KDM heeft 3 kerstgroeten ontvangen van de theologie studenten van STT Sundermann te Gunung Sitoli op Nias.

  1. zr. Rinawati Zebua
  2. zr. Yasmina Halawa
  3. zr. M. Yenni Harefa

LEVENSVERHAAL
 
Prijs en dank God de Almachtige die Zijn genade tot en met vandaag aan u en mij heeft geschonken.

Eerst wil ik mijzelf voorstellen. Ik ben Rinawati Zebua, zit op semester VII met als hoofdvak Theologie, student in STT BNKP Sundermann. Ik kom uit de stad Gunungsitoli, provincie Noord-Sumatra, Indonesiƫ. Ik heb nog 7 broers en zussen, mijn vader en moeder. Mijn vader en moeder zijn boeren, maar de laatste tijd werken zij niet omdat mijn moeder wegens ziekte geopereerd is geweest en mijn vader nu ook ziek is. Om mijn collegegeld te kunnen betalen heb ik inderdaad hulp van anderen nodig. De hulp of sponsoring van KDM Amsterdam in Nederland heeft mij heel veel geholpen. Eerlijk gezegd, ik kan u niets teruggeven, maar ik zal altijd voor u bidden dat u altijd door God gezegend mag worden. Daarnaast wil ik u danken dat u mij hebt geholpen bij het vervullen van al mijn behoeften tot nu toe. Ik hoop dat u mij kunt blijven helpen totdat ik klaar ben op deze campus.

Tot slot wens ik u ook prettige kerstdagen toe en verwelkom het nieuwe jaar op 1 januari 2020, moge God u altijd zegenen en bij u zijn. Dit was mijn levensverhaal, als er woorden zijn die onduidelijk en onjuist zijn, bied ik mijn excuses aan en voor uw aandacht bedank ik u hartelijk. God zegene u.