Gemeente, met vreugde deelt de KDM mede dat de inschrijving voor het ADP2 Hanggaroru gesloten is per 31 januari. Oorspronkelijk was de planning om 100 kinderen te adopteren, maar dankzij het enthousiasme van binnen en buiten de gemeente is het aantal opgelopen tot 122.
 
Om reden dat een verdere verhoging van het aantal adoptiekinderen veel administratie voor de kerk in Hanggaroru en de KDM te weeg brengt en is het niet mogelijk om nog in te schrijven.

Indien u toch iets wilt betekenen voor de ADP's kunt u ook overwegen om een gift te schenken.

Moge God onze arbeid zegenen.