"Berita KDM 7 April 2021"

Ingevolge de natuurramp op Kupang, Flores Timur, Malaka, Lembata, Ngada, Sumba Barat, Sumba Timur, Rote Ndao, en Alor  die 128 dodelijke slachtoffers heeft geëist en groot materieel verlies heeft gegeven, is namens de GKIN vanuit het rampenfonds KDM  een bedrag ad 1000€ geschonken via de GKI Synode GKI JABAR ter bestrijding van deze ramp op dd. 6 april j.l.

Zie ook www.KDMGKIN.org.

Wij bidden dat met deze bijdrage de slachtoffers mogen ervaren dat God omkijkt naar allen die in nood verkeren en hen wil bemoedigen en troosten.