden. Ondanks dat er nog 6 gezinnen/kinderen zijn die nog niet geadopteerd zijn heeft de KDM (commissie diaconie en marturia) besloten om met ingang van 1 april 2019 het programma van start te laten gaan.

Eind van de maand april hopen wij dat alle deelnemers een persoonlijk bericht van het aan u toebedeelde gezin/kind ontvangen. Hopelijk mag het een begin zijn van een onderlinge band tussen de gemeente GKIN en WILADEG en de individuele gemeenteleden waarin wij begrip mogen krijgen van elkaars leefwereld met vreugden en noden.

Inschrijven is nog altijd mogelijk. De inschrijfformulieren liggen op de boekentafel of zijn verkrijgbaar bij de regionale KDM vertegenwoordigers. Het is ook mogelijk om een gezin/kind te adopteren te samen met een mede-gemeentelid waardoor uw bijdrage gedeeld wordt.

De KDM zal driemaandelijks verslag doen over de voortgang van dit project.

Kijk daar voor op www.kdmgkin.com

 

Stichting FER (FAR EAST RELIEF)

Blijdschap is er dat deze stichting FER (dhr. B. Logiantara) zich bereid heeft verklaard om samen te werken om het ADP van de GKIN mede te ondersteunen door in aanvang een microkrediet aan 5 gezinnen te verstrekken zodat zij in eerste instantie de mogelijkheid krijgen om d.m.v. bijvoorbeeld een eigen bedrijfje (handarbeid of veeteelt/landbouw) uiteindelijk in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Bij een gunstig resultaat zal dit verder uitgebouwd worden.

Er is nog veel arbeid te verrichten en daarom wordt u ook gevraagd om deze arbeid in uw gebeden te gedenken.